Vad gör jag när någon i min omgivning mår dåligt?

❤❤❤

Bedöm situationen: stanna upp, ta kontakt, visa att du bryr dig om, ställ frågor! 
Lyssna öppet och fördomsfritt – utan att värdera eller döma, visa medkänsla!
Erbjud stöd och information – erbjud dig att hjälpa till, följ upp-träffas igen, motivera
Uppmuntra personen att söka professionell hjälp, om du bedömer att det behövs
Stöd personen att söka andra hjälpresurser – hjälp personen aktivera det egna sociala nätverket, uppmuntra till självhjälpsstrategier

 

 

 

 

 

B L E U S

Utbildningen "Första hjälpen till psykisk hälsa" är en tvådagarsutbildning för dig som arbetar med människor eller vill lära dig mer om hur psykisk ohälsa kan se ut och vad vi som medmänniskor kan göra. Du blir Första hjälpare och bättre rustad att se var hjälp behövs!

 

Många av oss har gått en Första hjälpen-utbildning och vet att bokstäverna L - livsfarligt läg- A - Andning, B- Blödning - Chock/Cirkulationssvikt räddar liv. På samma sätt har man därför tagit fram en Första-hjälpen till psykisk hälsa.

 

Vill du utbilda dig till Första Hjälpare?

Eller vill du utbilda andra till Första hjälpare?  

Första hjälpen till psykisk hälsa

Fler och fler i vårt samhälle mår psykiskt dåligt! Det sociala välfärdssystemet, samhällets omhändertagande, försäkringskassans förändrade arbetssätt och den stress som finns i hela samhället är faktorer som påverkar människors liv och vardag. De kan vi inte göra något åt i stunden. Det vi kan göra som enskilda personer är att visa att vi bryr oss om varandra. Vi kan stanna upp och vara medmänniska!