* Pratade om efterlevandeperspektiv på två blåljusutbildningar i suicidprevention, där polis, räddningstjänst och ambulanspersonal deltog, där en psykiater, en polisförhandlare och räddningschefen i Östra Blekinge också talade. Sådan utbildning behöver hållas återkommande, eftersom organisationen och bemanningen förändras.

 

* Deltog när Nollvisionen i Suicid blev antaget, vid Riksföreningen SPES Årsmöte på Kronobergs Folkhögskola, Växjö, diskuterades med folkhälsominister Maria Larsson, som kom och lyssnade till våra erfarenheter. Det som senare ledde till att Nollvisionen i självmord i Sverige antogs 2008.

 

* Bilden togs under arbetet med pilotstudien i Jönköpings län då 600 personer från skiftande verksamheter utbildades i "Första hjälpen till psykisk hälsa", Mental Health First Aid, MHFA. Det är från början en australiensisk utbildning som anpassats till svenska förhållanden vid Karolinska institutet, och här fick vi utbildare vår utbildning i ungdomsdelen. Det finns en vuxendel som jag också gått samt en äldredel, som redan tidigt använts i äldreomsorgen i Karlskrona och Blekinge.

 

 

 

Margit Ferm, en av SPES grundare, Maria Larsson, dåvarande folkhälsominister, Johan Andréen och Britta Alin Åkerman Karolinska Institutet

Erfarenheter av att "föreläsa" om suicidprevention

❤❤❤

* I Karlskrona kommunfullmäktige, som antagit en motion om att inrätta suicidpreventiva planer. 

  

* Bjöd in allmänheten till samtal om suicidprevention, med verksamheter som räddningstjänsten, polisen och psykiatrin, som hörsammade inbjudan från SPES, på Biblioteket i Karlskrona samt inför valet 2014.

 

* På inbjudan av diakonerna i Karlskrona, för deltagare i NSPH i Blekinge, har jag berättat om suicidprevention, behov av utbildningsinsatser och om efterlevandes situation.

Skrivit och publicerat boken "Såphalka och lingontuvor" om min dotter Idas självmord

* Suicidpreventiva föredrag bland annat vid psykiatriskötarutbildningar i Karlskrona - referens Hermods i Malmö och Vuxenutbildningen Karlskrona.

 

* Bokmässan Göteborg - föredrag från livsstilsscenen om suicidprevention och om att hitta livsglädjen igen efter en anhörigs självmord.

 

 

 

 

Självmordsförebyggande författarskap; sju efterlevande /författare efter anhörigs självmord pratade självmordsförebyggande på Bokmässan i Göteborg

* Har arrangerat teater för allmänheten för att göra känt att SPES har samtalsträffar för efterlevande i Karlskrona och för att lyfta suicidprevention till agendan, i Bibliotekets hörsal i Karlskrona. Efter stadsbidrag till RiksSPES som gav föreställningen på några orter i Sverige.

 

* I samarbete med Karlskrona Teaterförening har SPES Blekinge bjudit in till Karlskrona Konserthusteater med pjäsen "Vi som blev kvar" för att nå ut till en bredare publik.

* SPES blekinges självhjälpsgrupp i Karlskrona. Maiellen har i sedan i mars 2011 varit ordförande och kontaktperson (ideelt arbete) och bjudit in till samtalsgrupper, för efterlevande efter närståendes självmord, med träffar en gång per månad.

I oktober 2020 startades SPES-träffar också i Karlshamn, se www.spesblekinge.se.

 

* Postvention i Blekinge, tidigt efterlevandestöd för familjer (ibland även nära vänner och grannar) i nära anslutning till att ett självmord ägt rum. Stödsamtalen ges till hela familjegruppen, med individuella inslag, tätt återkommande fram till begravningen och en tid därefter, så länge familjen efterfrågar stödet. Därefter kan det fortsätta som individuella stödsamtal och att efterlevande träffas i SPES Blekinges självhjälpsgrupper. 

Suicidpreventiva dagen den 10 september 2020 i Karlskrona, Region Blekinge

ELLIPSE - Erasmus+projektet E-Lifelong Learning In Suicide Prevention in Europe, Nätverksbaserat Livslångt Lärande i Prevention av Självmord i Europa

Vi träffades i en arbetsgrupp för att ta fram en suicidpreventiv handlingsplan för Region Blekinge. Båda saknade vi aktivare åtgärder för att verkligen få ner antalet självmord. Vi saknade också direkta insatser för dem som förlorat en nästående i självmord, bland annat i form av samtalsstöd till efterlevande i gruppen av nästående, i direkt anslutning till ett självmord. 

Psykiatriker och forskare Anna Baran, är överläkare vid Mellanvården i Karlshamn. Maiellen,  ordförande och kontaktperson i SPES Blekinge. Vi ansökte om medel från ERASMUS+ till ELLIPSE-projektet, Region Blekinge och genom SPES Blekinge, som blev partner i EU-projeketet ELLIPSE. Vi hittade sättet att söka pengar för att förverkliga vår vision om minskade självmord, för att nå nollvisionen som Sverige haft sedan 2008 och för att medverka till att det införs efterlevandestöd för alla oavsett var i landet man bor.

Den 10 september 2020 bjöd vi in brett till information om Ellipse-projektetet, för att berätta hur långt vi kommit under det första året, i vårt arbete att ta fram gratis självmordsförebyggande app och manualer i utbildning av olika yrkeskategorier i efterlevandestöd och om hur självmord framgångsrikt kan förebyggas. Anna berättar på länk nedan om år 1 av projektet och jag Maiellen om resultatet av samtalet i fokusgruppen med efterlevande, närstående till någon som tagit sitt liv.  

Anna och jag intervjuvade efterlevande och fick ta del av deras erfarenheter och syn på hur det skulle vara; både om efterlevandestöd och hur efterlevande såg på hur självmord kan förebyggas. Om det talar jag nästan 40 mintuer i länken nedan. Det är fortbildning för alla, men speciellt riktar jag mig till politiker och chefer som har i sin makt att förbättra omhändertagandet av sköra människor som inte ser någon utväg ur sitt lidande.

Men innan dess i länken sjunger Hildur Höglind, kände Blekingeprofil som skriver och sjunger egna sånger om att må dåligt psykiskt, som ett sätt att lyfta ämnet.

Patrik Franke, som är radiopratare på Radio P4 Blekinge är konferensier. 

Vi bjöd in till Suicidpreventiva dagen redan 2019, när vi just börjat projektet. 

I september 2019 började projektet med att alla partners träffades i Karlskrona under en lördag. En intensiv dag och entusiamen smittade av sig mellan oss! Vi vill göra skilllnad och få ner självmordstalen i hela Europa!

 

Här är vi hela ELLIPSE-gänget från Sverige, Norge, Polen, Ungern och Österrike när vi samlades till upptakt i Karlskrona i september 2019.

Här är Anna och jag i Stockholm och har intervjuat en fokusgrupp som bestod av personer som är Suicidpreventiva samordnare i Sverige och från Folkhälsomyndigheten

Hildur Höglind spelar och sjunger egna skrivna låtar, under suicidpreventiva dagen, 2020(2019)

Anna Baran föreläser om Ellips-projektets första år och vad vi gjort så här långt!

Hela gänget efter arrangemanget i Region Blekinge, efter att filmkameran släckts, eftersom vi ville ha med vår ljus- och ljudtekniker på bild! Tack alla som möjliggjorde detta!

Coronatomt, men ändå en del som hittat till vår generöst tilltagna sal, då allt filmades och kunde följas i realtid på länk av arbetsgrupper och privatpersoner och återfinns i Region Blekinges arkiv, här och på spesblekinge.se.

Suicidpreventiva dagen i Region Blekinge 2020 -

Maiellen föreläser om resultatet från fokusgruppen som bestod av personer med egen erfarenhet av närståendes självmord och de som berättar om erfarenheter av Postvention i Blekinge.

Anna föreläser om ELLIPSE-projektets första år.

Här är länken till föredragen och till Hildur Höglinds musik: https://regionblekinge.kommunetv.se/archive/77

Mer info finns på www.e-llipse.com och www.spesblekinge.se  

 

European Psychiatric Association har konferens i Florens 10-13 april 2021. Där är vi med från Erasmus+projektet ELLIPSE, www.e-llipse.com. Mitt tal om Varför det är viktigt att involvera människor med levd erfarenhet i utvecklingen av utbildningar i suicidprevention, under temat Onlineutbildning i suicidprevention inom högre utbildning i Europa, hoppas jag du ser med denna länk: https://kenes.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3146fa22-a9f6-4bdc-a067-acdd00e62925

 

 

Första Internationella konferensen i Suicid Prevention 10-09-2021

Här är en länk till anmälan om du vill vara med den 10 september 2021, på plats eller följa oss via länk.

https://regionblekinge.se/om-region-blekinge/konferenser/internationella-dagen-for-suicidprevention-2021.html