Dela den här sidan

Förebygg Självmord - Rädda liv!

 När hemsidan kom till 2018 fick den namnet Forebyggsjalvmord.se. Då bloggade jag varje vecka och försökte nå ut genom olika Facebooksidor med allt som jag tycker är viktig att dela, för att samhället ska bli bättre på att förebygga självmord. Nu är jag modigare och pratar mer om inre andlig utveckling, delar mina egna livshändelser och visar att också svåraste livspassager leder till inre medvetenhet, ökad kunskap om sig själv och livets hemligheter! Det sker alltså andlig mognad och utveckling genom det svåra i livet som vi är med om. Allting har en mening och en högre orsak. Ingenting är tillfällighet och slump, utan iordninggjort för vår egen andliga utveckling!

Alla målningarna på hemsidan är av mig Maiellen Stensmark. Den här handlar om sorgens ansikte,  ilska o lidande

Alla målningarna på hemsidan är av mig Maiellen Stensmark.

Den föreställer min tidigare mans ilska och lidande, innan lungsäckscancern tog hans liv den 22 maj 2011. Han lämnade oss alldeles för tidigt, bara 57 år ung. Han finns med oss från sin himmel. Frid över ditt minne, I kärlek /Maiellen

Varför hemsidan behövs

Sverige saknar fortfarande 2024 krisberedskap när det värsta som kan hända en enskild människa händer.

Det behövs mer praktiska insatser för att förebygga och rädda liv, för att stödja personer med självmords- tankar och deras närstående.


Det behövs efterlevandestöd, till hela de efterlevande familjerna,  i den akuta fasen och under de perioder som efterlevande personer/familj ibland tätt, återkommande behöver samtalsstöd. 

Om Oss berättar om vilka vi är och varför vi helt ideellt ägnat oss åt att jobba med den här sidan. Så läs vidare under Om och...

Samhällsengagemang visar event och arrangemang som jag deltagit i, för att sprida kunskap om att självmord går att förebygga, om hur viktigt det är att samtala, om vad som inte fungerat inom vården och socialtjänsten, om sekretesslagen som har använts som hinder istället för möjlighet, om att det faktiskt går att använda den lagstiftning vi har på ett stödjande sätt, för att få till samverkan runt varje människa för att förebygga en livskris och för dem som befinner sig i en livskris. Jag börjar med att utveckla hur samhällsförändringen bidragit till mitt fördjupade samhällsengagemang. Därefter följer händelser från Karlskrona och situationen för  intresseområdet suicidprevention i Sverige.

Uppdrag jag haft berättar i sig om utvecklingen i Sverige av arbetet med psykisk ohälsa, som blev ett samlingsnamn som tog udden av det oerhört problemet med suicidalitet och att leva med suicidförlust, vad det gör med människor. Det ger en bild av hur sakta arbetet går med att utveckla praktiska stödjande verksamheter för att förebygga självmord och ge stöd till efterlevande. Självmordstalen ligger på ungefär samma nivå som när jag började engagera mig (2007), medan läkemedelsförsäljningen verkar ha ökat kraftigt. Är detta en orsak till att den psykiska ohälsan skjutit i höjden?

Mycket i världen har förändrats till oigenkännlighet under samma tid. Rädslor väcks i allt fler. Det tycks börja gå en skiljelinje mellan medvetandenivåer. Människors inre medvetenhet, den andliga dimensionen i tillvaron, är än mer viktig att dela, så att fler kan få hjälp att hitta sitt sanna jag och sin livsväg. Den sista sträckan går vi genom att vända sig inåt, gå in i sig själv, men utan att avskilja sig själv från andra, utan medverka i samhället som tidigare, eftersom glädjen som ökar vill föra ut budskapet till andra. Tiden när vi lyssnade till vad andra tyckte och därför försummade oss själva och det vi behöver för kropp och själ är slut. Nu kan alla visa vilken Essens vi är. Det är tid att leva i sanning och med medkänsla och kärlek till sin nästa.


Bakgrund till utvecklingen innehåller en yrkesmässig presentation av vad jag sysslat med i livet. Sedan handlar det om hur mitt engagemang i SPES Blekingekretsen slutade, på ett säkerligen förvånande sätt för många som inte närmre följt föreningens arbete under de senaste åren. Här presenterar jag också vad jag i februari 2024 erbjudit kommuner och Region Blekinge för framtiden.