Erasmus+projektet Ellipse

E-llipse står för E-LifeLong Learning in Prevention of Suicide in Europe. Nätbaserat Livslångt Lärande i Suicidprevention i Europa. www.e-llipse.com

Anna Baran, psykiater och forskare vid Mellanvården i Karlshamn och Maiellen Stensmark, ordförande i SPES Blekinge tog under våren 2019 initiativ till ett projekt som syftar till förbättrad suicidprevention och förbättrat efterlevandestöd efter en närståendes självmord. Anna fyllde i ansökan om EU-medel från Erasmus+, som beviljar projektmedel till verksamheter som vänder sig till studenter i högre utbildning inom Europa. Vårt projekt beviljades för 3 år, 2019-2022. SPES Blekinge, www.spesblekinge.se är partner i Erasmus+projektet Ellipse.

Syftet med projektet är att ta fram gratis app i suicidprevention och

manualer som ska förbättra kunskaper och undervisning vid högskolor och universitet för studerande inom olika yrkesprogram och kurser, om suicidprevention och postvention.

Det gör vi med hjälp av:

redan yrkesverksammas och efterlevandes kunskaper, genom djupintervjuer i fokusgrupper, av personer med yrkeserfarenheter, med efterlevande efter närståendes självmord,

genom att ta del av suicidpreventiv forskning och forskning om Postvention, från hela världen.

Vi har ännu inte lagt ut intervjuer med forskare från hela världen på hemsidan, men de är under utarbetande.

Du hittar idag flera korta filmer om du skrollar ner på ELLIPSE hemsida;

Livet är värt att fråga "Hur mår du?" och "Går det verkligen bra?"

Varför är självacceptans viktigt?

Förra gången pratade vi om självacceptans. Idag vill vi diskutera om hur man kan hjälpa sig själv när man mår dålig, när man är i kris.

Hur hanterar man frustration och ångest?

Vilket är nyckelbudskapet för Internationella Dagen för Suicidprevention 2020?

Överleva isolering, eller hur man håller stress tillbaka mitt i en pandemi Coronavirus Krisutmaning (3C)

Vad handlar den här bloggen om?

 

Allt material på www.e-llipse.com är gratis, liksom 12stepsplan.com

Tillsammans räddar vi liv!

Dela den här sidan