INTERNATIONELLA SUICIDPREVENTIVA DAGEN den 10 september 2023


Ta del av webbinarium med statistik om suicid bland ungdomar, svar på frågor och Tre anledningar att inte ge upp, av och med ELLIPSE POSTVENTION, ett nytt europeiskt projekt. Länk till webbinariet https://youtu.be/xwzJLwkC2K4?si=1wlEb3DSj-5N2beY


VÄLKOMMEN TILL INTERNATIONELLA UTBILDNINGAR I SUICIDPREVENTION


  • Specialistutbildning för studerande och professionella för journalister, mediafolk och aktiva på sociala medier.Vi hoppas att du vill använda den för att öka dina specialistkunskaper och färdigheter i att förebygga självmord och suicidalt beteendevia digitala media. Vi har valt att fokusera på journalisters och medias mycket stora roll i att förebygga och förhindra självmord. Du får engratis e-bokredan genom detta mejl, samten gratis interaktiv utbildning(e-learning).


     *   ELLIPSE Gatekeeper+ Liv & Kris suicidpreventiva utbildninglär dig hantera svåra känslor med hjälp av en innovativ säkerhetsplan i tolv steg, 12stepsplan.com som publicerats på den Europeiska Psykiatriska Föreningens hemsida på grund av den multikris vi har. (COVID-19-pandemin, kriget i Ukraina och dess konsekvenser samt den alarmerande ökningen av antalet självmord bland ungdomar som observeras i vissa länder).


Du kan äventa del av kunskap från flera framstående suicidforskare från hela världen, intervjuer med 12 olika yrkesprofessionella och deras synpå vad som är viktigast i suicidprevention, i 10 lektioner med olika färdigheter, som du förstås tar del av enligt ditt intresse och behov.


Hittills har över 1000 deltagare haft nytta av programmet. De har betonat hur oerhört viktig denna omfattande utbildning är. De har lärt sig mycket, även om de gått andra kortare utbildningar tidigare.


Du hittar bägge kurserna via ellipse.12stepsplan.com eller direkt via navoica.pl (utbildningsministeriets e-lärandeplattform i Polen, kostnadsfri och öppen för människor från hela världen). Ingen förkunskap krävs. För att följa kurserna behöver du endast registrera dig och logga in. Vi önskar att du gör kursutvärderingen också så att vi kan göra eventuella förbättringar inför nästa termin. När du fullföljt kursen får du ett Certifikat som bekräftar deltagandet. Vill du skicka några rader om hur du upplevde utbildningen är vi tacksamma för ett svar på det här mailet.


Tillsammans med dig kan vi rädda liv och ge människor kunskap, färdigheter och hopp! Vi är tacksamma för att ni sprider initiativet där du arbetar och i olika andra sammanhang.


Vänliga Hälsningar,

Karlskrona den 10 september 2023


Anna Baran Med Dr Psykiatriker/SuicidologKoordinator i ELLIPSE-projektet

Maiellen Stensmark,Socionom/samhällsplanerare LärareProjektdeltagare i Ellipse-projektet

Vi har levd erfarenhet av suicidförlust, Anna som läkare och Maiellen som förälderELLIPSE Gatekeeper+ Liv & Kris suicidpreventiva utbildning är framtagen på sju språk (svenska, engelska, norska, polska, tyska, ukrainska och ungerska), genom EU/Erasmus+-projekt som har pågått åren 2019-2022 och har utvecklats tack vare experter från sjukhus i Norge, Universitet i Polen och Österrike, Polska Suicidologiska Sällskapet, efterlevandeförening i Ungern och Sverige genom SPES Blekinge och Anna Baran, Region Blekinge.Varsågod! Din E-bok för journalister, mediafolk och aktiva på sociala medier!


           Ladda ner CHECKLISTAN


           Ladda ner HANDBOKEN
En mycket fin artikel om Ellipse projektet, de suicidpreventiva utbildningarna och det nya ett-åriga Erasmus+ projektet som startade den 1/9, Ellipse Postvention, som inför den 10/9 släppt vårt första Webbinar. Polen och Sverige är partner i projektet. Artikeln från den polska dagstidningen Gazeta Krakowska är här översatt till svenska.


ELLIPSE-PROJEKTETS SISTA MÖTE I BUDAPEST OCH PRESSTRÄFF I KARLSKRONA ANNA BARANS SISTA ARBETSDAG I REGION BLEKINGE


2022-11-26 träffades ELLIPSE partners från Polen, Sverige, Ungern och Österrike i Budapest, Ungern och summerade projektet. (Vårt partnerland Norge kunde inte delta). Anna hade gjort en sista power Point med alla aktiviteter som skett runt projektet under de här tre och ett halvt åren, som vi hjälptes åt att komplettera. Tror vi blev stumma allihop av allt det som åstadkommits i samarbetsländerna. Vi kommer att fortsätta ha ett zoommöte då och då och hålla kontakten, även om ERASMUS+projektet nu avslutas.


* Den gratis E-boken i Media bli klar på svenska att förmedlas i slutet av januari. SPES Blekinge har extra stor del i tillkomsten av den!

* Den tryckta boken om Fokusgrupperna, som också är gratis, kommer ut på svenska i januari.

* Utbildningsplattformen för alla polska universitet och högskolor blir hela världens plattform där människor kan ta del av Ellipse Gatekeeper+ Liv och Kris Suicidpreventiv utbildning;

https://navoica.pl

Den 4 januari går det bra att logga in och ta del av utbildningen på engelska. Anna arbetar hårt med att mata in den svenska översättningen på plattformen och tror att den kan bli tillgänglig om bara några veckor.


Det vi kompletterade med från SPES Blekinge i sammanställningen över ringar på vattnet som utbildningen lett till, var till exempel den 9-10/9 2022, då vi utbildade SPES-Blekinges medlemmar som varit med om Postvention, alltså stöd till hela familjen efter en närståendes suicid, eller som kommit på SPES-träffarna. Syftet med dagarna var att mötas i gemenskap och utvecklas var och en individuellt för att bli bättre rustade för att ge bättre stöd till andra och kunna rädda liv. Vi tog del av en liten del av material i ELLIPSE Gatekeeper+ Liv & Kris Suicidpreventiva Utbildning. Asher Movement ledde oss i Yoga och Dennis Hollström lärde oss Andas Medvetet i Breath Work, till sin ljuvliga musik. Matilda Hjärtstam bjöd på den härligaste vegetariska lunchen. en fantastisk kort-helg!


2022-12-30 Bjöd vi in till PRESSTRÄFF på Mellanvården i Karlshamn, där Anna Baran arbetade sin sista arbetsdag som överläkare. Anna fortsätter sitt uppdrag under hälsoministeriet i Polen, som ansvarig för att utbilda hela Polen i Suicidprevention, Interventioner och Postvention. 

Radio P4 Blekinge hörsammade inbjudan och var på plats, medan lokaltidningarna förhoppningsvis kommer att göra en artikel om ELLIPSE-projektet i januari.


Tillsammans räddar vi liv! 


På konferensen träffade jag min stora idol suicidforskaren Adreissen tillsammans med Anna

På konferensen träffade jag min stora idol suicidforskaren Adreissen tillsammans med Anna

19 Internationella konferensen i SuicidPrevention i Köpenhamn augusti 2022

2022-08-27 - bloggade jag:

Hemkommen från en av fyra dagar på den 19:e Internationella konferensen om Suicidprevention, i Köpenhamn. Fylld av tacksamhet över att Anna Baran, min vän och närmaste arbetskamrat i Ellipse-projektet, anmälde mig på mycket tidigt stadium och till största del skapade min Poster, om Postvention, som hängde uppe bland alla andras. Den fick tillstånd så mycket samtal med människor från olika håll i världen att jag blev alldeles betagen.

Jag var med på den av konferensdagarna då våra Posters hände uppe. Folk stannade upp, läste och samtalade på för- och eftermiddagsrasterna samt under lunchen. Många tog en bild och de blev glatt överraskade över boken som Anna m fl och tryckeriet hjälpts åt att göra klar till konferensen. Men hjälp av den kunde vi lättare berätta om ELLIPSE Gatekeeper+ utbildningsprogram och webbappen 12 Stegsplan.com, som bygger på erfarenheter och behov hos de deltagande i Fokusgrupperna.

Det är alltså yrkesverksamma från fem länder, deras uppfattning om vad en utbildning, som vänder sig till studerande på universitet, behöver innehålla för att rädda liv. Frågorna vi ställde till dem i Fokusgrupperna handlade om vad en nyutbildad psykiater, psykolog, kurator, sjuksköterska, socialsekreterare, präst, brandman, polis eller journalist behöver veta om suicidprevention och postvention när de kommer ut i yrkeslivet? Projektet har tryckt upp boken med de yrkesverksammas svar, för att lämnas ut gratis under konferensen. Hela utbildningen vi tagit fram bygger på andras erfarenheter, håra arbete och forskning för att få ner antalet självmord samt visa på tidig Postvention, att ge tidigt efterlevandestöd till hela den efterlevande familjen av närstående, om det tragiska som inte får hända skett.

Tidig Postvention, tidigt stöd till hela familjegruppen efterlevande är rätt väg att hjälpa de efterlevande! Många här kunde instämma i den uppfattningen, genom egna erfarenheter. Man arbetar redan så på på flera håll i världen, organiserat tillsammans med polis, räddnings- socialtjänst och vården. Bland annat i Australien och på Irland. Det här kommer jag att återkomma till! Läs gärna mer på www.räddaliv.se ❤❤❤

Första Internationella Suicid Preventiva utbildningen 10-09-2021

Här är en länk till anmälan om du vill se programmet för den 10 september 2021.

https://regionblekinge.se/om-region-blekinge/konferenser/internationella-dagen-for-suicidprevention-2021.html

Via den här länken kan du följa konferensen, men får inte ta del av alla föredrag, eftersom några av föredragen, av Ellipsedeltagare från universitet i andra länder inte kan vara med i filmupptagningen av konferensen. 

https://regionblekinge.kommunetv.se/archive/235

Suicidpreventiva dagen i Region Blekinge 2020 -

Maiellen föreläser om resultatet från fokusgruppen som bestod av personer med egen erfarenhet av närståendes självmord och de som berättar om erfarenheter av Postvention i Blekinge.

Anna föreläser om ELLIPSE-projektets första år.

Här är länken till föredragen och till Hildur Höglinds musik: https://regionblekinge.kommunetv.se/archive/77

Mer info finns på www.e-llipse.com och www.spesblekinge.se  

 

European Psychiatric Association har konferens i Florens 10-13 april 2021. Där är vi med från Erasmus+projektet ELLIPSE, www.e-llipse.com. Mitt tal om Varför det är viktigt att involvera människor med levd erfarenhet i utvecklingen av utbildningar i suicidprevention, under temat Onlineutbildning i suicidprevention inom högre utbildning i Europa, hoppas jag du ser med denna länk: https://kenes.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3146fa22-a9f6-4bdc-a067-acdd00e62925

 

 

Suicidpreventiva dagen den 10 september 2020 i Karlskrona, Region Blekinge

ELLIPSE - Erasmus+projektet E-Lifelong Learning In Suicide Prevention in Europe, Nätverksbaserat Livslångt Lärande i Prevention av Självmord i Europa

Vi träffades i en arbetsgrupp för att ta fram en suicidpreventiv handlingsplan för Region Blekinge. Båda saknade vi aktivare åtgärder för att verkligen få ner antalet självmord. Vi saknade också direkta insatser för dem som förlorat en nästående i självmord, bland annat i form av samtalsstöd till efterlevande i gruppen av nästående, i direkt anslutning till ett självmord. 

Psykiatriker och forskare Anna Baran, är överläkare vid Mellanvården i Karlshamn. Maiellen,  ordförande och kontaktperson i SPES Blekinge. Vi ansökte om medel från ERASMUS+ till ELLIPSE-projektet, Region Blekinge och genom SPES Blekinge, som blev partner i EU-projeketet ELLIPSE. Vi hittade sättet att söka pengar för att förverkliga vår vision om minskade självmord, för att nå nollvisionen som Sverige haft sedan 2008 och för att medverka till att det införs efterlevandestöd för alla oavsett var i landet man bor.

Den 10 september 2020 bjöd vi in brett till information om Ellipse-projektetet, för att berätta hur långt vi kommit under det första året, i vårt arbete att ta fram gratis självmordsförebyggande app och manualer i utbildning av olika yrkeskategorier i efterlevandestöd och om hur självmord framgångsrikt kan förebyggas. Anna berättar på länk nedan om år 1 av projektet och jag Maiellen om resultatet av samtalet i fokusgruppen med efterlevande, närstående till någon som tagit sitt liv.  

Anna och jag intervjuvade efterlevande och fick ta del av deras erfarenheter och syn på hur det skulle vara; både om efterlevandestöd och hur efterlevande såg på hur självmord kan förebyggas. Om det talar jag nästan 40 mintuer i länken nedan. Det är fortbildning för alla, men speciellt riktar jag mig till politiker och chefer som har i sin makt att förbättra omhändertagandet av sköra människor som inte ser någon utväg ur sitt lidande.

Men innan dess i länken sjunger Hildur Höglind, kände Blekingeprofil som skriver och sjunger egna sånger om att må dåligt psykiskt, som ett sätt att lyfta ämnet.

Patrik Franke, som är radiopratare på Radio P4 Blekinge är konferensier. 

Vi bjöd in till Suicidpreventiva dagen redan 2019, när vi just börjat projektet. 

I september 2019 började projektet med att alla partners träffades i Karlskrona under en lördag. En intensiv dag och entusiamen smittade av sig mellan oss! Vi vill göra skilllnad och få ner självmordstalen i hela Europa!

 

Coronatomt, men ändå en del som hittat till vår generöst tilltagna sal, då allt filmades och kunde följas i realtid på länk av arbetsgrupper och privatpersoner och återfinns i Region Blekinges arkiv, här och på spesblekinge.se.

Coronatomt, men ändå en del som hittat till vår generöst tilltagna sal, då allt filmades och kunde följas i realtid på länk av arbetsgrupper och privatpersoner och återfinns i Region Blekinges arkiv, här och på spesblekinge.se.

Anna Baran föreläser om Ellips-projektets första år och vad vi gjort så här långt!

Anna Baran föreläser om Ellips-projektets första år och vad vi gjort så här långt!

Hela gänget efter arrangemanget i Region Blekinge, efter att filmkameran släckts, eftersom vi ville ha med vår ljus- och ljudtekniker på bild! Tack alla som möjliggjorde detta!

Hela gänget efter arrangemanget i Region Blekinge, efter att filmkameran släckts, eftersom vi ville ha med vår ljus- och ljudtekniker på bild! Tack alla som möjliggjorde detta!

Hildur Höglind spelar och sjunger egna skrivna låtar, under suicidpreventiva dagen, 2020(2019)

Hildur Höglind spelar och sjunger egna skrivna låtar, under suicidpreventiva dagen, 2020(2019)

Här är vi hela ELLIPSE-gänget från Sverige, Norge, Polen, Ungern och Österrike när vi samlades till upptakt i Karlskrona i september 2019.

Här är vi hela ELLIPSE-gänget från Sverige, Norge, Polen, Ungern och Österrike när vi samlades till upptakt i Karlskrona i september 2019.

Här är Anna och jag i Stockholm och har intervjuat en fokusgrupp som bestod av personer som är Suicidpreventiva samordnare i Sverige och från Folkhälsomyndigheten

Här är Anna och jag i Stockholm och har intervjuat en fokusgrupp som bestod av personer som är Suicidpreventiva samordnare i Sverige och från Folkhälsomyndigheten

Här finns en historisk återblick

* Maiellen pratade om efterlevandeperspektiv på två blåljusutbildningar i suicidprevention, där polis, räddningstjänst och ambulanspersonal deltog, där en psykiater, en polisförhandlare och räddningschefen i Östra Blekinge också talade. Sådan utbildning behöver hållas återkommande, eftersom organisationen och bemanningen förändras.

Personer med Levd Erfarenhet av självmordskris behöver medverka i uppföljningar som görs!

* Deltog när Nollvisionen i Suicid blev antaget, vid Riksföreningen SPES Årsmöte på Kronobergs Folkhögskola, Växjö, diskuterades med folkhälsominister Maria Larsson, som kom och lyssnade till våra erfarenheter. Det som senare ledde till att Nollvisionen i självmord i Sverige antogs 2008.

* Bilden togs under arbetet med pilotstudien i Jönköpings län då 600 personer från skiftande verksamheter utbildades i "Första hjälpen till psykisk hälsa", Mental Health First Aid, MHFA. Det är från början en australiensisk utbildning som anpassats till svenska förhållanden vid Karolinska institutet, och här fick vi utbildare vår utbildning i ungdomsdelen. Det finns en vuxendel som jag också gått samt en äldredel, som redan tidigt använts i äldreomsorgen i Karlskrona och Blekinge.

Det kostar verksamheter stora pengar att avvara personal och betala den utbildningen - Vi vet att en fortbildning behöver motsvara behoven hos de som går den och bygga på deras erfarenheter. Därför har vi ansökt om medel från Erasmus+ och tagit fram ett gratis nätverksbaserat Ellipse Gatekeeper+utbildningsprogram, som är klart september 2022.

 

 

 

Margit Ferm, en av SPES grundare, Maria Larsson, dåvarande folkhälsominister, Johan Andréen och Britta Alin Åkerman Karolinska Institutet

Margit Ferm, en av SPES grundare, Maria Larsson, dåvarande folkhälsominister, Johan Andréen och Britta Alin Åkerman Karolinska Institutet

Erfarenheter av att prata om suicidprevention i Karlskrona

❤❤❤

* I Karlskrona kommunfullmäktige, som antagit en motion om att inrätta suicidpreventiva planer. 

* Bjöd in allmänheten till samtal om suicidprevention, med verksamheter som räddningstjänsten, polisen och psykiatrin, som hörsammade inbjudan från SPES, på Biblioteket i Karlskrona samt inför valet 2014.

* På inbjudan av diakonerna i Karlskrona, för deltagare i NSPH i Blekinge, har jag berättat om suicidprevention, behov av utbildningsinsatser och om efterlevandes situation.

* Suicidpreventiva föredrag bland annat vid psykiatriskötarutbildningar i Karlskrona - referens Hermods i Malmö och Vuxenutbildningen Karlskrona.

Skrivit och publicerat boken

Skrivit och publicerat boken "Såphalka och lingontuvor" om min dotter Idas självmord

Sju författares böcker om närståendes självmord sålde vi på Bokmässan

Vi pratade hela dagarna med människor vid vår monter, som ville tala om egna eller andras självmordstankar och förluster efter att en närstående tagit sitt liv. Vi fyllde verkligen en stor funktion där! Det är Marianne Åströms Kiltar vi ser i bild som hänger på väggarna i montern och Maiellens tavlor. Vi hade böcker till försäljning

* Bokmässan Göteborg - föredrag från livsstilsscenen om suicidprevention och om att hitta livsglädjen igen efter en närståendes självmord.

Självmordsförebyggande författarskap, kallade vi oss; Böcker av sju efterlevande författare, som skrivit om en närståendes död i självmord såldes på Bokmässan i Göteborg

Självmordsförebyggande författarskap, kallade vi oss; Böcker av sju efterlevande författare, som skrivit om en närståendes död i självmord såldes på Bokmässan i Göteborg

* Har arrangerat teater för allmänheten för att göra känt att SPES har samtalsträffar för efterlevande i Karlskrona och för att lyfta suicidprevention till agendan, i Bibliotekets hörsal i Karlskrona. Efter stadsbidrag till RiksSPES som gav föreställningen på några orter i Sverige.

 

* I samarbete med Karlskrona Teaterförening har SPES Blekinge bjudit in till Karlskrona Konserthusteater med pjäsen "Vi som blev kvar" för att nå ut till en bredare publik.

* SPES blekinges självhjälpsgrupp i Karlskrona. Maiellen har i från mars 2011 till juni 2022, samt mars 2023-februari 2024, varit ordförande och kontaktperson (ideelt arbete) och bjudit in till samtalsgrupper, för efterlevande efter närståendes självmord, med träffar en gång per månad. I oktober 2020 startade vi SPES-träffar också i Karlshamn, se www.spesblekinge.se.

* Postvention i Blekinge, tidigt efterlevandestöd för familjer i nära anslutning efter ett självmord. Stödsamtalen ges till hela familjegruppen (oftast tätt återkommande fram till begravningen och en tid därefter) med uppföljande träffar så länge familjen efterfrågar stödet. Ibland har det fortsatt som individuella stödsamtal och att efterlevande träffas i SPES Blekinges självhjälpsgrupper. 

Dela den här sidan