Sköra äldre berättar i avhandling om sin existensiella ensamhet.

2020-01-25

Att vara skör betyder att vi måste låta andra människor komma innanför den personliga sfären för att hjälpa oss.

En del fann kraft i sig själva, i musik eller i Gud. Relationen till andra betonades, i närhet och efterlängtad distans när den äldre behöver avskildhet.

Marina Sjöbergs avhandling utgår från de äldres egna perspektiv och är en del i LONE-studien. Hon är doktorand i vårdvetenskap och undervisar blivande sjuksköterskor vid Högskolan i Kristianstad. (mau.se 20201214). Mer av hennes resultat: Tyngdpunkten i journaler handlade om medicinska insatser. De existentiella frågorna kanske upplevs som alltför privata. I den mån det förekom beskrevs existentiell ensamhet kortfattat oftast i samband med oro, förtvivlan och smärta, men också i positiva sammanhang, genom ro, gemenskap och tillfredsställelse.

Det låter som om det här finns mycket att arbeta med för att förebygga ohälsa och rädda liv!

Låt existentiell ensamhet bli synlig i patientjournalerna! Tillsammans kan vi rädda liv!

Patienträttighetsveckans Lunchseminarier 2021, 18-22 januari, kl 12-13

2021-01-16

Digitala och kostnadsfria lunchseminarier hela veckan!

Det finns offentliga instanser att framföra synpunkter till om vården i Sverige. Det är många varje år som får vårdskador enligt socialstyrelsen är det ca 110 000 personer. Hur många har haft kontakt med någon av myndigheterna, försäkringarna, nämnderna eller föreningarna som finns för att få ersättning eller lämna synpunkter till? Måndag 18/1 

Vägen till ersättning och hur man kan få ersättning om man drabbats av skada i samband med regionfinansierad hälso-sjuk- och tandvård. Tisdag 19/1

Om funktionen för Patientskadenämnden, Läkemedelsskadenämnden, Patientförsäkringsnämnden och Trafikförsäkringsföreningen, vilken hjälp ges och när? Onsdag 20/1

Om Patientnämnden och hur kommuner och regioner jobbar kring möjligheten att ge synpunkter på vårdinsatser. Torsdag 21/1

Om skyldigheten för personal i vården att informera patienter om deras rättigheter i olika vårdsituationer. Fredag 22/1

Har vi förlorat en närstående i självmord ska vi efterlevande använda vår rätt att anmäla misstag i vården. Även om det inte ger oss tillbaka den vi sörjer känns det bra att i alla fall ha talat om vad som brast, vad som inte gjordes eller gjordes på fel sätt.

Ta hjälp om du har svårt att göra det själv.

Min fråga nu är om kontakt med dessa instanser också kan rädda liv? Svara med exempel om du har något! 

https://mailchi.mp/058fbb4a6716/patientrttighetsveckan-2021-program?e=7b5e07434d

Sorgesånger att sjunga tillsammans för att läka svår sorg efter den som dött

2021-01-05

Nånnas Sorgesånger med text av Anna Parfa och musik av Anna Parfa, Helena Apelqvist och Rikard Apelqvist, är underbar musik, med enkla texter som har lätta budskap om varför sorg är svår. Det är terapeutiska sånger att sjunga med barn i olika åldrar som själva har svår sorg. Namnen på personen i texterna kan bytas ut till namnet på den person man själv saknar. Nånna betyder egentligen ”Någon annan”. Barnet kan sjunga om den de sakar ( sin mamma, pappa, sitt syskon eller vän, den som inte lever längre med oss). En sak som är så skön med sångerna är att jag kan få ryckas med i musiken, att den på samma gång både handlar om mig och ändå gör den det inte. Det blir till ett handfast sätt att kunna släppa lös djup sorg, när jag verkligen får gråta ut alla känslor av sorg efter den som dött, så befriande. ISBN:9789163308178

Hela människan i Lappland. Sorglinjen Anna Parfa Anmäl dig till gratis webinar - Harmonisk barnfamilj igen - efter sorgen

Tillsammans ges vi tröst! ❤❤❤