Anförtro dig till någon i din omgivning!

Berätta hur du har det, be någon komma och vara hos dig eller åk till någon! Viktigt att du inte är själv med destruktiva tankar.

 

Vid akut situation ring 112.

Ingen vill se dig död, de vill att du ska leva

Ser du ingen annan utväg än självmord betyder det att du inte ser klart. Du behöver skyndsamt söka hjälp och stöd. Din hjärna kan inte arbeta som en frisk hjärna gör.

Vid en akut situation

För anhöriga och människor runt omkring gäller att inte lämna dig ensam. Se till att du får i dig vatten, mat och får återhämtande sömn. 

 

Ingen vill ha en död anhörig

Vad ska de med en död kompis till? Du kommer att få hjälp att leva vidare! Se till att du inte är själv om självmordstankarna blir intensiva. Du kan ringa en vän eller be en vän komma till dig. Ring annars en hjälplinje! Vid akut läge, tveka inte, ring 112.

 

Andas med djupare andetag ända från magen

Om du andas rätt ger det ett lugn i kroppen, stressen lägger sig och ångest avtar. Magen höjs när du andas in och sjunker när du andas ut. Du andas då med hela lungorna och det ger en signal till hjärnan om att faran är över och kroppen kan återgå till ett tillstånd av vila. Kroppen är inte längre på helspänn, som när du andades med bröstkorgen. Du kan nu styra andningen och då sjunker din ångest- och smärtnivå.

 

Att andas snabba korta andetag med övre delen av bröstkorgen är det normala vid stress, oro och smärta. Då går en signal från hjärnan ut i kroppen om fara. En sådan kort andning förstärker obehaget, stressen och smärtan. 

  

En djupt deprimerad hjärna

har inte förmåga att se klart. Det har hänt mig. Jag klarade av att stå emot suget, en längtan att ta den till synes enklaste vägen, försvinna för att försöka slippa känslorna, för att inte behöva vara med mer. Det var som en mara i huvudet som upprepande sa till mig att ta livet av mig. Har du det så behöver du omgående prata med någon, skingra tankarna och göra dig upptagen med något annat. Sök kvalificerad hjälp, det gjorde jag och genom lösningsinriktad samtalsterapi har jag fått nya redskap att hantera min tillvaro.

 

I det ögonblicket livet inte upplevs värt att leva längre, på grund av någon eller flera omständigheter, finns hjälp att se den totala livssituationen; förlusten det blir för mig själv och för andra.

 

Ditt självförtroende är i ögonblicket förbrukat

Du tror inte att du kommer att klara av att gå framåt, att lungorna ska orka andas mer. Du tror inte att den olidliga smärtan du känner i kropp och själ kommer att försvinna. Du tror inte att det går att förändra din situation. Tänk om!

 

Att göra något man gjort, ogjort, går inte

Tar du ditt liv finns ingen återvändo. Din livssituation kommer att förändras! Livet innehåller så mycket mer, som du aldrig kommer att få uppleva om du är död. Du kommer att ångra tankarna på självmordet. 

 

 

 

En annan utväg

Det finns alltid en annan lösning