Uppföljning och trygghet - också för närstående

Det behövs Aktivit stöd genom ett suicidpreventivt program, i minst ett år, till personer som överlevt självmordsförsök och deras anhöriga.

Finns det inte något sådant program utvecklat i den region där du bor behöver ni själva söka kunskaper och samtala, hitta strategier för att hantera kommande situationer redan inför att obehagen kan återkomma. Det gör man bäst när livet rullar igen eller då  saker och ting stabiliserats något.

ELLIPSE-utbildningsprogram innehåller en förebyggande 12 Stegs Säkerhetsplan, som kan vara till stor hjälp att ha lärt sig, både för att kunna hjälpa sig själv och andra. Du hittar den här på sidan under rubriken Förebygg.

Personer som har självmordstankar och /eller självmordsplaner och som överlevt dem behöver samtala och hitta egna fungerande coopingstrategier,

för sig och sina närstående, som behövs som stöd i processen. Tänk på att hjälpen du ger dig själv också kan hjälpa någon annan! Det är skönt och bra (efteråt) att våga berätta och sätta ord på svåra och utmanade upplevelser i livet.

Hur du har det och hur du mår behöver du ta på allvar! Lära dig av situationen, både om dig själv och om hur du med andras insatser kan hantera situationen.

Ofta förstår du genom att prata med andra, att du inte är ensam om att känna så och ha sådana tankar.

Hitta alltså ett sätt att förbereda dig på att bli bättre på att möta och kunna hantera återkommande tankar och planer på att ta ditt liv, för att istället öka ditt självförtroende, ändra tankestrukturer och hitta nya sätt att bemöta och bekräfta oroliga känslor, negativa tankar och rädslor, något som är mycket vanligt att ha som människa. 

Skillnaden ligger i vilka personliga resurser du kan utveckla för att ta hand om dig på bästa sätt. Här på sidan kan du kika runt och ta del av tips, idéer och andras tankar.

Ju tuffare utmaning, ju större lärdom - medvetenhet utvecklas! Det betyder att du blir varse, får tillit till medvetenhet du redan har djupt inom dig, om möjligheter och vägar - som du når genom positiva upplevelser och drömmar.

Vägen dit är att att sätta ord på de tankar och den oförmåga som du besväras av, som gör att du tycker att du sitter fast, (som gör att du talar om för dig vad själv vad som inte går och vad du inte kan).

Därför behöver du våga lätta ditt hjärta, våga sätta ord på allt det här jobbiga, i en trygg miljö och med människor som tar emot dig, bekräftar dig och som du känner bryr sig om dig. Ditt ansvar är att släppa in den hjälpen. Ta emot stödet det ger och våga ge dig in i den processen.

Du behöver stöd för att våga känna känslorna som hindrar dig, för att kunna gå emot och inte styras av jobbiga negativa känslor. Låt inte rädslor och andra negativa känslor få övertaget om dig. Följ inte destruktiva känslor, tro inte att du kan hitta beständig lycka så länge negativa mönster och jobbiga känsloreaktioner ofta tar överhanden.

Inom dig har du alla resurser; inre medvetenhet, kunskap dit din intuitionen för dig om du lär dig hantera dina rädslor, om du antar utmaningen att befria dig från vilseledande negativa tankar och jobbiga känslor. 

Från internalisering till medvetenhet

Fram till väldigt nyligen visste jag inte vad det här ordet betydde, även om jag är väl bekant med själva fenomenet. Jag ska försöka utveckla det på mitt sätt. 

Om någon annan människa till exempel kallar dig för "dum", eller "psykiskt sjuk" eller skriker efter dig att "du fattar ingenting", om du då tar åt dig och upplever dig själv som precis så, då behöver du hjälp att inse att den relationen inte är bra för dig. 

Eller är det precis vad den är, en möjlighet för dig själv att bli medveten om hur lättkränkt och sårbar du är, så att du har en chans att läka och reparera de här sidorna i dig själv! Jag menar; lär dig stå upp för din rätt, inse att det är något den andra personen inte fattat och förstått om sig själv, att den personens agerande egentligen inte utgår från hur du är, utan avslöjar hur mycket lägre medvetandenivå den andre har.

När du värderar dig själv kärleksfullt, hjälper du inte bara dig själv utan även den andre att bli medveten om sig själv.  

Personer i samhället som av olika skäl inte har de förutsättningarna eller kraften, behöver möta bekräftelse, kunna bygga en allians och bli bemött med förståelse, omsorg och insatser som svarar mot behoven hos den enskilde. 

Bli mer kärleksfull mot dig själv och andra

Hjälp dig själv att bli mer kärleksfull mot dig själv och andra, i omtanke om dig själv och i omtanke om de runt omkring dig (i din närmaste närhet, i din familj, omgivning, stad, region, land, på den kontinent och på den jord vi bor på). 

På det här sättet tar du dig ur kaos. Inte genom att ta livet av dig som resultat av alla de  påhopp ... som tillslut kan utvecklas till att du utsatts för regelrätt mobbning och misshandel, hemfridsbrott och skändning.

När det gått alldeles för långt träder lagen tillslut in och de processer som vi ser i offentligheten, de bygger på att alla instanser har förståelse och medvetenhet (att personerna där inte är korrupta) att de vågar gå ut hårt, i kärlek och omsorg om var och en och förstår sin viktiga uppgift i en positiv och stärkande omsorg, för hela samhällets högsta bästa.

Sann kärlek börjar med kärleken till sig själv

Det är viktigt att låta kärleken till andra gå genom kärleken till sig själv. Kärlek läker, tröstar och bär. Men kärlek, omsorg och tröst som inte börjar med att först bekräfta, läka och se om sitt eget behov av kärleksfull uppmärksamhet, läcker och bär spår av om inte den som förmedlar kärlek. En bruten gren kan inte stödja en annan bruten gren.

En stor vacker ek ger inga ekollon om den inte först växer upp och utvecklar sitt rotsystem lika vackert och stort som dess krona är. Den behöver rätt förutsättningar på sin växtplats, genom solljus och vatten. Medvetenheten finns i varje litet ekollon om till vilket vackert träd den kan växa upp, den sträcker ut sina blad mot solen som ger den liv och stäcker ner sina rötter i jorden som ger den växtkraft. 

 

Dela den här sidan