Hur stödjer och bemöter jag en självmordsnära människa som behöver få hjälp att bearbeta sin själsliga smärta och återfå styrka att leva livet?

 

Ge uppmärksamhet, bekräfta det du ser genom att beskriva det med ord.

Tala om att du finns där för att göra skillnad! Det finns hjälp att få!

Berätta om hur hjälpen finns att få. Samtala om möjligheter. 

Bestäm när ni träffas nästa gång för att fortsätta samtalet.

 

I en akut situation: Lämna inte personen utan uppsikt. Larma anhöriga och informera dig och dem. Ge aldrig löften om att hemlighålla självmordsplaner utan informera personens närmaste. Ställ frågor till personen om hur de akuta självmordstankarna är, om det finns en självmordsplan, när, hur och under vilka omständigheter planen skulle sättas i verket. 

 

I akut nödläge, ta personen till akut vård eller ring 112.

 

Första hjälpen till psykisk hälsa "BLEUS"

Vad gör jag när någon i min omgivning mår dåligt?

❤❤❤

Bedöm situationen: stanna upp, ta kontakt, visa att du bryr dig om, ställ frågor! 
Lyssna öppet och fördomsfritt – utan att värdera eller döma, visa medkänsla!
Erbjud stöd och information – erbjud dig att hjälpa till, följ upp-träffas igen, motivera
Uppmuntra personen att söka professionell hjälp, om du bedömer att det behövs
Stöd personen att söka andra hjälpresurser – hjälp personen aktivera det egna sociala nätverket, uppmuntra till självhjälpsstrategier

ELLIPSE 12 STEGS SÄKERHETSPLAN

Det är en handlingstrategi och utbildning som du själv lär dig för att sedan kunna hjälpa någon annan. Du hittar informationen här under fliken Förebygg. Det är bara att registrera sig som användare av webbappen och därefter logga in. Surfa runt och lär dig mer om KBT och DBT, med hjälp av en flygresa och med akronymer till din hjälp! När du rustat dig själv är du också bättre rustad att kunna stödja någon annan! Det gäller både dig som är yrkesverksam, du som anhörig eller medmänniska och vän!

Dela den här sidan