Vad avgör hur jag blir bemött i vården och vilken vård jag får?

2021-10-09

När jag läser forskningsrapporter, väger in och ser min omvärld och till det har mina egna och andras erfarenheter, desto mer förstår jag att vi är olika människotyper, med enorma skillnader i världsuppfattning vi människor. Det är spännande läsning, med stor spännvidd. Mer om det i nästa blogg då jag ska berätta om suicidpreventiv forskning, av forskare från hela världen som jag översätter till svenska för Ellipse-projektet; www.e-llipse.com

Det har hänt att jag följt med någon till läkaren, ibland har jag själv tagit med mig någon dit, vilket varit rena rama turen. Det kan vara mycket provocerande, kännas riktigt avståndstagande att följa en snabb diagnosticering, att lyssna till en läkare som pratar om psykiska disorders - om störningar. Hur är det där med sjukt och friskt? Det handlar kanske om att ges utrymme att klara av att tackla jordiska prövningar? Har man varit med om ett självmord indikerar det tydligen psykisk sjukdom, inte bara behov av tidig Postvention - tidigt efterlevandestöd för hela familjen och att man ges tid för återhämtning. Hur kan sorg vara en indikator för att förskriva antidepressiv medicin? 

Det är som om vi var gjorda av olika virke, läkaren på vårdcentralen och jag. Han som tittar stint på mig och förklarar att jag är psykiskt sjuk och behöver antidepressiv medicin, utan att ha lyssnat till hur jag mår, utan undersökning. Jag bytte vårdcentral och kom till en fantastisk läkare som ville undersöka mig; lyssnade på hjärtljuden, berättade att blodtrycket var skyhögt och de symtom jag känt fick sin förklaring. Inte konstigt i min livssituation, tyckte den läkaren. Utmattning och stress var diagnoser i hennes värld, men inte enligt de två läkarna vid den vårdcentral jag tillhört tidigare.

Det egna ansvaret är att inte ge upp innan du får den hjälp du behöver! Det är oerhört viktigt. Vårdcentralen kallas idag för första linjens psykiatri. Det är dit man hänvisas vid såväl grav fysisk som psykisk ohälsa. Det sker en stor förskrivning av antidepressiv medicin vid våra vårdcentraler. Varför undrar jag? De efterlevande jag har i min närhet som går till doktorn gör det för att de behöver sjukskrivning en tid och samtalstider hos en bra terapeut.

På den vårdcentral jag tillhör nu finns det en sjukskötare som är utbildad dialektisk beteendeterapeut. Min läkare rådde mig att samtala med terapeuten och dit var det nästan ingen väntetid. Jag kände mig professionellt omhändertagen och det var mycket bra för mig! Vilken kompetes! 

Jag kommer att anmäla den första vårdcentralen för grava brister i bemötande och behandling. Då skriver man till Patientnämnden och berättar hur besöket var och vad man är missnöjd över. Självklart ska jag göra det. Hur ska vården annars kunna förbättras för att passa oss alla olika patienter?

Biologiska, psykiska och sociala faktorer har självklart en stor påverkan på hur vi mår och hur våra liv ser ut. Vilka fördelar och sammanhang man har kan säga mer om en människa men behöver inte göra det. Hur förstår vi om en person brottas med självmordstankar i det tysta, om vi inte låter personen själv komma till tals och tar in det som sägs?

Så här beskriver jag en människa; Människan är emotionell, som uttrycks genom olika  känslor, om personen inte är känslomässigt avstängd på grund av trauman, efter tidigare eller nuvarande jobbigheter. Människan är psykisk och mental, och genom sina tankar skapar var och en sina liv. En människa är också en själslig och andlig energi. Vi har olika medvetande, frekvenser som påverkar hur vi mår. På så sätt ger vi ifrån oss kunskaper, som berättar hur vi mår djupt inifrån oss själva och det visar också vilken läkning vi behöver.

Idag finns ännu inte maskiner för att mäta frekvensen av kärleken från en moder till sitt barn som hon fött till världen. Men genom högteknologi finns nu uppfinningar, vars frekvenser ger oss holistiskt stöd, till självhjälp och läkning. Det är ungefär på samma sätt som människor i alla tider gett sig själva och andra healing genom olika former av det som idag kallas för "komplementär medicin". Men nu finns det en liten apparat som tillsammans med bluetouth på mobilen gör att frekvenser av det vi behöver kan riktas till behövande, både på distans och genom nära överföring. Jag berättar gärna mer om du vill!

Vet vi hur cellminnen från obearbetade jobbiga upplevelser av relationer och händelser lagras? Att de behöver bearbetas för att vi inte ska fastna i djupa lager av svåra minnen och blockerade energier! Dessa tillstånd leder till "sjukdom och sjuka relationer" om vi inte vågar möta och frigöra sådana dåliga minnen från något vi varit med om. Det gäller att kunna leva sitt liv frisk och modig,  förutsättningslös och öppen, mottaglig för nya tankar och uppevelser, så att du med kärlek och omtanke om dig själv och andra vågar leva ditt liv, utan rädslor, skuld och skam, men i harmoni, med lust och livsglädje.

Vi kan öppna ögonen, men vad är det vi ser? Hur vägleder vi barnet genom separationer av olika slag, genom drömmar och längtan? Holistiskt läkande betyder att hela människan behöver bli sedd, bekräftad och älskad.

Vem älskar mig bättre än jag själv? Vem kan bättre förlåta mig själv, ta mig upp på fötter och låta mig utvecklas genom svårigheter, än jag själv. Med rätt stöd går det mycket bra! Det här behöver göras om och om igen beroende på hur livet far fram med mig. Jag ville inte ha antidepressiva. Vissa människor lär behöva och mår bra på just dessa mediciner. Det har räddat liv, säger min vän som är psykiatriker. Men samtidigt sa hon till mig, tvärt emot vad läkarna på den första vårdcentralen sagt; "Du behöver inte äta något sådant, du är inte deprimerad!" Ja, vad ska man tro? Jag sökte mig vidare i vården och fick det stöd jag ville ha. Så länge min livssituation ser ut som den gör idag behöver jag ta blodtrycksmedicin. Jag lyssnade inåt, förklarade för mina vänner hur jag hade det och självklart hjälpte det mig att de lyssnade och stöttar.

Ta med dig någon till doktorn du också, om det känns svårt att gå dit själv. Allt handlar om att du ska må bra, så kämpa på. Utveckling är oändlig!

Tillsammans räddar vi liv!

 

Ta del av ELLIPSE-projektets seminarium

2021-09-28

Erasmus+projektet Ellipse bjöd in till Första internationella suicidpreventiva seminariet den 10 september 2021, på den Internationella Suicidpreventiva dagen. 

Gå in på länken https://regionblekinge.kommunetv.se/archive/235

Ta del av Ellipseprojektets gratis självmordsförebyggande app som är under utveckling, några av de föredrag som hölls och se sammanställningarna av åhörarnas svar på våra frågeställningar till deltagarna. 

En av frågorna som ställdes på seminariet är VARFÖR INTE FAMILJEN TILL DEN NÄRSTÅENDE SOM TAGIT SITT LIV, SKYNDSAMT GES POSTVENTION?

Tidigt efterlevandestöd minskar posttraumantiska följder för efterlevande, som annars själva har större risk att få självmordstankar. Efterlevande efter en närståendes självmord behöver träffa och samtala med en person med egen erfarenhet, som själv förlorat en närstående i självmord. Det ger hopp när det värsta har hänt.

Tillsammans räddar vi liv!

 

Skapa hopp genom handling!

2021-09-03

Välkomna till den Första Internationella utbildningen i att förebygga självmord! 

Nu på fredag, 10 september. Gratis utbildning, på engelska! Här hör du några forskares röster:

https://www.youtube.com/watch?v=H4EUYnhB6gg

Du registrerar dig till utbildningen eftersom Ellipse-projektet behöver veta hur många som tagit del av utbildningen, var vi finns och vad vi arbetar med.

Här anmäler du dig: https://regionblekinge.se/om-region-blekinge/konferenser/internationella-dagen-for-suicidprevention-2021/anmalan-till-internationella-dagen-for-suicidprevention-2021.html

Dela och skicka inbjudan till kolleger, vänner och familj. Tack för din hjälp att sprida kunskap! Skrolla ner så hittar du hela programmet.

Tillsammans kan vi rädda liv!

Anmäl dig till Första Internationella Utbildningen i Suicidprevention

2021-08-29

Det är spännande att det snart är dags! Den 10 september 15-18.30, på plats i Stora Regionsalen, Wämö Center i Karlskrona eller med på länk som du får när du anmäler dig.

Varför anmälan?

I Erasmus+projektet ELLIPSE behöver vi redovisa vilka som deltar, från vilka länder vi är vi som deltar, vad vi pysslar med till vardags, om vi representerar någon organisation. Vi har deltagare från fem länder, det vet vi redan. Länderna som ingår i projektet är förutom Sverige, Norge, Polen, Ungern och Österrike. Samtalen sker på engelska. 

Det kostar inget att delta!

Vad handlar seminariet om?

Vi kommer bland annat att presentera ELLIPSE-projektets Safty Plan, Säkerhetsplanen som räddar liv! Du kommer att få ta del av hur vi arbetat med fokusgrupper. Yrkesverksamma har delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper om vad som behövs för att rädda liv, vad som skulle göra yrkesutövningen bättre, om vad unga människor behöver lära sig om att förebygga självmord och rädda liv när de går sina utbildningar.

Här finns mer information om seminariet:

https://regionblekinge.se/om-region-blekinge/konferenser/internationella-dagen-for-suicidprevention-2021.html

Tillsammans räddar vi liv!

 

Riktlinjer för fler branscher än för journalister

2021-08-22

Genom kunskap och ansvar kan självmordstalen minska! Hur kan musik, film, sociala medier och media behandla självmord? Hur påverkas en känslig individ med egna självmordstankar? Hur viktigt är identifieringen?

När globala riktlinjer för hur media ska skildra självmord fastställdes för första gången, 1987, så sjönk det stora antalet på flera platser. Man slutade att ingående skildra den som dött och de som sörjde, nämnde inte tillvägagångssätt och visade inte närgångna bilder. Det gav resultat!

Strategier för att leva i balans och hälsa! Det är viktigt att prata om hur man mår, få stöd och livsutrymme! Man kan lära sig hantera självmordstankar med rätt stöd och genom att ha tänkt igenom tillsammans med någon vilka strategier man har för att rädda sitt liv om självmordstankar kommer över en. Forskning visar att detta är mycket förebyggande, det räddar liv.

Hur påverkar självmordsskildringar i olika sammanhang? I massmedia, sociala medier, i TV på bästa sändningstid, i TV-soffor, på film som enkelt laddas ner från unga år når oss självmordshändelser. På nätet talas det om självmord på ett sätt som kan vara smittande. Även musikbranschen behöver ta medvetet ansvar.

Det är straffbart att uppmana någon till självmord. Det blev också därför en riktig chock för mig när jag hörde en svensk trallvänlig sång på vanlig musikkanal om självmord och metod.

Forskning visar att det inte är lämpligt att tala om metod. Däremot hur någon gjort för att ta sig fri från självmordstankar är bra info, ur suicidpreventivt perspektiv. Och vi vill minska antalet människor som tar sitt liv. Det är fruktansvärt för känsliga, vars närstående tagit sitt liv att höra hur okänsliga inte förstår bättre utan sjunger det här, förhoppningsvis utan att mena det de sjunger.

Det behövs undervisning och riktlinjer för musikbranschen, radio, TV, filmvärlden, för att ge förståelse för hur vi tillsammans måste ta ansvar, så att inte fler personer finns med i siffror över antalet som dött en förtidig död i ett psykologiskt olycksfall. Cirka 1600 människor tar sitt liv per år i Sverige; yngre, vuxna, äldre och riktigt gamla. En människa var 6 timme, 4 personer per dag.

Det är ett misslyckande för samhället att inte någon förstått tydligt nog, i tid, vilket svårt lidande en människa burit, tydligt nog för att förhindra en tragedi. Chocken och sorgen stannar nästan också närståendes liv. Det går nästan inte att ta ett andetag. Det spränger i hjärtat av djup sorg, som påverkar resten av livet. Smärtan lämnas över till de närstående att bära. Lidande sprider sig och lever genom depression i vårt samhälle.

Protesterar någon mot sångtexterna, närgångna självmord på TV och på film? Vad är det som gör att fler inte förmår säga ifrån: Det räcker nu. Inga fler människor ska behöva dö i självmord. Jag vill leva i ett samhälle som har fattat!

Tillsammans kan vi rädda liv!

Förändra genom att stilla dig en stund varje dag

2021-08-03

Det viktigaste vi kan göra för att sprida ljus, kärlek och fred är att stilla oss så ofta vi kan, en eller flera gånger varje dag. Tillsammans förändrar vi oss själva och alla andra genom att var och en av oss stillar sig själv under stunder varje dag.

Lyft människor omkring dig genom att öppna ditt hjärtas kärlek

Tillägna en stund av dagen till att förenas i vibration om frihet här på jorden. Vi är tillsammans en kraft att verkligen räkna med. Nu är tiden här för oss att hjälpa Moder Jord genom våra egna vibrationer av kärlek.

Låt ljus och kärlek resa jordens ljus

Är jag är en ljusarbetare som lär mig att transformera, dela kärlek och ljus i mina tankar,  lär sig också andra på samma sätt. Jag tänder mitt ljus så att andra också kan tända ljus i sitt liv. Jag förlåter, så att andra också vill förlåta. Jag lever för att ge hopp, ge sanning och ge kärlek. 
Om du inte vore del av denna kärlek hade du inte fått ögonen på denna text. Låt ditt eget inre ljus flöda av kärlek.

Tillsammans räddar vi liv!

Om att hålla goda eller dåliga hemligheter om sitt mående

2021-07-07

Goda och dåliga hemligheter!  Det finns sekretess i olika sammanhang. När ska man prata och när ska man vara tyst? Det är mycket viktigt att kunna skilja på det. Om du är tyst om hur du mår kan det ta ditt liv. Du måste våga berätta om dina värsta tankar, dela dem med någon som du kan prata med.

En antilop kan inte prata med ett lejon. Tänk dig att vi har savann-beteende i oss. Det finns symboler i oss, till exempel ett dåligt bemötande från en person, som blir till symbolen lejon för antilopmänniskan.

Om du är en antilopmänniska måste du får hjälp av en annan antilopmänniska - du måste tycka om behandlaren - den som ska hjälpa dig, annars upplever du att det bara är lejon runt omkring dig. Om du är antilop så dör du, du kastar in handduken redan innan du kämpat. 


Vi har dessa rigida symboler i oss. Det är som att ha bränt sig på elden, det har skrämt dig så du gör inte om det. Därför behöver vården utan prestige byta behandlare när klienten/patienten inte känner sig bekväm.

När vi lär oss att prata med varandra får förhoppningsvis inte antilopmänniskorna lejonsignalen. Vi behöver därför lära oss ställa rätt frågor och lyssna på rätt sätt.

Stigmatisering. Det finns ingen som är sämre eller bättre än någon annan - om man inte har det tänket kommer man inte, om man är lejon, att kunna närma sig en antilop eller tvärtom. Lejonsignaler - livlinan kan ha lejonsignaler, - att man vet bättre än den man ska hjälpa fungerar inte, för då behöver antilopen springa. Det behövs bara en liten nyans för att upplevas av mottagaren som en stor kränkning.

Övergeneralisering. Som att beroende av vilken del av elefanten du rör ser du helheten. Om du tänker på öronen på elefanten tänker du på en matta. Om du tänker på svansen ser du en lina framför dig. Du generaliserar och tar fel när du handlar för snabbt. Det handlar om att se helheten, inte bara ett fragment.

Så är du antilopmänniska får du inte ha för bråttom. Det handlar om hur du tolkar verkligheten, om du överlever. Handlar man i stress och i affekt så handlar man för fort och det kan vara livsfarligt, för då springer man bara iväg och stannar inte upp så länge  man ser konsekvenserna. Det kan kosta liv.

Vi är anpassade för olika regioner i världen, evolutionärt. Du har bott någonstans i världen där det varit hög strålning, medan vissa inte förstår var du menar. Man kan ha tagit med sig anpassningarna beroende på var man varit.

Om det överskrider våra gränser är den naturlig instinkt. Känner du så så är det så. Det som fungerar är viktigast.

Bekräfta istället för att ogiltigförklara någon. Hur går det till? Vi är olika och därför måste vi tillåta nyanser. Om du är tyst - reagerar du ingenting. —- Ibland kan man bekräfta någon genom att vara tyst.

Men du ogiligförklarar någon om du inte bekräftar. För du fram din egen åsikt och därmed inte bekräftar, betyder det att du ogiltigförklarar.

Om du ger bekräftelse - validating - bekräftar du någon, eller ger du inte bekräftelse.

Läkaren pratade med en patient, som mådde jättedåligt, om att söka akut vård. Men patienten skickades tillbaka och akutvården tog sig inte an personen. Vi har mekanismen inbyggt i vårt samhälle. Det betyder att den första läkaren ogiltigförklarade den andra läkaren. Det bygger på stress, på rädsla.

Vi har ett system som ogiltigförklarar vissa personer och deras känslor. Den enda möjligheten är att lära sig att revalidera - omvärdera - varandra, och sig själv.

Min pappa kunde göra det genom den nya livssituationen han fick efter stroken, då han helt gick ur stresshjulet. I sitt beroendetillstånd, i den funktionsvariation han levde, tvingades han blev mer sig själv. Jag fick en pappa!

Funderingar vi delat min väninnna Anna och jag, om varför vården inte hjälper alla. Hälsningar Maiellen

Tillsammans kan vi rädda liv! 

Skäms inte för att prata om dina problem - prata hjälper!

2021-07-01

Det finns mycket på stödfronten för att unga ska få forum att prata med andra och förebilder av personer med erfarenhet, av att livet är en berg- och dalbana med allt vad dit hör. Det finns alltid stöd att få! 

Du är också en viktig person, för alla du har omkring dig och möter, genom din egen kontakt, dina kärleksfulla tankar och den förebild du är för andra!

https://ungalukas.se/ - här finns många bra filmer att ta del 

https://www.youtube.com/watch?v=nyq0ewAtRoY&ab_channel=Mind - om hur man gör!

Tillsammans räddar vi liv!

 

 

WHOs nya riktlinjer för att rädda liv och hjälpa människor med psykisk ohälsa

2021-06-12

 ”Vad händer med en person när de behandlas som mindre än mänskliga? När de behandlas som ett lugnt problem som måste vara fogligt och bli mer fånge än deltagare? ” Den här kraftfulla dikten, skriven och berättad av den skotska författaren Erin May Kelly, belyser de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som fortfarande är alltför vanliga inom mentalvården runt om i världen. Dikten förklarar också hur mentalvård i samhället kan och bör se ut, och den enorma skillnad som vård som ges med respekt för människors mänskliga rättigheter och som är fokuserad på vad återhämtning kan göra för människors liv. Dikten beställdes för lanseringen av en ny WHO-vägledning om samhällets psykiska hälsovårdstjänster som bygger på ett rättighetsbaserat synsätt.

https://www.youtube.com/watch?v=I2l2L31Uebc&t=5s

Mer information om WHO: s nya riktlinjer: finns länk till under youtubeklippet: www.who.int/news/item/10-06-2021-new-who-guidance-seeks-to-put-an-end-to-human-rights-violations-in- mentalvård

"Det här är en osminkad beskrivning av vad som dagligen händer. Vi vill hjälpa människor genom att första hand se personen som söker hjälp, inte bara deras symtom. Det är möjligt. Människor är så mycket mer kapabla än deras mentala och psykiska ohälsa."

Tillsammans räddar vi liv!

 

 

Det är okey att må olika

2021-05-08

En man tipsade om ett skandinaviskt youtube-klipp, som han sa var så bra och handlar om hur olika man kan må. Alla röster börjar med orden "Det är okey". Det visade sig att Radoslaw som är professor vid Journalistiska Fakulteten på Warsawas Universitet, som är expert i mediagruppen som arbetar med att förebygga självmord ur ett journalistiskt perspektiv, hittat ett youtube-klipp från Sverige! Gå in och lyssna på alla röster som säger att är okey, hur vi än mår! Det är en del av livet. Blir livet för tufft finns alltid hjälp att få. Det är okey 2021 Internet Love Collab

https://www.youtube.com/watch?v=-xGNKXJnB2s

Radoslaw är med i ERASMUS+ projektet ELLIPSE - E- Lifelong Learning In Prevention of Suicide in Europe, som arbetar för att sprida kunskap om hur självmord förebyggs och om hur postvention, efterlevandestöd till närstående när någon tagit sitt liv, behöver se ut. Projektet håller på att ta fram en gratis app och manualer för studerande som bygger på kunskap hos yrkesverksamma inom olika yrken. Ellipse-projektet startades av Anna Baran, forskare och psykiater, vid Mellanvården i Karlshamn och Maiellen Stensmark, kontaktperson och ordförande i SPES Blekinge i september 2019. Redan under våren 2019 ansökte vi om ERASMUS+ projektet och genom Annas kontakter har vi knutit till oss Ungern, Österrike, Norge och Polen i projektet. Vi träffas varje vecka via nätet.

Gå gärna in på https://www.e-llipse.com och ta del av det vi blivit klara med i projektet så här långt. Projektet pågår fram till juni 2022 och vi som arbetar i projektet i Sverige finns i Region Blekinge.

Tillsammans räddar vi liv!

Samarbete vid psykisk ohälsa

2021-05-06

Mind samarbetar med HM Drottning Silvias stiftelse CATCH (Care About The CHildren) för att öka psykiskt välbefinnande hos barn och unga som söker stöd hos Mind.

Projektet vill bidra till att säkerställa att fler barn och unga får tillgång till ett samtal med en volontär och kunskap om psykisk hälsa. Många barn och unga vänder sig till Självmordslinjen och använder då hellre chatt än telefon. När man vill chatta med Självmordslinjen får man ofta vänta på en ledig volontär.

För att inte mötas av en tom sida i väntan på att komma fram vill vi erbjuda ett digitalt rum, där barn och unga direkt kan lindra sin oro, ångest eller nedstämdhet genom olika verktyg och innehåll i form av text, bild och rörligt material som är anpassat för dem. Där vill vi att de ska känna att de kan distraheras, känna stöd och uppmuntran och få konkreta förslag på vad de kan göra i stunden.

Innehållet i detta digitala rum bygger bland annat på den baskunskap för att öka barns och ungas psykiska välbefinnande som Mind har tagit fram. Den ger kunskap och färdigheter i att förstå sig själv bättre, att hantera svåra känslor och att finnas där för en vän som mår dåligt. Inom projektet tar vi även fram nya digitala verktyg för att underlätta så att ännu fler barn och unga kan ta till sig Minds medmänskliga stöd.

Självmordslinjen når du på telefon 90101, chatta eller maila mind.se, öppet dygnet runt varje dag. Vid akut självmordsrisk ring 112.

Föräldralinjen 020-852020, vardagar 10-15 samt torsdagar 19-21.

Äldrelinjen 020-222233, vardagar 8-19 och helger 10-16.

Mind Forum, prata om livet precis som det är, med andra med liknande erfarenhet, ta reda på fakta och läs andras berättelser.

Tillsammans räddar vi liv!

Varför är psykisk ohälsa en folksjukdom?

2020-04-25

Psykisk ohälsa breder ut sig i Sverige som är ett uppvaknat land, men många sovande själar känner stress och har ångest. Många vill räddas ur en svår livssituation, men vet inte hur. Livbojarna är redan utkastade, men det behövs medvetenhet och tillit för att förstå hur man räddar sig själv. Några kravlar sig fast, men i hög sjö, när faror hotar, hörsammar de inte den inre varningsklockan och överger sin inre medvetenhet.

Varför saknar människor interrelation?

Saknar man förbindelse med sitt inre JAG finns ingen inre trygghet eller säkerhet och det blir omöjligt att stärka makten över sitt liv. När rädslor tilltar ökar stressen. Det gör att kroppsfunktioner går ner i aktivitet och flödet i kroppen blockeras. Människan är konstruerad så att andning genom övre bröstkorgen ökar stresspåslag i kroppen och då vi inte förstår varför berövar snart ångest alla möjligheter - istället för att ge möjlighet.

Ångest har som uppgift att öppna dörren till en kärna i vårt inre, till den inre solen, i förbindelse med själva livskällan. Det finns medvetenhet som var och en har tillgång till, inom sig själv. Det finns ytterligare dörrar att öppna; tillitens dörr, samskapandets dörr, dörren till helande som är en kanal till högre medvetande, en andlig dimension som står öppen för alla människor. Men inte alla har ännu öppnat dessa dörrar. Att inte hitta in i sig själv gör en människa andefattig. Utan kontakt inåt och medvetenhet om själens väg, förstår man inte heller sin uppgift på jorden.

Ångesten är en hjälp att öppna dörrar till mig själv. Ego, självupptagenhet och rädslor håller tillbaka den nyfikenhet som vore självklar för det minsta barn. Varje baby är ren och okonstlad och står i direkt kontakt med sin inre medvetenhet. Beroende på hur omgivningen svarar an på det lilla barnets första kärleksfulla försök att dela medvetande förnekas eller bejakas det inneboende barnet i oss, återkommande under sin uppväxt, genom kultur och sociala mönster i samhälle och familj. Det är kanske först som vuxen som vi ställs inför uppgiften att göra upp med det förflutnas avvisanden och förluster.

Under vintern har jag gått en fantastisk kurs i sorgläkning med Anna Parfa, se sorglinjen.se, och fick en teknik för att bearbeta och släppa sorger och känslomässiga förluster. Föreläsningar och gemenskap i mindre grupp, växlades med relationsarbeten, meditationer och studier av olika moduler som kursen är uppbyggd av, under gedigen handledning och generöst personligt stöd.

Våren 2021 har Younity Sweden släppt en 21 dagars kurs med Louise Hay, som skrivit boken Du kan hela ditt liv. 21-dagarskursen låter oss ta del av ett gediget material av korta filmer, meditationer, arbetsblad och är spelingsarbeten för att nå en bättre självkänsla. Kursen är helt utan, eller har valfri kostnad och handlar om att lära sig älska sig själv genom affirmation och meditation.

Kraftfull svårtyglad känslighet för missförhållanden och avvisning ”rejection sensitive dyshoria, RSD, innebär att man till varje pris vill undvika att bli nekad, kritiserad eller bortvald. Personer som upplever stora svårigheter att hantera en sådan känslostorm kan till exempel ha fått diagnosen ADHD. Det mest effektiva för läkning är även då att bryta tankemönster och handlingar genom kognitiv beteendeterapi, enligt den danska psykologen Malede Klindt Bohni, som arbetat med behandling av ångest och tvångssyndrom. Hon har skrivit en bok med konkreta råd till föräldrar och professionella, Ångest hos barn och unga. Den stora utmaningen är att inte stödja ångesten eller överbeskydda, utan att stödja den drabbade att våga möta sina känslor. Avvisningskänsligheten kan vara svår för omgivningen att förstå. Att så starka känslor överväldigar den som redan har såriga erfarenheter av att få kritik. Känsligheten förstärks än mer i en högkänslig personlighet. En människa med avvisningskänslighet kan inte hantera situationer, vilket kan utgöra ett livshotande tillstånd.

Att vara sedd, trygg och älskad ger förutsättningar för ett livsutrymme! Det är alla små barns rätt att få känna, från sina föräldrar och alla andra som älskar det. Som vuxen utvecklas du genom att ha en interrelation (connetion) med ditt inre jag. Känslorna hos ditt inre barn kan läka genom att lyssna inåt, bekräfta dig själv. Du kan släppa taget om din inre kritiker, förlåta och upprepat säga till dig själv i spegeln att ”jag Älskar mig själv och accepterar mig själv som jag är.” Genom att äta hälsosam mat, genom positiva, kärleksfulla och förlåtande tankar blir du med tiden helt självförsörjande, precis som en kaktusblomma. JAG ÄR.

Varför förskrivs antidepressiv medicinering utan att beteendeterapi inletts?

Patienten som uppsöker vårdcentralen, psykiatrin eller söker vård för fysiska eller psykiska besvär i specialistvården kan möta läkare som betraktar patienten som deprimerad och som svar på det förskriver antidepressiva läkemedel vid depressioner och ångestsyndrom både till vuxna, barn och unga vuxna.

Personen han ha ”andra psykiatriska diagnoser som adhd och autism, men även skadligt bruk eller beroende och ätstörningar är vanligt bland äldre barn och personlighetssyndrom bland unga vuxna. Bland pojkar 5–9 år som har diagnostiserats med depression eller ångestsyndrom och förskrivs antidepressiva läkemedel, är samsjuklighet mycket vanligt. Det rör sig framförallt om adhd och autism där antidepressiv läkemedelsbehandling kan antas vara motiverat på grund av tilläggsproblematik som olika typer av ångestproblematik. Pojkar 5–9 år diagnostiseras med adhd och autism i större utsträckning än flickor 5–9 år vilket också förklarar pojkars högre användning av antidepressiva läkemedel i denna åldersgrupp” (Källa: Aspekter av antidepressiv läkemedelsbehandling av barn och unga vuxna – Art.nr 2021-3-7301 Socialstyrelsen – April 2021, (Föreningen MINDs nättidning har i sin artikel, april 2021, rubriken: En av tio unga kvinnor får antidepressiva läkemedel)

Men att ta tabletter ger ingen läkning från grunden och då återvänder symptomen, eftersom meddelandet från kroppen fortfarande är obekräftat. Kroppen är den mest lojala, menar Louise Hay, som påminner oss om varför och vad som lagrats i våra cellminnen, tills vi kommer i kontakt med och terapeutiskt bearbetar dem.

Genom till exempel hennes 21-dagarskurs får vi verktyg och vi kan också genom terapeutiska samtal förändra våra tankemönster. Älska sig själv, äta sund och hälsosam mat, dricka vatten som sin favoritdryck för att rensa sin kropp och själ och att fylla sig med trevliga tankar utvecklar hälsa!

Tillsammans kan vi rädda liv!

"Kärleken är en fantastisk mirakelmedicin". Älska dig själv kan göra under i ditt liv!

2021-04-19

Du kan på egen hand förändra ditt liv genom att förändra din inre dialog. Det finns kraft i dina ord och du kan träna ditt positiva språk, släppa taget om alla spänningar, all rädsla, ilska, skuldkänslor, all sorg.

Jag vill dela det här med dig. Du som lider, har svårt att hitta samtalsterapeut, eller bara sitter kvar i händelser från det förflutna och dagarna går.

Louise Hay heter kvinnan som skrev boken Du kan hela ditt liv, som jag gav till min mamma 1991, samma år som hon dog i levercancer 59 år gammal. Hon intygade att varje sida i boken var sann. Jag har använt den boken mycket genom åren.

Louise Hay dog 2017 och till hennes ära ger de nu ut hennes 21 dagars kurs gratis och vi kan sprida den till dem omkring oss som vi vet behöver den!

Så gå kursen gratis, helst varje morgon eller när under dagen då du har ett hål för dig själv. Sprid den till de dina, dina vänner och folk du stöter på.

"Har du vänner som du tror skulle behöva den här kursen, kan de fortfarande anmäla sig och få kursen utan kostnad. Skicka bara dem den här länken:" https://www.louisehaysweden.com/optin

Ha en fin dag och var snäll mot dig själv! Kram Maiellen

Tillsammans kan vi rädda liv!

Det måste bli ett slut på Försäkringskassans inhumana behandling av människor

2021-04-12

Försäkringskassans regelverk utförsäkrar människor vilket lett till att människor tagit sitt liv. De blir så illa hanterade att det lett till att personer begår självmord.

"Det är ett helvete att inte kunna påverka sin ekonomi utan vara helt i beroendeställning av samhället, som upprepade gånger sviker."

Protester, beklaganden och överväldigande sorg tar jag del av på sociala medier, Försäkringskasseupproret på Facebook. Det är fruktansvärd läsning. Ännu en gång har en människa slutat sitt liv och inte orkat. Hen har kanske inte haft någon familj som kommit till undsättning, vilket andra vittnar om hjälpt dem att orka kämpa och klara livet.

Så här säger några röster:

"Hur många liv ska ni ha på ert samvete innan ni agerar Regeringen Ardalan Shekarabi? Ni har makten att få stopp på detta vansinne som handläggarna på Försäkringskassan håller på med"

"Det pågår "en utrensning i Sverige av de svaga" - något måste ändras NU! Ni ska stoppa vansinnet och SEN kan ni utreda vad som inte fungerat i era "s.k. instruktioner."

"Man vill bara inte tro att försäkringskassan tillåts fortsätta driva sjuka människor in i så djup maktlöshet och förtvivlan att man inte orkar leva längre."

"Jag har själv varit i samma sits och kämpat mot dem tills jag inte orkade mer, men fick min familjs hjälp och jag blev bättre med tiden. Jag önskar att ingen annan behöver genomgå sådan förnedring som jag fick erfara. Men istället blir det bara värre hela tiden, så många som begår självmord, jag blir så ledsen, vill så gärna hjälpa till".

Jag beklagar er sorg av hela mitt hjärta och kan inte se att detta vansinne kan fortgå.

Tillsammans behöver vi stå upp för att rädda liv!  

Utöka kommuners och regioners omsorg om självmordsnära och efterlevande

2021-03-20

Bra att Riksdagen i onsdags antog regeringens förslag som innebär att det blir straffbart att uppmana eller på annat sätt påverka en person till att ta sitt liv.

"Att uppmana någon att begå självmord blir från den 1 maj 2021 olagligt och kan leda till två års fängelse. Beslutet innebär att två nya brott införs. Uppmaning till självmord ska kunna leda till fängelse i högst två år. Oaktsam uppmaning ska kunna leda till böter eller fängelse i högst 6 månader." (TT)

Tydlighet genom beslut från Riksdag och regering behövs också i frågan om stöd till suicidala/ självmordsnära personer och till efterlevande efter självmord

Lagstifta och ge kommunerna skyldighet att införa kommunala obligatoriska Förebyggande serviceinsatser för självmordsnära personer. Ge stödet som ett bistånd till människor som är sköra, självmordsnära, till dem som gjort självmordsförsök eller har en uttalad vilja att inte leva, så att de ges adekvat stöd, i nära samverken med Regionens Hälso- och sjukvård. Låt dem höra hemma i en verksamhet som är till för att de ska få det stöd de behöver, även i form av bostad, arbete/ sysselsättning och den utbildning som erfodras för att hjälpa dem i deras kamp för livet.

Bevilja de närstående Postvention

Ge kommunerna uppdrag enligt lag, att ge Förebyggande service genom bistånd till stöd till efterlevande efter självmord, både enskilt, i familjegrupper, i självhjälpsgrupper för dem som förlorat en närstående i självmord. Det kan vara sin förälder, sin partner, sitt barn, en vän, kollega eller annan. Efterlevandestöd behöver inledas mycket snart efter självmordet och pågå så länge som de närstående behöver stödet. Att ge Postvention - efterlevandestöd till närstående, till arbetskamrater och vänner i direkt anslutning till ett självmord, behöver bli en serviceinsats i varje kommun och kan med fördel utföras av dem med egen erfarenhet av att ha förlorat en närstående i självmord. Läs om Postvention i Blekinge under www.spesblekinge.se.

Anhörigföreningen SPES i Blekinge önskar att samhället på frivillig väg ska skapa en Suicidpreventiv Enhet i Regionen, med Postvention till efterlevande, information och utbildning. En annan del är att göra sammanställningar av händelseanalyser och ge återkoppling till verksamheter för förbättrade rutiner. Denna samverkan kan utveckla utbildande insatser och leda till att handlingsplaner med checklistor tas fram för olika verksamheter.

Idag arbetar idella krafter med efterlevandestöd och suicidprevention

Det är verksamheter som lokala myndigheter behöver möta upp, alliera sig med och permanenta. Gränsen mellan vad som utförs ideellt och vad som är en samhällelig angelägenhet måste bli tydlig. En annan aspekt handlar om likvärdighet i hela landet, vilket det bara kan bli om staten ger kommuner lagstiftad skydighet och skjuter till medel. En ytterligare aspekt är att stöd måste nå ut till alla i självmordskris.

Den idella insatsen som SPES Blekinge bygger upp i samverkan med Karlshamns kommun, som upplåter lokal, bjuder in medborgare som förlorat en närstående genom kommunens hemsida och genom information i verksamheter, är ett stort steg, mot vad kommunen gjorde innan för efterlevande efter självmord. Men växer verksamheten är det ett för stort uppdrag för en liten ideell verksamhet och några enskilda personer. Säkerställ kontinuitet, tillvarata kunskap och kompetens hos dem med egen erfarenhet, som aktivt verkar för noll-vision i självmord genom att stötta efterlevande genom postvention och självhjälpsgrupper. Utveckla insatserna i samhällets regi för att säkerställa att alla drabbade nås genom att verksamheter kan permanentas i regionen.

Förebyggande serviceinsatser finns redan idag för andra grupper

Anhörigföreningar, intresseorganisationer och professionen ger stöd som beviljats genom beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Genom beslut om beviljande av bistånd har kommunerna  skyldighet att anordna daglig verksamhet, verka för att ge behövande grupper ett gott och självständigt liv, med möjlighet till boende, arbete, studier eller någon annan meningsfull sysselsättning och för att kunna ta del av samhällsliv och kultur på samma villkor som andra. Socialtjänstlagen är grunden för flera av socialtjänstens lagstiftade verksamheter, som redan idag ger kommunerna möjligheter att utforma sina verksamheter efter olika behov. 

Ge stöd genom en fast grupp av kompetent personal, gärna med egen erfarenhet, som är utbildade enligt senaste forskning inom området suicid. Det är en viktig strategi för att nå noll-visionen i självmord som regering och riksdag antog redan 2008. 

Vem blir den kommande motionsskrivaren? Vilket parti kommer att gå i täten för att föreslå att kommuner och regioner ges en skylighet att erbjuda stödjande insatser för suicidnära samt till närstående efter självmord? 

Tillsammans räddar vi liv!

Erfarenheter av det svåraste vi lärt oss leva med tar plats bredvid sorgen

2021-03-12

Hemsidan forebyggsjalvmord.se borde egentligen heta något mer i stil med Utvecklas genom dina svåraste ögonblick, eller Utvecklas ut ur det du aldrig tror du kommer över. Flera som förlorat en närstående i självmord har delat sina erfarenheter för att ge hopp för andra. Närstående, vänner, kolleger och andra i närsamhället behöver hitta sätt att åter fylla livet med glädje efter en så svår förlust som ett självmord.

Sorgen, även efter den största tragedi, kan förändra karaktär allteftersom livet fortgår. Det går att utvecklas genom livets svåraste passager. De flesta behöver mycket stöd och hjälp, helst av någon som faktiskt vet vad det handlar om, som själv har varit med om en kolossal förlust. Min största förlust har med tiden gjort mig till en till ödmjukare, en bättre medmänniska. Vi utvecklas, mognar och stannar sedan inte på andra sidan trottoaren i rädsla för att inte veta vad vi ska säga, när vi träffar på någon som varit med om något svårt. Vi har tröst att ge. Vi kan lyssna för vi vet vilket stöd man behöver.

Ingen säger att det är lätt, bara att det går att bearbeta sig igenom svårigheter och prövningar som ingen skulle behöva gå igenom. Menyn på den här hemsidan är full av tips på just det här.

Under de sista veckorna har jag gått en ovanlig kurs, en utbildning i sorgläkning på nätet, sorglinjen.se. Bland andra deltagare har jag fått arbeta med känslomässig läkning, erkänna och fokusera förluster och sorger. Det har varit fruktansvärt jobbigt, men har verkligen gett resultat. Det kan vara ett tips för dig som inte vet till vem du ska vända dig. Har man själv förlorat en närstående i självmord kan man själv vara i riskzon för självmord. Det låter otäckt, men är vad forskare kommit fram till. Därför behöver vi ta emot hjälp för att bearbeta förlusten, ta sig igenom svår smärta och sorg.

Tillsammans räddar vi liv!

Sköra äldre berättar i avhandling om sin existensiella ensamhet.

2020-01-25

Att vara skör betyder att vi måste låta andra människor komma innanför den personliga sfären för att hjälpa oss.

En del fann kraft i sig själva, i musik eller i Gud. Relationen till andra betonades, i närhet och efterlängtad distans när den äldre behöver avskildhet.

Marina Sjöbergs avhandling utgår från de äldres egna perspektiv och är en del i LONE-studien. Hon är doktorand i vårdvetenskap och undervisar blivande sjuksköterskor vid Högskolan i Kristianstad. (mau.se 20201214). Mer av hennes resultat: Tyngdpunkten i journaler handlade om medicinska insatser. De existentiella frågorna kanske upplevs som alltför privata. I den mån det förekom beskrevs existentiell ensamhet kortfattat oftast i samband med oro, förtvivlan och smärta, men också i positiva sammanhang, genom ro, gemenskap och tillfredsställelse.

Det låter som om det här finns mycket att arbeta med för att förebygga ohälsa och rädda liv!

Låt existentiell ensamhet bli synlig i patientjournalerna! Tillsammans kan vi rädda liv!

Patienträttighetsveckans Lunchseminarier 2021, 18-22 januari, kl 12-13

2021-01-16

Digitala och kostnadsfria lunchseminarier hela veckan!

Det finns offentliga instanser att framföra synpunkter till om vården i Sverige. Det är många varje år som får vårdskador enligt socialstyrelsen är det ca 110 000 personer. Hur många har haft kontakt med någon av myndigheterna, försäkringarna, nämnderna eller föreningarna som finns för att få ersättning eller lämna synpunkter till? Måndag 18/1 

Vägen till ersättning och hur man kan få ersättning om man drabbats av skada i samband med regionfinansierad hälso-sjuk- och tandvård. Tisdag 19/1

Om funktionen för Patientskadenämnden, Läkemedelsskadenämnden, Patientförsäkringsnämnden och Trafikförsäkringsföreningen, vilken hjälp ges och när? Onsdag 20/1

Om Patientnämnden och hur kommuner och regioner jobbar kring möjligheten att ge synpunkter på vårdinsatser. Torsdag 21/1

Om skyldigheten för personal i vården att informera patienter om deras rättigheter i olika vårdsituationer. Fredag 22/1

Har vi förlorat en närstående i självmord ska vi efterlevande använda vår rätt att anmäla misstag i vården. Även om det inte ger oss tillbaka den vi sörjer känns det bra att i alla fall ha talat om vad som brast, vad som inte gjordes eller gjordes på fel sätt.

Ta hjälp om du har svårt att göra det själv.

Min fråga nu är om kontakt med dessa instanser också kan rädda liv? Svara med exempel om du har något! 

https://mailchi.mp/058fbb4a6716/patientrttighetsveckan-2021-program?e=7b5e07434d

Sorgesånger att sjunga tillsammans för att läka svår sorg efter den som dött

2021-01-05

Nånnas Sorgesånger med text av Anna Parfa och musik av Anna Parfa, Helena Apelqvist och Rikard Apelqvist, är underbar musik, med enkla texter som har lätta budskap om varför sorg är svår. Det är terapeutiska sånger att sjunga med barn i olika åldrar som själva har svår sorg. Namnen på personen i texterna kan bytas ut till namnet på den person man själv saknar. Nånna betyder egentligen ”Någon annan”. Barnet kan sjunga om den de sakar ( sin mamma, pappa, sitt syskon eller vän, den som inte lever längre med oss). En sak som är så skön med sångerna är att jag kan få ryckas med i musiken, att den på samma gång både handlar om mig och ändå gör den det inte. Det blir till ett handfast sätt att kunna släppa lös djup sorg, när jag verkligen får gråta ut alla känslor av sorg efter den som dött, så befriande. ISBN:9789163308178

Hela människan i Lappland. Sorglinjen Anna Parfa Anmäl dig till gratis webinar - Harmonisk barnfamilj igen - efter sorgen

Tillsammans ges vi tröst! ❤❤❤