Förebygg Självmord - Rädda liv!

 

När hemsidan kom till 2018 fick den namnet Forebyggsjalvmord.se. Då bloggade jag varje vecka och försökte nå ut genom olika Facebooksidor med allt som jag tycker är viktig att dela.

Alla målningarna på hemsidan är av mig Maiellen Stensmark. Den här handlar om sorgens ansikte,  ilska o lidande

Alla målningarna på hemsidan är av mig Maiellen Stensmark. Den här handlar om sorgens ansikte, ilska o lidande

Varför hemsidan behövs

Sverige saknar fortfarande 2022 krisberedskap när det värsta som kan hända en enskild människa händer.

Det behövs mer evidensbaserade praktiska insatser för att förebygga och rädda liv, för att stödja personer med tankar och planer och deras närstående och för att för att stödja de efterlevande i den akuta fasen, det vi kallar Postvention.

Om Oss berättar om vilka vi är och varför vi helt ideellt ägnat oss åt att jobba med den här sidan.

Samhällsengagemang visar event och arrangemang som jag deltagit i, för att sprida kunskap om att självmord går att förebygga, om hur viktigt det är att samtala, om vad som inte fungerat inom vården och socialtjänsten, om sekretesslagen som använts som hinder istället för möjlighet, om att det faktiskt går att använda den lagstiftning vi har på ett stödjande sätt och få till samverkan runt varje människa i en livskris.

Uppdrag jag haft berättar om utvecklingen i Sverige och ger en bild av hur sakta arbetet går med att utveckla praktiska stödjande verksamheter för att förebygga självmord och ge stöd till efterlevande. Självmordstalen ligger på ungefär samma nivå som när jag började engagera mig och läkemedelsförsäljningen har ökat kraftigt. Är det en orsak till att den psykiska ohälsan skjutit i höjden? Mycket i världen har förändrats till oigenkänlighet under samma tid och rädslor väcks i allt fler. Människors inre medvetenhet, den andliga dimensionen i tillvaron, är än mer viktig att dela.

Dela den här sidan