Erasmus+projektet Ellipse

E-llipse står för E-LifeLong Learning in Prevention of Suicide in Europe. Nätbaserat Livslångt Lärande i Suicidprevention i Europa. www.e-llipse.com

Anna Baran, psykiater och forskare vid Mellanvården i Karlshamn och Maiellen Stensmark, ordförande i SPES Blekinge tog under våren 2019 initiativ till ett projekt som syftar till förbättrad suicidprevention och förbättrat efterlevandestöd efter en närståendes självmord. Anna fyllde i ansökan om EU-medel från Erasmus+, som beviljar projektmedel till verksamheter som vänder sig till studenter i högre utbildning inom Europa. Vårt projekt beviljades för 3 år, 2019-2022. Anna blev koordinator för projektet, som ägs av Region Blekinge och SPES Blekinge partner, tillsammans med olika verksamheter från Norge, Polen, Ungern och Österrike. 

Syftet med projektet var att ta fram en gratis app i suicidprevention och

manualer som ska förbättra kunskaper och undervisning vid högskolor och universitet för studerande inom olika yrkesprogram och kurser, om suicidprevention och postvention.

Vi intervjuade redan yrkesverksamma och efterlevande för att få kunskaper, genom djupintervjuer i fokusgrupper, av personer med yrkeserfarenheter, inom 12 yrkesområden, samt med efterlevande efter närståendes självmord,

genom att ta del av suicidpreventiv forskning och forskning om postvention, från hela världen.

Ellipse Gatekeeper+ Liv & Kris Suicidpreventiva utbildning är klar och det är gratis att gå den. Du hittar mer information om utbildningen under KONTAKT. 

Det finns flera korta filmer om du skrollar ner på ELLIPSE hemsida; ellipse.12stepsplan.com

bland annat finns det en film om när jag Maiellen förklarar hur 12 Stegs säkerhetsplan är tänkt att användas. Säkerhetsplanen kan användas av alla, i alla typer av kriser och problem, men det finns också utbildning via akronymer, som hjälp att komma ihåg hur man bäst hjälper sig själv. Du kan skriva ner stödjande minnen, som kan vara bilder, foton, musik eller andra länkar som gör dig gott, du kan skriva ner sådant du behöver notera och du kan se hur din hälsa sett ut över tid och mycket mer. Du hittar den på hemsidan, eller går du bara in på 12stepsplan.com

Ytterligare kortare filmer:

Livet är värt att fråga "Hur mår du?" och "Går det verkligen bra?"

Varför är självacceptans viktigt?

Förra gången pratade vi om självacceptans. Idag vill vi diskutera om hur man kan hjälpa sig själv när man mår dålig, när man är i kris.

Hur hanterar man frustration och ångest?

Vilket är nyckelbudskapet för Internationella Dagen för Suicidprevention 2020?

Överleva isolering, eller hur man håller stress tillbaka mitt i en pandemi Coronavirus Krisutmaning (3C)

Vad handlar den här bloggen om?

 

Allt material på www.e-llipse.com är gratis, liksom 12stepsplan.com och vår suicidpreventiva utbildning. Vi har också tagit fram en E-bok för Journalister, Media och Sociala medier. Den hittar du om du skrollar längst ner på Ellipse hemsida.

Tillsammans räddar vi liv!

Dela den här sidan