Du har kommit helt rätt!

Är du på väg att ta ditt liv? Då behöver du akut hjälp nu! Till dig som har planer på att ta ditt eget liv, vill jag vädja. Det finns hjälp!

 

Vid brådskande behov av livräddande insats, vänd dig till 112: Tala konkret om dina självmordsplaner, uppge din adress, exakt var du befinner dig och invänta vidare de direktiv som 112 ger dig. Det kommer hjälp!

 

"Alla har en egen stjärna på himlen, en vision. Har man en övertygelse och följer sin stjärna, når man tillslut fram till livsmålet. Om man snubblar och faller i groparna på livets väg kan man hämta nytt mod genom att höja blicken och se på stjärnan som lyser upp vägen framför en.

          Ur" Det sista regnet, 2017,Vaidya J. sida 218,

Så här ser döden ut, ur den finns ingen återvändo

Så här ser döden ut, ur den finns ingen återvändo

❤❤❤

Efter ett självmord finns ingen väg tillbaka. Tro inte att döden är en utväg. Döden är definitiv. Döden är ingen lösning på ångest, smärta och rädsla.

 

Att ta sitt liv är att sätta dem du älskar i svåraste situation

Tror du deras liv blir bättre utan dig tror du helt fel. Det är tvärtom så att det du inte kan lösa när du lever, brottas de med efter din död.

Förebygg för dig själv

Att dö en förtidig död genom att själv avsluta livet medför att din själ inte kan utvecklas - och det är därför vi är här på jorden!.

 

Lever du, kommer du att vara med om mycket som du tidigare inte kunnat ana skulle hända. Det kommer att ske saker som du skulle välja att vara med om. Bara den som lever får se!

 

Därför ska du söka hjälp omgående

Lätta ditt hjärta och berätta om din oro, smärta, rädsla och sorg. Berätta för någon i din närhet, sök stöd och sätt ord på hur du har det!

 

Får du inte hjälp hos den första du vänder dig till så byt (till) samtalsterapeut! Du kommer att finna en mening med att leva livet.

 

Det kan vara en högre mening, en andlig dimension, du saknat! Den visar sig när du fortsätter att gå framåt i livet, genom tunga och svåra känslor och tankar. När du lär dig hantera tankar och känslor, har kunnat ta små steg av förändringar, leder de till att du kommer på fastare och fastare mark. Det kan fortfarande kännas som om du står på gungfly, men det blir bättre!

 

Det är oerhört svårt att göra den här resan ensam. Du behöver en och gärna flera att prata med. Du kan behöva fatta beslut, slutföra saker som skrämmer, men du kommer att känna att utveckling är något som bär och som leder framåt, ur det gamla, in i något nytt, osett. Det kan i sig också kännas skrämmande. Du har styrka och kraft inom dig. Du har egentligen själv svaren på alla frågor inom dig!

 

"Andlighet är som saltet i maten. Glömmer man salta känns det att något fattas, hur många kryddor man än använder. Likadant är livet: allting finns omkring oss, men om vi glömmer att höja våra sinnen till en andlig nivå går vi omkring och upplever ett tomrum inombords som inte går att fylla med världsliga ägodelar."

       Ur "Det sista regnet", 2017,Vaidya J. sida 218

AKUT ring 112 - MINDS självmordslinjen vid självmordsplaner och självmordstankar

https://mind.se/chatt/

Ring 90101

https://mind.se/livslinjen-chatt om du är ung och vill chatta med en vuxen

 

MIND har sjalvmordslinjen, men vänder sig även till föräldrar och äldre.

Ring Föräldralinjen 020-85 20 00 

Ring Äldrelinjen: 020-22 22 33 

Kontaktar du MIND är du anonym och Mind står för samtalskostnaderna.

 

Ellipse har självmordsförebyggande info på engelska- svenska-norska-polska-ungerska och tyska och 12 Stegs Säkerhetsplan finns också översatt till Ukrainska. Ellipse betyder Nätbaserat E-Livslångt Lärande I Prevention av Suicid i Europa.

Sidan är gjort för universitets- och högskolestuderande, men är till för alla, både för sig själv, när man stöder en medmänniska och för dig som arbetar professionellt. Du hittar också små korta filmer på hemsidan.

https://e-llipse.com/sw

Jourtelefonnummer att ringa

Tänk om

 

Du behöver skyndsamt söka hjälp och stöd. Din hjärna kan inte arbeta som en frisk hjärna gör.

 

Anförtro dig till någon i din omgivning! Ring och berätta hur du har det, be någon komma och vara hos dig eller åk till någon! Viktigt att du inte är själv med destruktiva tankar.

 

Vid akut situation ring 112.

 

För anhöriga och människor runt omkring gäller att inte lämna dig ensam. Se till att du får i dig vatten, mat och får återhämtande sömn.

 

Ser du ingen annan utväg än självmord betyder det att du inte ser klart

Ångest brukar släppa om du andas med djupare andetag ända från magen. Magen höjs när du andas in och sjunker när du andas ut. Du andas då med hela lungorna och det ger en signal till hjärnan om att faran är över och kroppen kan återgå till ett tillstånd av vila. Kroppen är inte längre på helspänn, som när du andades med bröstkorgen. Du kan nu styra andningen och då sjunker din ångest- och smärtnivå. Att andas med snabba korta andetag, med övre delen av bröstkorgen är det normala vid stress, oro och smärta. Då går en signal från hjärnan ut i kroppen om fara. En sådan kort andning förstärker obehaget, stressen och smärtan. 

 

Tänk och använd din logik. Ingen vill ha en död anhörig. Vad ska de med en död kompis till?

 

Du kommer att få hjälp att leva vidare! Se till att du inte är själv om självmordstankarna blir intensiva.

 

Du kan ringa en hjälplinje om du inte har någon som du kan ringa, eller be komma till dig!

 

En djupt deprimerad hjärna har inte förmåga att se klart. Det har hänt mig. Jag klarade av att stå emot suget, en längtan att ta den till synes enklaste vägen, försvinna för att försöka slippa känslorna, för att inte behöva vara med mer. Det var som en mara i huvudet som upprepade att jag skulle ta livet av mig.

 

Då behöver du prata med någon, skingra tankarna och göra dig upptagen med något annat. I det ögonblicket livet inte upplevs värt att leva längre, på grund av någon eller flera omständigheter, behöver du hjälp för att se den totala livssituationen; förlusten det blir för dig själv och för andra om du är död.

 

Ditt självförtroende i det ögonblicket, i den situationen, är förbrukat. Du tror inte du kommer att klara av att gå framåt. Du tror inte att lungorna ska orka andas mer. Du tror inte att den olidliga smärtan du känner i kropp och själ kommer att försvinna. Du tror inte att det går att förändra din situation.

 

Tänk om ! Visst går det att öppna synfältet och se sig själv som genom en annans ögon!

 

Alla har en själ, prana. Det är den livsenergi som styr de fysiska och mentala funktionerna som balanseras av de tre elementen luft, eld och vatten. När själen lämnar kroppen blir kroppen icke-levande; den blir ett lik som börjar brytas ner i jorden av naturliga processer. Farmor avbröt sig och ställde en fråga.

- Vet ni vilket element som lämnar en död kropp först?

- Luften, svarade en elev tvekande. Farmor skakade på huvudet.

- När man dör är elden det första element som frigörs ur kroppen. Den döda kroppens temperatur sjunker omkring en grad i timmen tills den har samma temperatur som omgivningen. Därefter kämpar luften och vattnet om att ta sig loss. Det resulterar i att kroppen inom några dagar sväller upp och börjar att smälta, och så småningom återvänder den till jorden.

-Den fysiska kroppen är sammansatt av det förflutna. Luften vi andas är inte ny. Den har varit i många generationers lungor. Vattnet vi dricker är inte nytt; det har flödat genom många kroppar, blivit till ett moln och fallit som regn, samlats av floderna, letts genom rörledningar och till slut hamnat i ett glas. Hon lyfte sakta sitt glas och smuttade på vattnet i det. Eleverna fnissade samfällt.

                              Ur ”Det sista regnet", 2017,Vaidya J. sida 208-209

 

Fyll dig själv med mod att leva kvar genom att samtala om det som verkar oöverstigligt! Sök upp/Tala med en medmänniska, som du har förtroende för, som du verkligen vågar prata med.

 

Du kan prata med någon nära dig, som kan hålla om dig och trösta dig. Finns det ingen i din närhet som du kan tala med eller ringa till så finns jourtelefonnummer att ringa. 

 

Att göra något man gjort, ogjort, går inte. Tar du ditt liv finns ingen återvändo. Men din livssituation kommer att förändras och livet innehåller så mycket mer, som du aldrig kommer att få uppleva om du är död. Du kommer att ångra tankarna på självmordet.

 

Tänk om! Du har ett ansvar, andra behöver dig kvar i livet. Det finns en högre mening med att du lever här och du har mycket kvar att uppleva. Du har fått livet som en gåva, det är genom att fullfölja sin livsresa som själen utvecklas. Det finns hjälp att få, du kommer att möta någon som förstår. Du kommer att möta en förändring! 

Dela den här sidan