Du som arbetar med människor

behöver utbildning i hur du kan stödja och bemöta en människa som förlorat en anhörig i självmord och hur ni kan arbeta suicidpreventivt på arbetsplatsen.

suicidpreventiva planer behöver antas i alla verksamheter och förankras hos samtliga 

utbildning i suicidprevention behöver nå alla i övre skolåren och samtliga vuxna

efterlevandesamtal i nära anslutning till självmord, för närstående i vid bemärkelse, arbetskamrater,  vän- och personalgrupper

https://www.spesblekinge.com

Ansvarig för www.forebyggsjalvmord.se/blogg. Region Blekinge utformar plan.

 

Maiellen Stensmark Livskonsult/socionom-samhällsplanerare/lärare. Jag har egen erfarenhet av en anhörigs självmord och mångårigt ideellt engagemang i suicidprevention och efterlevandestöd.

Ordförande i SPES Blekinge, SuicidPrevention och Efterlevands Stöd krets i Blekinge. Vi bjuder in till efterlevandestöd en kväll i månaden, till självhjälpsgrupper. Från och med hösten 2020 vid olika tillfällen för dem som har sin förlust mer än två år bakom sig och i en grupp för dem som förlorat en närstående för mindre än två år sedan. Postvention i Blekinge, erbjuder stöd för nydrabbade, i grupp och enskildt, efter närståendes självmord. Se www.spesblekinge.se för tider och mer information.

Utbildad för att kunna ge kurser i Första hjälpen för psykisk hälsa. Deltog idellt i pilotprojektet MHFA unga i Jönköpings län som utbildade 600 personer som arbetade med unga människor till Förstahjälpare.

Deltog ideellt i träffar med Sydsvenska nätverket för suicidprevention under många år som enda deltagande från Blekinge. 

Ingick i arbetsgruppen för att ta fram handlingsplan för suicidprevention för Region Blekinge.

Utvecklingsavdelningen i Region Blekinge tillsatte en arbetsgrupp

Projektgruppen för Suicidprevention vid landstinget Blekinge/Region Blekinge hade som uppgift att ta fram ett förslag till Handlingsplan i Suicidprevention, som antogs hösten 2019 av högsta rådgivande samverkansorganet mellan de fem kommunerna i Blekinge och region Blekinge, Ledningssamverkan vård och omsorg, LVSO.

I maj 2020 fick vi en heltids Samordnare i Suicidprevention i Region Blekinge, Jackie Yates.

SPES ingår i analysgruppen vid Region Blekinge sedan juni 2020.

SPES kommer att arbeta med att utveckla efterlevandestödet Postvention i Blekinge, även om vi inte fick bidrag från Folkhälsomyndigheten som vi sökte. 

Efterlevandestöd är mycket eftersatt över hela landet. En del kan i dag ha turen att mycket tidigt efter den närståendes självmord få en tid hos en kurator eller samtalsterapeut. En del ges inget stöd alls. De erbjuds inget krisstöd, ingen sanering där det behövts osv. 

Anna Baran som är forskare, överläkare/psykiatriker på mellanvården i Karlshamn och Maiellen sökte bidrag för Postvention i Blekinge i februari 2020 - för 2,5 år. Trots att vi inte fick del av de bidrag på 20 miljoner som delades ut till anhörigföreningar som sökt bidrag för ca 70 miljoner, så fortsätter SPES Blekinge och Anna Baran att utveckla projektet och håller på att ta fram en utbildning för efterlevande som själva vill delta i stödet till nydrabbbade efter en närståendes självmord. 

 

 

Kontaktuppgifter

Allmänheten, företag, kommuner, regioner/landsting, organisationer, föreningar, massmedia och debattörer, programmakare i radio, teve och övriga oppinionsbildare. Välkomna att höra av er så utvecklar vi våra tankar om samhället, suicidprevention och efterlevandestöd.

 

Till dig som är privatperson

Min förhoppning är att det jag delat av min egen erfarenhet kan vara till nytta för någon annan! Hoppas det kan bli betydelsefullt för dig och din familj, att det kan leda till ökat suicidpreventivt arbete i hem,  på arbetsplatser och i samhället och till bra efterlevandestöd om det värsta har hänt.❤❤❤

Du som söker personligt stöd via telefon hänvisar jag till MIND, SPES och andra stödlinjer.

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT:

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, eller om du har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner. Var inte rädd för att be om hjälp!

Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101. Alla dagar, dygnet runt.

Bris – Barnens rätt i samhället för dig under 18 år på telefonnummer 116 111 eller chatt. Alla dagar 14.00-21.00.

Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80. Alla dagar klockan 21.00-06.00.

Jourhavande präst nås via 112. Alla dagar klockan 21.00-06.00.

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandesStöd 020-18 18 00. Alla kvällar 19-22.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka vård.

Det finns också exempelvis chattjourer, rådgivningslinjer och samtalsgrupper för anhöriga. Se en längre lista med telefonnummer och kontaktuppgifter här: 

https://www.1177.se/vastra-gotaland/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/rad-och-stod-pa-chatt-och-telefon/

Om du befinner dig på andra håll i Sverige, gå in på www.spes.se och hitta kontaktpersoner på andra orter: se riksföreningen SPES hemsida www.spes.se

Bor du i Blekinge? eller befinner dig här och just har förlorat en närstående i självmord. Du är välkommen att ringa 070-2900824 eller e-post: maiellenstensmark@hotmail.com. Mer info: www.spesblekinge.se 

Självhjälpsträffar och Postvention i Blekinge: i Karlskrona och i Karlshamn.

I Karlskrona: Självhjälpssamtal i grupp för dig som är efterlevande efter en närståendes självmord en måndag i månaden mellan 19-20.30. Du som är nydrabbad är välkommen fjärde måndagen i månaden; 24 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november och 28 december under ht 2020.

Du som förlorade en närstående i självmord för två år sedan eller mer, välkommen till en samtalsgrupp för oss som har förlusten på lite mer distans, den andra måndagen i månaden, 10 augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december 2020, kl. 19-20.30.

För er mellan 18-35 år; har SPES UNGDOM Riksträffar, se www.spes.se.

Plats för efterlevandeträffarna: Vi lånar lokal i Möllebackskyrkan, Stora Möllebacksgränd 5, Karlskrona, ingen kostnad.

 

I Karlshamn: Självhjälpssamtal i grupp för dig som är efterlevande efter en närståendes självmord, en tisdag i månaden mellan 17.30-19.00.

6 oktober, 3 november, 1 december

Plats: Regeringsgatan 64. Anmälan via priosamordnare Bert Bengtsson, Karlshamns kommun: 0454-563337, bert.bengtsson@karlshamn.se Ingen kostnad.

Läs mer på hemsidan www.spesblekinge.se

 

Gilla och dela hemsidan och facebookgruppen på sociala medier, så att fler hittar informationen.

Vill du dela egen erfarenhet maila till maiellenstensmark@hotmail.com.

STÖD det idella arbetet i SPES BLEKINGE med gåva till pg 600294-3

TACK OCH VÄLKOMMEN! Med vänlig hälsning Maiellen

Namn*
E-postadress*
Telefonnummer
Ämne
Meddelande*