12 Stegs Säkerhetsplan

Det är en webbapp som du bäst söker i sökfältet på din dator: 12stepsplan.com

Här följer en presentationslänk, som berättar och förklarar varför, hur och när du kan arbeta med webbappen för att öka din självkänsla, må bättre, lära dig mer och skapa din egen säkerhetsplan:

https://youtu.be/UoQDqncT7WY

När du loggat in, när du har skapat din egen 12stegs säkerhetsplan kan du arbeta med den från mobilen likväl som från datorn.

Du behöver inte alltid arbeta med alla 12 stegen, bara om du eller en vän du hjälper är i riktig kris. Använd så många av de 12 stegen som känns bra för dig, tills du hanterat problemet, litet som stort, som du valt att arbeta med.

Arbeta och lär dig hur appen fungerar - det hjälper dig så att du blir en bättre hjälpare för andra som inte mår bra, eller vars liv är i riktig kris. I en akut situation gäller det att veta vad man ska göra! (Hitta till de Fyra F:en under Bibliotek i webbappen!)

I en kris fungerar inte hjärnan, så det gäller att lära sig hur man bäst tar hand om sig för att förebygga kriser, djupa känslomässiga dalar och mentalt djup oro och fastlåsta tankar.

Du behöver inte alltid arbeta med alla 12 stegen, bara om du eller en vän du hjälper är i riktig kris. Använd så många av de 12 stegen som känns bra för dig, tills du hanterat problemet, litet som stort, som du valt att arbeta med.

Har du frågor under vägens gång, när du lyssnat på länken och gått in i 12 Stegs säkerhetsplan, så är du välkommen att höra av dig!

Vi kommer att ha zoommöten för människor som vill lära sig mer om hur man förebygger självmord, om hur hjärnan fungerar,

om vikten av interventioner, om att aktivt följa sin intuition och ställa frågor, berätta hur viktig en person är och att du finns där för att stödja och hjälpa personen, om efterlevandestöd,

om hur viktigt det är att hela familjen snarast efter ett självmord får stöd genom en Person med Levd Erfarenhet (PLE), som tätt och regelbundet finns med familjen som en första hjälp - att tidig debriefing ges den efterlevande familjen och på arbetsplatsen/skolan, att uppföljning och stöd ges personer under den tid som behövs, innan livet börjar ha tagit form igen efter den här svåra förlusten.

Så hör av dig med vilka behov du/ni/er verksamhet har.

med vänlig hälsning

Erasmus+projektet ELLIPSE Livslångt Lärande I Prevention av Självmord i Europa

Du hittar mer om oss och om projektet på www.e-llipse.com

Anna Baran, Psykiatriker Överläkare och forskare, Mellanvården i Karlshamn, koordinator för Ellipse-projektet 2019-2022, som tagit fram appen tillsammans med oss andra i projektet

Maiellen Stensmark - partner i Ellipse-projektet genom SPES Blekinge www.spesblekinge.se, maiellenstensmark@hotmail.com 070-2900824