Öka medvetenheten om dig själv och samhället,

istället för att tvingas följa hur människor förlorar sig själva eller en närstående.

Du behöver kunna berätta hur du mår och kunna ge och få stöd!

Kunskapen om livet

Ayur Veda är en urgamla kunskapskälla med mycket klokheter om livet. Själva orden betyder Kunskapen om Livet. Jag har funnit många källor till visdom som hjälpt mig i min personliga utveckling. 

Livskunskap

Framför näsan

”Man kan inte ha problemen på nästippen utan att uppfatta dem som jättelika. Men håller man rätt avstånd till problemet ser man dess egentliga struktur.”

Jättelika=jättestora. Lite på avstånd ser problemet mindre ut!

Citat ovan och andra citat kommer från boken ”I det sista regnet”, skriven av Janesh Vaidya (2017, www.pocketforlaget.se ISBN: 978-91-7579-246-0 redaktion@pocketforlaget.se.), som jag kan rekommendera!

Funderar du över existentiella frågor?

De tips jag ger här gav mig hjälp när jag sökte svar på frågan vem jag är och vilken som är min uppgift på jorden.

Genom Ayur Veda och Mayaindianernas kalender fick jag hjälp att förändra hur jag såg på mig själv, det jag tänker, äter och dricker och det har påverkat hela MIN person! Varje dag är olik den andra, de känns olika. Lär dig om varje dags energi, om hur dagen blir en hjälp för dig!

 

Det behövs holistiska och strukturerade åtgärder för att förebygga att fler människor tar sitt liv.

Den personliga och andliga utvecklingen inom varje människa är central. Varje människa har existentiella frågor någon gång i livet. Kanske mer påtaligt nu i och med miljöhot, covid-19 och kriget i Ukraina?

Utifrån vars och ens medvetandenivå kommer en mer positiv samhällston snart att dominera, med vilja till mångfald och förändring i samhället.

Idag har inneboende rädslor i människor triggats igång. Det förebyggande arbetet behöver påskyndas! Genom sociala medier hoppas jag att budskapet snabbt når ut till fler. Så hjälp till att dela och sprida informationen om hemsidan! Varma hälsningar Maiellen Stensmark

Samtal

När en människa har tankar på att ta sitt liv kommer jag alltid in på frågor om varför vi är här på jorden. Vi alla är en del i ett mycket större sammanhang.

Jag berättar också om Maya-indianernas kalender, som hjälpte mig förstå att jag har en uppgift här på jorden, som vi alla har. Jag följde kalendern dagligen under många år, fick förklarat för mig och kunde acceptera den jag är och det jag gör i mitt liv. Du är en annan Jag, du är född en speciell dag, med en symbol och ton som kan berätta för dig om vem du är.

 

Ett samtal med en vän 

-Jag har inget att leva för, sa min vän. Bäst vore om jag bara inte vaknade någon mer morgon, om jag bara kunde få dö ifrån allt.

Försökte svara som man gör, att hon var ju så stark mellan varven, gick riktigt in för saker och var så bra på det hon gjorde.

-Var stolt och glad, försökte jag, alla har svackor och det är okey att vara lite deppig ibland.

Påminde henne om att som barn hade vi tråkigt ibland och att vi blev mer kreativa genom det. Men hon fortsatte att gråta och snörvla och svarade mig;

-Du lyssnar inte på mig, du förstår inte hur jag har det.

Vi satt uppkrupna i TV-soffan och såg till hälften på en film medan vi pratade.

Vi hade ätit gott och hade det bra, förutom hur vi mådde inom oss. I mig hade ångesten trängt fram allt starkare den sista timmen. Det blev till sist så att jag svarade henne från mitt hjärta;

-Lyssna nu ordentligt. Du är en ljus liten ängel på jorden (liten för att hon verkligen är liten och kortväxt till storleken).

Du vet inte varför DU är här på jorden, stämmer det? Du vill följa med dem som dött ifrån oss, som har lämnat sina kroppar och sina familjer. Din saknad och längtan gör att du vill förenas med dem. Men vi är inte klara med det vi har att göra på jorden den här gången. Du har ett stort ansvar, sa jag.

-Kan du se att du tagit på dig uppgiften att gå ner här på jorden, med ett uppdrag?, frågade jag henne, medan jag fortsatte att berätta för henne om hur jag ser min existens på jorden.

Jag berättade för henne om Maya-indianernas kalender, som jag under en fas av mitt liv dagligen följde och studerade. Det lärde mig att alla är en symbol och ton, en Maya-sol. "Du är en annan jag", eftersom vi alla lever under alla dagars olika symboler och toner. Tillsammans utgör vi en regnbågsnation, där alla har sin viktiga del och alla behövs. Tillsammans utgör vi en helhet. När jag fick förklarat för mig vem jag är, vilken MAYA-sol jag är började jag mer förstå varför mitt liv såg ut som det gör. Jag kunde se att det finns en röd tråd i mitt liv!

Jag vill bidra till att alla ska förstå den livsuppgift de har. Den förklaringen hjälpte mig  att förstå mig själv. Mycket av stress och oro inför livet la sig. Bland annat förstår jag idag varför vissa saker inte är möjliga att tänka ut eller utföra en viss dag, men går så mycket lättare att ta itu med en annan dag. Det handlar alltså inte om, om jag är bra eller dålig på någonting, det viktigaste är att förstå att allt har sin tid.

Tidigare hade jag inte kunnat se på saker så. Idag kan jag känna på förhand hur jag behöver använda min tid, för att på bästa sätt få gjort det jag ska göra!

 

Meningen med livet

Det finns en mening med varje människas liv. Livet är en gåva som du behöver vara rädd om. Människan söker utveckling, meningen med livet. Eller gör du inte det, om det är något som skrämmer dig, som gör ont.

Därför behöver du berätta om dina erfarenheter. Livet handlar också om själens utveckling.

Intuitionen är en slags inre ledstjärna. Det är en förfinad inre röst som du med lite träning kan höra. Men du behöver ge dig tid, kanske minska på aktiviteter, lämna stökiga miljöer och negativa energier, för att lära dig höra den!

Samvetet, logiken, medvetandet, medvetenheten, kunskapen och intellektet behöver förenas i samma riktning för att harmoni och balans ska kunna utvecklas i livet.

Meditera

Med lite träning kommer du ganska snart in i ett tillstånd av tystnad och av att bara vara, även om du aldrig har mediterat innan. Det är vilsamt  tillstånd då känslor och tankar sorteras, stress och oro lägger sig. Ibland leder meditationen till att en lösning visar sig på något du tidigare frågat dig. Svaret kommer fram i mellanrummen mellan tankarna. På det här sättet kan svar komma till mig på ett mycket subtilt sätt, svar på mina inre, andliga och existentiella frågor. Men som sagt, ifrågasätt, tvivla och kasta dig på nytt in i ytterligare frågor. Livet blir spännande och lärorikt! 

Jag sätter mig i en stol, gärna med stöd för ryggen och fötterna i golvet, sluter ögonen och tar några djupa andetag. Jag andas in genom näsan, ända från magen, så magen höjer sig och blir stor och andas ut kraftigt genom munnen. Efter några sådana andetag vilar jag bara stilla. Jag tar gärna upp en bild av något vackert och rofyllt, en blomma, en plats eller ett paradisikt tillstånd i tanken. Så sitter jag från början kanske bara några minuter, men längre och längre tid upp till ca 20 minuter. Kommer störande tankar tar jag helt lugnt upp samma sköna bild igen. Efter meditationen ser jag till att jag ger mig några minuter i vila, när jag sträcker på kroppen och återvänder till det vardagliga tillståndet. 

Det inre livet

Den andliga dimensionen i tillvaron går det inte att blunda för, inte i längden. Tror jag det kan det visa sig att jag befinner mig på en återvändsgata, eller går en omväg.

Rädslor jag känner är till för att övervinna. Rädslor kommer upp, liksom starka ifrågasättanden, det hör liksom till. Men i takt med att jag aktivt tar itu med varje rädsla så löses den upp. Ett litet ljus lyser upp också ett stort mörker.

Livsutvecklingen blir ljusare och ljusare. Min tillit till att själva livet förser mig med det jag behöver sätts på prov. Livet består sedan bara av möjligheter! 

Högkänslighet

Är du en högkänslig individ? Högkänslig kallas en person som har fler ”känselspröt” ute; som är mer observant, läser av omgivningen djupare och mer detaljerat och tar in och bearbetar informationen noggrannare och djupare än andra."

”Första hjälpen för högkänsliga”

Här kommer lite information, utdrag ur nätboken av Åsa-Saga Hammarstedt, www.hsperson.se

”Begreppet HSP – Highly Sensitive Person, eller högkänslig som det ofta kallas på svenska – myntades i mitten av 1990-talet av den amerikanska psykologen Elaine Aron. Det är ingen diagnos, ingen personlighetsstörning, och heller inget nytt påfund, utan snarare en beskrivning av ett personlighetsdrag som forskare funnit att mellan 10-20% av både människor och många djurarter tycks besitta. De känner mer.

”Begreppet högkänslig började slå igenom på bred front i Sverige våren 2012, när Svenska Dagbladet publicerade den artikelserie om högkänslighet som har kommit att bli en av tidningens mest delade och kommenterade någonsin. Massor av läsare berättade hur de grät av lättnad och igenkänning, och att de efter ett helt liv av känslor av att ”det är fel på mig, jag borde inte vara så känslig” nu hade fått veta att det var okej; att det var något alldeles naturligt. Och att de inte alls är ensamma.

” En högkänslig är dessutom ofta den som hittar lösningar som andra missar, och som briljerar i kreativa projekt, som inspiratörer, rådgivare, entreprenörer, konsulter, artister, konstnärer eller utforskare av nya områden. Det kan ändå vara skönt att hitta spegling och bekräftelse på det sätt just du upplever världen på.

Om du vill kan du på www.hsperson.se klicka dig vidare till ett självtest på svenska, där du får svara ja eller nej på tolv frågor. Svarar du ja på flera av påståendena så kan du vara högkänslig."

”Högkänsliga människor tycks alltså ha ett finkänsligare nervsystem än andra. Vi registrerar fler nyanser och tar in intryck på ett djupare sätt – strålande fördelar som gör oss smarta, kreativa och vakna, men som alltså också är något som kräver energi. För, precis som en dator, som måste processa långt mer data än sina datorkompisar, så blir vi snabbare överstimulerade, fullmatade – ja, överbelastade helt enkelt. Och det förbrukar mycket energi.”

”Ibland går det så långt att det kraschar och blir som att ränna in i en vägg. Inte sällan vaknar jag plötsligt en morgon efter tre glada starka stora veckor och känner mig just som ett skört och ljusskyggt litet djur. Förlamande trött och urlakad, har inget att ge någon och orkar inget alls. Jag vill bara vara ifred, känner mig osäker och rädd och feg inför världen, är ofta ledsen och tankspridd och klarar inte krav."

Här följer ett exempel från boken om hur det är att vara högkänslig:

 “När min kreativitet börjar avta så vet jag att det är på gång. Jag brukar tänka att det kommer för att jag har varit i flow och utsatt mig för mer än jag klarar av, i form av göromål och intryck och bekymmer från andra. Jag blir som små-drogad när det slår till, så bedrövligt trött, och dessutom nedstämd. Ibland handlar det bara om en dag, ibland ett par veckor. Den senaste tiden har det dock varit mycket kortare perioder av mörker, så jag tror att jag har hittat ett sätt att inte gå ner mig i det: Jag säger till mig själv att “Nu är det dags igen, och det är snart över”. Sedan tar jag hand om mig, och skyddar mig från andra genom att isolera mig en aning. Då går det snabbare tillbaka.” Behandla dig själv då ”som om du vore förkyld: Att ta det lite lugnare på jobbet, flyga på autopiloten, ta ut flextid om du har, kanske styra dina arbetsuppgifter till att bli lite lugnare, om du kan. Du behöver inte vara duktigast och trevligast och mest lyhörd och outstanding på hela arbetsplatsen. Speciellt inte dagar som de här.”

”Endorfiner frigörs när du rör dig, och de fungerar likt magiska små vänner nu när allt bara känns slitet. En timmes kroppsrörelse kan göra större skillnad än du kan ana. Må-bra-hormoner frigörs, kroppen syresätts, och kroppens belöningssystem kickar igång. Den allra senaste forskningen visar till och med att deprimerade människor som ordineras motion tillfrisknar lika snabbt som de människor som har ordinerats psykofarmaka. Nu har vi inte med en regelrätt depression att göra här, men detta är såklart samband värda att ta vara på, om du orkar. En halvtimme räcker gott.
”

I boken finns tre exempel på Asanas, yogarörelser som främjar vila och återhämtning.

www.hsperson.se Högkänsligas förening

Det finns inre visdom och medvetenhet i varje molekyl i skapelsen

Det pågår ett slags uppvaknande bland alla människor på jorden. Det leder till både personligt och socialt uppvaknande. Man kan säga att vi är på väg att gå in i en annan tidsålder,  den Gyllene Tidsåldern, eftersom rymdåldern och tiden för religioner är förbi. Det sker en medvetandeförhöjning och det påverkar alla kollektivt, ju mer öppen och inkännande någon är, desto mer upplever man att man påverkas.

Några dras med in i rädslor, för sjukdom, tankar på undergång, brist och död. Dessa budskap förmedlas genom media i en alltmer ökande takt, har du tänkt på det? På motsvarande sätt ökar medvetenheten om ljus och kärlek i människor, som upplever ett paradis på jorden, som tackar också för motgångar eftersom en dörr som stängs öppnar en annan dörr till utveckling.

Att medvetet söka kunskaper inom alla områden, att ifrågasätta och känna tvivel gör tillsist människor medvetna. Om man ser allt som sker såsom en en observatör betraktar informationen kan man ta ett steg tillbaka, se det som sker, både inom sig själv och i det yttre, i samhället, utan att bli kvävd av allt elände, genom den medvetenhet du utvecklar, genom den essens, som är DU.

Du silar det som når dig genom ditt inre medvetande, i ditt hjärta, med hjälp av  samvetet, intellektet, din logik och intuition. På så sätt växer din medvetenhet, du känner dig friare, gladare och blir mer dig själv. Det sker en slags mognad både i känsla och sinne och hittar till tillit, tro och tillförsikt som hjälper dig hantera saker du ställs inför. Du samverkar och väcker upp livets kraft som finns i DIG! Går det att förstå hur jag menar?

Precis som ett ekollon bär all kunskap inom sig för att kunna växa upp och bli ett stort och vackert träd, finns samma visdom i var och en av våra mänskliga celler. För mig ledde detta till en högre, andlig utveckling. Ge dig själv en möjlighet att hitta ny kunskap i dig själv.

Känslor är information om något som lagrats inom dig sedan tidigare upplevelse. Det kan ha hänt något som sparats i känslominnet, som omedvetet vill dra dig i en viss riktning. Släppa fri känslor återställer balansen och du lär dig om något som kroppen minns. Du kanske inte själv är medveten om djupet eller omfattningen.

Alla kroppsuttryck, som att gråta, skratta, prata i affekt, rodna, frysa och svettas är till hjälp. Att möta känslorna så här, utan att vara slav under dem, hjälper dig att utvecklas. Dina känslor handlar bara om dig. Hur du känner dig i mötet med andra människor och i situationer som är utmanande för dig handlar bara om dig. Ju mer kärleksfull och ödmjuk du klarar av att vara, desto större möjlighet har du att komma så långt som du kan. På så sätt utvecklas du. 

Bläddra här mellan sidorna, läs och skrolla vidare. Sök upp och läs vidare inom områden som intresserar DIG! Något underbart håller på att hända! Sträck ut din hand så hjälp kan komma till dig. Hitta aktiva sätt att ta hand om dig, det nya föder nya tankar, ny medvetenhet: Ta emot det stöd du behöver... just nu... och nästa gång du tittar in på den här sidan!

Det är gratis. På samma sätt är det är med andliga gåvor som du upptäcker inom dig själv. Förleds inte att tro att andlig kunskap har en prislapp, det kan försena din egen och utvecklingen hos dem som följer din öppnade kanal.

Med medvetenhet om svårigheterna för många människor i tiden vi lever behöver vi sträcka ut en hand, förklara och dela med oss av de redskap vi själva använder. Därför har jag utvecklat den här sidan med tips, för att inte flera öppna och ensamma själar, som inte känner sig så hemma i den andliga aspekten av tillvaron, ska komma i kontakt med dessa vägar till inre utveckling. 

Ingen ska behöva uppleva sådana förluster som jag tvingats erfara. Det känns bra för mig att dela med med mig av mina erfarenheter. Jag önskar av hela mitt hjärta att du som hittat hit också har möjlighet att utvecklas som människa med hjälp av något av det som hjälpt mig. / Kram Maiellen