Hemsidan forebyggsjalvmord

har kommit till för att det behövs fler strukturerade åtgärder i att förebygga självmord och för att påskynda det arbetet! 

Genom sociala medier hoppas jag att budskapet snabbt når ut till fler. Så hjälp till att dela och sprida informationen om hemsidan!

Varma hälsningar

Maiellen Stensmark

Alla målningarna på hemsidan är av mig Maiellen Stensmark. Den här handlar om sorgens ansikte, ilska o lidande

Varför hemsidan behövs

Efter att ha pratat med många efterlevande vet jag att Sverige fortfarande 2021 saknar krisberedskap när det värsta som kan hända en enskild människa händer.

Det behövs mer omfattande insatser i samhället för att förebygga självmord,

för att stödja den självmordsnära och närstående och samverka för att förebygga självmord,

för att stödja närstående i den akuta fasen när ett självmord ägt rum.