Människans medvetenhet, hur var och en tänker, behöver vara utgångspunkten för vägledning och behandling!

Djupa känslor av sorg, sargade relationer, utanförskap, rädsla och djup ensamhet snävar in livslågan som tillslut kan bli så kvävande att tankar på att få slut på smärtan genom att ta sitt liv kan verka som en utväg - Men inget är så svårt att du inte kan få hjälp att hantera det.

Då behöver du kunskap och stöd. Människans medvetenhet, hur var och en tänker, behöver vara utgångspunkten för vägledning och behandling!

Hjälper du en annan: INTERVENERA! Gå in med kraftfull hjälp! Förändra förutsättningarna, också genom att verkligen

LYSSNA. Tala om för varandra hur viktiga ni är för varandra.

DET HÄR LIVET GÅR INTE I REPRIS: FÖRSTÅ ALLVARET OCH VAR RÄDDA OM VARANDRA OCH LIVET!

Agera när någon är i en livskris, när du anar att någon har suicidtankar...

Det är jätteviktigt att våga fråga,

-har du självmordstankar?

att kunna berätta hur orolig du är för någon,

om varför du känner så och föreslå att ni ska prata om det här i lugn och ro. Bestäm dag, samma dag eller dagen efter och hjälp din kamrat! Hjälp dig själv! Är du mer orolig behöver du våga säga det och föreslå;

- jag kan följa med dig till sjukhuset, du behöver vård, få tala med en professionell person som kan hjälpa dig. Är det riktigt akut ring 112 och berätta! 

Du vet att det är straffbart i Sverige att uppmana någon till att ta sitt liv. Att inte ge sig själv hjälp är i första hand ett brott mot sig själv, men det skadar också de närstående, som behöver hantera det du inte klarade av att brottas med om det går så illa att du dör. Det är oftast depression, psykos eller överdos som leder till att en person dör i självmord. Dessa tillstånd är behandlingsbara! Det finns hjälp att få!

Agera och lär ut coopingstrategier - hur man hanterar svåra situationer i livet

Lyssna och förmedla hur viktig personen är - hur viktig Du själv är!

Livet går inte i repris, säger jag som tror på reinkarnation (som handlar om det här att vi lever många liv på jorden). Jag ser födelsen som att en dörr öppnas och döden som ett slut på det jordelivet och döden inträffar alldeles naturligt när uppgifterna i det här livet är slutförda. Det är ingenting som jag har rätt att påverka på egen hand.

Man kan likna livet vid en mognadsprocess. Det gäller att ta sig igenom svårigheter, lära sig hantera saker och kunna hjälpa andra att ta sig igenom svårigheter. Egentligen är det att utveckla tålamod, uthållighet, ödmjukhet och förståelse för sig själv och andra som är målet för livsresan. Det hjälper oss att hitta frid och fred inom oss själva och i gemenskap med andra. Följden blir att vi blir mer toleranta, öppna för hur olika människor ser saker, kan visa andra förståelse, visa oss tacksamma och kärleksfulla, både mot oss själva  - vilket är själva grunden - för att kunna vara det mot någon annan.

Under rubriken Tips här på sidan hittar du till Mayaindianernas tradition av att se varandra som olika Maya-solar, där var och en har sin uppgift i det stora hela. Genom att lära sig mer om vem, hur man själv är och om andra kan man lära sig mycket! 

Vårdcentralen har kuratorer som man kan ringa och boka tid hos. Kanske har du tillgång till företagshälsovård, via ett samtal med din chef, som har skyldighet att visa dig till stöd som fungerar för dig. Eller tala med en arbetskamrat - eller vän. 

Det finns en mängd olika behandlingsformer, som KBT, Kognitiv beteendeterapi, DBT, Dialektisk beteendeterapi, Mindfulness, ACT (Acceptance och Commitment Training) som inte är regelrätt psykoterapi utan en slags samtalsbehandling som ger tid tillgång till ett tankesätt för att behandla eller förebygga stress och psykisk ohälsa, som används i arbetslivet och som hjälper dig släppa sådant som du inte kan förändra hos andra eller i samhällssystemet.

Motion, aktiviteter varvat med vila och rätt kost som är bra för dig, leder till starkare integritet och bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt.

Det finns också kroppsterapier, olika typer av massager, yoga och meditationsformer, som hjälper dig ta hand om obalanser och hitta sätt att utvecklas personligt och andligt.  

Dela den här sidan