Dela den här sidan

Du som arbetar med människor

behöver utbildning i hur du kan identifiera, stödja och bemöta en människa i suicidkris.

Hur talar du med en efterlevande, vars närstående eller arbetskamrat tagit sitt liv?

Hur kan ni arbeta stödjande och suicidpreventivt på arbetsplatsen?                                                                    

Suicidpreventiva planer och utbildningar behövs i alla verksamheter,

Utbilda dig i livskunskap och i efterlevandestöd. Det är suicidprevention! Det behöver nå alla i övre skolåren och samtliga vuxna.

Läs mer om ELLIPSE Gatekeeper+ suicidpreventiva utbildningsprogram under fliken Förebygga och här under Om -uppdrag, med bilder under arbetet. 

Här får du ta del av vem jag är och lite om min bakgrund, om vad som sedan hänt mig, som gör att jag sent i livet, som pensionär från skolan, väljer att erbjuda mina tjänster som expert inom området suicidprevention, i form av praktiska insatser genom

* Samtal som räddar liv

* Tidigt och tätt efterlevandestöd för hela familjer

* Utbildningar och Föredrag


Efter att ha medverkat i två Erasmus+projekt och med samlad erfarenhet, erbjuder jag nu 2024 åter samhället mina tjänster i egen regi. Livet är en underbar resa.

Utveckling av verksamheter sker genom medvetandeutveckling hos de individer som tillsammans utvecklar insatserna inom sitt arbetsfält.

Och Du, stängs en dörr öppnas alltid en annan. Livet är ständig utveckling! 


Välkommen att höra av dig,

Maiellen Stensmark stensmarkmaiellen@gmail.com, 070-2900824

 

Här får du ta del av hur mitt liv hjälpt mig till de erfarenheter jag har idag när jag går ut med mitt budskap om att Rädda liv - Varje suicid är ett för mycket, Utbilda dig till själ och hjärta - utvecklas att bli en sann människa. Det gör dig öppen för att bli ett praktiskt stöd för din nästa! Hjälp dig själv, stå sedan redo för att stödja dina medmänniskor!

Yrke/Utbildning och arbetslivserfarenhet: Livskonsult, men ännu hellre kallar jag mig Livsdoula. Jag är socionom-samhällsplanerare, aromaterapeut & akupressmassör,  samhällskunskaps- och spansklärare, med många års erfarenhet av att undervisa på högstadiet. Jag har varit projektledare på Landstinget Blekinge under förvaltningschefen för psykiatri och tog fram en organisationsplan och förslag till utbildning i SIP, Samordnad Individuell Plan, som hamnade i papperskorgen när Region Blekinge bildades och hela organisationen blev en annan.

Jag har varit arbetslivskonsult vid AMI, under länsarbetsnämnden i Kalmar en kort tid. Därifrån blev jag handplockad för att bli projektledare för en verksamhet i Kalmar som fyra myndigheter i god tro ville att jag skulle driva. Med fria händer fick jag låna in personal med kunskap från sjukvårdsdistriken, socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och AMI, när behov av deras kunskap fanns i verksamheten. Mitt uppdrag var att få en grupp med 15 personer, 18-25-åringar, som var kända av minst två av verksamheterna, i jobb, studier eller praktik. De gick på det som hette "Dagmarpengar". Vem som helst kunde ordna sig en praktikplats och arbetsförmedlingen betalade aktivitetspeng. Det kunde verkligen bli en fot in i en verksamhet! De som ändå inte kunde komma igång på egen hand blev min uppgift att ta hand om. Och jag lyckades genom att verkligen se varje person, hans och hennes hinder och på så sätt gav projektet stöd till dessa ungvuxna, som kom igång med utbildning, eller praktik, som i flera fall ledde till arbete. Men innan projektet var ett år gammalt ville en av mina fem uppdragsgivare lägga ner projektet och de sa upp mig. Orsaken var att Länsarbetsdirektören undrade varför Arbetsförmedlingens folk inte redan fått igång dem? Deras misslyckande slog som en rekyl mot mig som lyckats. Fråga mig inte varför? Det verkar mest logiskt att lära av varandra för att se hur man kunde förbättra det traditionella arbetet med långtidsarbetslösa, istället för att lägga ner ett projekt som lyckades! Men verkligheten är inte alltid logisk. Projektet lades ner omedelbart på grund av den negativa kritiken. Jag fullföljde i alla fall delen av mitt uppdrag som bestod i att beskriva maskorna i välfärdssamhället, som alla chefterna hade efterfrågat. Men arbetsmarknadsdirektören ville inte ha någon publicering om det här, om jag ville få ett avgångsvederlag för att säga upp min tjänst. Jag lät mig köpas, eftersom motsatsen kan ha blivit att jag skulle blivit placerad på någon tråkig arbetsuppgift med att vända papper resten av mitt liv...

Innan allt det här arbetade jag som buss- och taxichaufför, vårdbiträde och  personlig assistent.  och så sent som förra sommaren var jag på Palliativa enheten i Karlskrona kommun som vårdbiträde, eftersom jag ville se om man pratade om döden där, till skillnad från i samhället i stort. Jag upplevde en stor brist på djupare samtal, att man dövade ångest och den livskris som döden utgör för många, genom ångest- och smärtdämpande medicin. Döden var ett område som man rutinmässigt inte berörde, förutom när det gällde själva omvårdnaden om de döende. Den var fysiskt sätt fantastisk. Men vi är inte bara kropp, utan själ,d ande, med tankar och känslor inför livets olika skeenden och behöver ges rätt att få uppleva vår egen död.

Redan som socialsekreterare inom socialtjänsten arbetade jag i projekt tillsammans med arbetsförmedlingen, i ett projekt för att få igång socialdistriktets socialbidragstagare att bli egenförsörjare. Det handlade om att stödja människor igång i arbete-praktik eller studier. Även det projektet hade stor framgång. Men då, i slutet av 1980- början av 1990-talet kom New Public Management - i dagligt tal ekonomistyrning, in i alla verksamheter. Det var ett politiskt beslut som implementerades i Sverige. Jag kunde inte längre med rent samvete delta i arbetet som socialsekreterare. Det började en ny tid också i mitt personliga liv. 1991 dog plötsligt min mamma efter två veckors sjukdom i levercancer, endast 57 år gamal. Den upplevelsen och lättnaden som kändes parallellt med sorgen efter hennes död blev ett andligt uppvakande för mig. Vi var redan påväg att flytta barnen och jag. Vi lämnade orten där vi bott. Det blev inledningen till en ny tioårsperiod i mitt liv, nu inom området personligt och andligt växande. Det var inte bara en utvecklande tid för mina barn och mig. Det innebar även utveckling för dem som sökte sig till min verksamhet. Jag gav föredrag, kurser och behandlingar. Det var en fantastisk period i livet.

När min dotter dog i självmord 2004 upplevde jag i sorgen efter henne att jag inte kunde sörja på spanska. Det tvingade mig att flytta från Gran Canaria där jag bott under de senaste åren.   Tillbaka till Sverige fick jag börja arbeta på en gång, eftersom jag gått ur A-kassan och inte längre hade någon sjukpenninggrundande inkomst i Sverige. Jag började arbeta som personlig assistent, där min kunskap i massage efterfrågades. Men efter en tid kraschade jag helt och blev liggande efter en släng av vinterkräksjuka. Det tog mig månader att bara komma på fötter. Ett halvår senare, med stöd från en terapeut vid S:t Lucasstiftelsen och en distriktsläkare, gav Försäkringskassan mig godkännande att börja studera spanska vid universitetet som social träning och rehabilitering. Där fick jag betyg i ett ämne jag redan hade god kännedom i. Jag kunde ta en ny yrkesexamen genom att omvandla min tidigare socionom-utbildning till poäng i samhällskunskap. Istället för att gråta på nätterna pluggade jag. Utöver studierna gick jag i samtalsterapi, vilket ledde till att jag såsmåningom helt fick tillbaka min kognitiva förmåga. Sedan 2008 har jag mestadels arbetat som lärare i spanska på högstadiet, på några olika skolor och etablerat mig i samhället på nytt, tack vare målmedvetet arbete och kärleken i mitt liv.

Mitt arbetsliv, inom skilda yrkesområden, har alla tillfört mycket till min personliga utveckling. Det har också gett mig en mycket bra grund och kunskap om samhället. I och med att jag en gång fick tala på en konferens inför socialchefet i Sverige, om maskorna i välfördssystemet som gjorde att människor kunde falla igenom de ihåliga maskorna, om de inte fick sina individuella behov tillgodosedda, så var jag medveten om hur viktigt det är att få medveten, tidig och tätt återkommande stödinsats vid livskriser. Människor som kört fast, gått i väggen, varit med om en skada, amputering, förlust, förödande klassresa, behöver få se och möta sig själva ur ett holistiskt, läkande perspektiv. Vi behöver nytänkande i samhället, i verksamheter som idag står inför stora utmaningar!

Bred erfarenhet har jag också fått genom mitt eget tillfrisknande, efter fallolyckan när jag höggravid med 2 veckor kvar innan förlossningen och med min tvååring i famnen, ramlade nerför halva trappans trappsteg och skadade ryggslutet. Det medförde att jag inte kunde sitta och gå riktigt när mina barn var små. Jag har sviter av skadan i bäckenet från fallet, fortfarande efter 40 år. Bebisen i min mage var den dotter som inte längre lever. Då fanns inget samtalsstöd och man lyssnade inte in en födande kvinnas livssituation.

Men att inte bli bekräftad ledde ändå tillslut till ett sanningens uppvaknande inom mig. Jag skilde mig från mannen som låtit mig ligga svårt skadad nedanför trappan, höggravid. Säkert var han svårt chockad själv eftersom han inte ringde ambulans eller gav mig telefonluren för att själv ringa. I början av min första graviditet var jag med om en svår trafikolycka, då en kraftligt berusad man frontalkrockade med taxibilen jag körde. Han kom i hög hastighet på två hjul i en trevägskorsning, på min sida vägen i centrala stan. Föraren dog på väg till Akuten, trots snabb insats och några hundra meter till sjukhuset. Däremot jag fick mycket god omvårdnad från en förstående akutläkare som från sin vårdcentral fortsatt tog sig an mig under en lång tid, för att tillförsäkra mig trygghet och att barnet och jag skulle må bra.

Man kan säga att jag både arbetat med att hjälpa andra tillbaka till livet; hälso-, yrkes-  och arbetsrelaterat, efter att ha lärt mig genom min egen livsresa. Men också tvärtom, att min förhandlingsförmåga i yrkesinriktad rehabilitering hjälpte mig, så att jag fick möjlighet att studera spanska på universitetet, samtidigt som jag var sjukskriven, vilket var emot alla regler men som ändå chefen på Försäkringskassan efter lång förhandling beviljade. Spanska är ett ämne som gav mig endorfiner. Att kunna studera spanska på heltid och få en ny yrkesutbildning blev räddningen för mig efter Idas död, när jag verkligen behövde stöd. Jag fick vara med om en nyorientering som gav livet skjuts i en helt ny riktning. Ännu ett arbetsfält erövrades, som ledde till läkning för mitt brustna hjärta.

Lite mer om mig; Jag är högkänsligt begåvad. Det har varit till stor hjälp i min läkningprocess, men också i de arbetsuppgifter jag haft! Liksom ca 20 procent av befolkningen, tar jag in mer av andras känslor än vad de andra 80 procenten av befolkningen gör. Men att ha mer lyhörda känslospröt, att vara öppen och mottaglig är tröttande, speciellt i stökiga miljöer med hög ljudvolym. Många av oss mer inkännande är medvetna om den strålning som finns omkring oss, som vi behöver skärma av oss ifrån. Medan annan strålning medvetetandegör och leder oss till högre kunskaper.

Jag har därför lätt för att uppmuntra andra att känna in och gå in i sina känslor, för att bearbeta dem på djupet, som ännu ett sätt att utveckla hälsa, men också för att hitta till och ta i anspråk den medvetenheten som bor i varje människa.

Livet har lärt mig att följa tankarna till sitt slut och det i sin tur leder till tidigare erfarenheter. Gamla föreställningar kan blockera och hindra ny utveckling. Rädslor och tankemässigt tjatter håller tillbaka utvecklingen. Även det som är förknippat med stor smärta, lidande och sorg syftar till att medvetandegöra en människa. Utan den förståelsen förhindras och senareläggs nya erfarenheter. Det degenererar en människa som inte har möjligheten att se meningsfullheten i allt som sker. Det förhindrar affirmerande, nydanande i tankar och människan blir kvar där hon är, rent utvecklings- och medvetandemässigt. Trots de svåraste händelser tidigare i livet kan vi lämna detta bakom oss, transformera det till livgivande energi, tills vi kan se allt i våra liv med kärlek!

Efter att Ida, min dotter, dog i suicid 2004, 21 år ung har jag under många år engagerat mig ideellt i frågor om suicidprevention och efterlevandestöd. Genom hennes död har jag förstått att det är bäst för alla efter en suicidförlust att samtala med en person som själv varit med om och bearbetat sin egen smärta, sin egen förlust och har distans till dessa händelser. Det ger hopp!

Tidigare hade jag gett egna kurser i inspirativ målning, efter att ha gått Curt Källmans utbildning i 17 viktiga steg, principer för livet. I Vedic Art är meditation ett viktigt inslag. Så rik av dessa erfarenheter har jag hjälpt människor att komma igång med meditation och har lärt ut De Fem Tibetanerna, som är en enkel yoga, som stärker och gör kroppen smidig. Under många år gav jag behandlingar, först i Sverige och senare på Gran Canaria. Utbildad i aromaterapi, samt i hur blomsteresseser, själens medicin, fungerar, samt några korta kurser i Ayur Vedisk medicin (gammal indisk läkekonst i Kunskapen Om Livet), började jag hjälpa också andra än min egen familj. Några egna konsultationer hjälpte mig lägga om min kost och jag hittade genom det tillbaka till mig själv! När kroppen mår bra mår också själen bra. Det skapade frid inom mig.  Genom kurser i Akupressmassage fick jag ytterligare en viktig kunskapskälla, liksom genom zonterapi och havajiansk massage. Och tillsammans med blomsteressenser och aromaoljor förmedlades en holistisk läkande behandling. Mycket människor återkom till min mottagning år efter år.

Efter min dotters död har livet återigen fört mig in på nya områden. Jag blev behörig lärare i på högstadiet och gymnasiet i samhällskunskap och spanska. Från mars 2011 till februari 2024 har jag haft ett ideellt uppdrag som ordförande i anhörigföreningen SPES krets i Blekinge. När jag först kom med i SPES Suicidprevention och efterlevandedes stöd 2006, kunde jag inte ta in smärtan från all den obearbetade sorgen jag kände från samtalsgruppen. Var och en sörjde sin döda och många hade aldrig tidigare pratat om sin suicidförlust. När tillfällen gavs började jag därför runt 2014-2015 istället besöka hela efterlevande familjer. De sörjer samma person som dött i suicid och kan därmed bli stöd och samtalspartner till varandra, under en utomståendes inledande stöd. Som komplement till att leda samtal mellan sörjande från olika familjer som behövde få samtala om sin suicidförlust, vilket jag fortsatte med och 2017 utökade till månatliga träffar på två platser i Blekinge, samt att bjuda in till samtal för människor med suicidtankar, blev jag också återkommande stödperson för hela familjer efter ett suicid. Fortfarande var det ideellt arbete och Spes-Blekinge ersatte mig med milersättning när jag åkte till olika platser i Blekinge.

Tidigt och tätt efterlevandestöd ligger mig mycket varmt om hjärtat. Eftersom samhället idag helt saknar efterlevandestöd sprider jag min modell. Jag tog kontakt med utvecklingsenheten på Region Blekinge och samtalade med representanter från Folkhälsorådet, samt motionerade  och pläderade i fullmäktige i Karlskrona kommun om att införa suicidpreventiva planer. Det var tidigt och mycket trögarbetat på den tiden. I arbetsgruppen i regionen för suicid-frågor såg vi inte heller mycket framsteg. Samverkan gjordes, men inga stora framsteg ägde rum för att sänka självmordstalen. En psykiatriker och forskare såg dock min enorma glöd för att nå framgång i min strävan och vi slog oss ihop och har sökt delfinansiering och projektmedel från Erasmus+. Därför kom Ellipse-projekten till. Det enda riktiga är att ge samtalsstöd på tidigt stadium till människor med suicidtankar, gärna samtalsgrupper som vi fått till i mycket liten skala i SPES Blekinge. Men verksamheten behöver ligga inom samhällets ram, för att kunna gå in med positiva stödinsatser, interventioner för att rädda liv, genom att lyssna på människors upplevda ohälsa för att kunna stärka familjer, barn och enskilda vuxna som drabbats av ångest i livsfaser och möta problem innan de blivit så stora att de riskerar att leda en person att tillslut ta sitt liv. Den tiden kan pågå och växa till overstigliga hinder över år, men är ibland oerhört kort vilket speciellt gäller för unga människor som ännu inte har levd erfarenhet av att ta sig igenom livskriser. Tidigt och tätt efterlevandestöd för hela familjen i suicidförlust är på samma gång suicidprevention, det förebygger framtida suicid, som följd av att själv tidigare förlorat en kär närstående i suicid. Vi vet genom statistik att den som förlorat en närstående i suicid själv har en utökad risk för att själv ta sitt liv. Det sambandet förnekas ofta, men i samtal kan personen bli medveten om faran och sina egna svårigheter att sätta ord på sitt mående. Därför behövs tidigt och tätt stöd för hela familjen, så att man i en familj lär sig hur man kan bära varandra, också genom det svåraste i livet. Männen, som är överrepresenterande i självmordsstatistiken har nåtts genom dessa samtal och ungdomarna, vars självmordstal har ökat de senaste 30 åren i jämförelse med andra åldersgrupp.

 ❤

Efterlevandestöd är mycket eftersatt över hela landet. En del kan ha turen att mycket tidigt efter att en närstående tagit sitt liv få tid hos en samtalsterapeut. Men söker man inte själv ges inget krisstöd alls. Notera att det då handlar om samtalstillfällen för enskilda sörjande. Flertalet tar sig inte iväg på egen hand för att hitta en samtalspartner. Har man aldrig tidigare i livet gått i samtal vet man inte vilken hjälp det skulle gett. Är den man samtalar med inte öppen för att tala om dessa svåraste frågor och lyssna in vad personen är påväg att gå in i, blir samtalen alldeles för ytliga och personen upplever inte att de leder någonstans. Alltså avslutas de beroende att den man samtalade med inte förmådde bli lyhörd nog. De saknar egen erfarenhet av en förlust av det här slaget och det är många efterlevande som försökt men inte hittat ett samtalsstöd som vågar följa med in i dessa svåraste känslor. 

Här på hemsidan och i bloggen delar jag min egen erfarenhet, ibland även andras, med förhoppningen att det kan vara bra för andra att läsa, att det kan leda till ökat suicidpreventivt arbete i hem, på arbetsplatser, i samhället och till att tidigt och tätt efterlevandestöd utvecklas för alla, oavsett var i landet vi bor, om vi finns på landet eller i en stad. Ingen ska behöva förlora en närstående i suicid. Den som befinner sig i suicidkris behöver tidigt och tätt stöd av någon som själv förstår vad det handlar om. De efterlevande behöver hjälp att tillsammans gå igenom sin saknad och sorg, men framför allt det tillståndet de akut befinner sig i av att inte kunna se ens minuter framåt, inte kunna andas, känna det som att också ens eget liv är slut och dog tillsammans med den person som suiciderat. Smärtan i vad ens närstående tvingats gå igenom, möta och utstå innan döden blev utvägen för att ta slut på ångesten och smärtan. Det ger förtvivlan och ökar skuldbördan över att inte kunnat rädda personen, över att inte ha sett risken. Däremot att möta en annan efterlevande som tagit sig igenom detta, som bearbetat sin djupa suicidförlust tillsammans med andra och nu står till den familjens förfogande, det ger hopp om att man också ska kunna ta sig igenom sin stora förlust.

Alla i familjen är i akut behov av medmänskligt stöd av någon som vet vad de pratar om och vad en efterlevande efter självmord går igenom. En person med ymnig inre blödning är i behov av en kirurg, om du förstår bilden. Att läka suicidförlust tar tid, alla sörjer på olika sätt, men stöd till familjen behöver ges av samma person, över tid, med intervall som familjen själv avgör genom sina önskemål, beroende på hur de förmår att hantera chocken och smärtan och var i läkande-processen man befinner sig.

Enskilda personer kan efter de första gemensamma samtalen samtidigt gå i egna samtal, som ett komplement till familjesamtalet. Alla familjer som erbjudits stödet har varit så tacksamma till hjälpen. De tycker att samtalsstödet ska komma in tidigt, helst dag 1. De har upplevt det som en oerhört stor hjälp att få höra varandra berätta om hur de hanterar förlusten. Att få höra hur andra  familjemedlemmar har det och att kunna ta tala om förlusten, utan att känna att det lägger ökad tyngd eller börda på någon, det underlättar den egna sorgebearbetningen. Målet är att familjemedlemmarna kan bära varandra igenom sorgen, genom närhet, öppenhet och gemenskap igenom det svåraste. Ingen ska stå själv med sin sorg. Det är samtalsledarens egna erfarenheter som ibland kan komma till hjälp, samt tekniker för att hantera situationen. Det är mycket praktiskt familjemedlemmarna kan hjälpa varandra med, men den utomstående samtalsledaren är den som för på tal, som initierar frågerundor och skapar balans så att alla kommer till tals och blir lyssnade på i samtalsgruppen.

  ❤


2024-02-08 hände något helt oväntat. Ett mail kom från RiksSPES Förbundsstyrelse ställt till mig. I ett förbund där många brottas med sin/sina suicidförluster, många har känslor av skuld och skam, många är oerhört känsliga efter att ha förlorat närstående i suicid. Därifrån kommer följande mail från Riksförbundets styrelses ordförande till mig:


"Hej Maiellen,

Förbundsstyrelsen har valt att besluta om uteslutning och avsluta ditt medlemskap i Spes. Du har rätt att yttra dig om skäl till uteslutningen fram till fredag 9/2-24 kl. 20.00.


Utdrag ur Spes stadgar:

§ 17 Uteslutning och avstängning
Förbundsstyrelsen har rätt att utesluta medlem, avskilja förtroendevald eller
person med annan funktion för förbundet från sitt uppdrag i något av följande
fall:
- om denne allvarligt motverkar syftet med Spes verksamhet
- om denne bryter mot förbundets etiska riktlinjer
- om denne bryter mot förbundets stadgar.

Medlem ska erbjudas möjlighet att yttra sig om skäl för uteslutning innan
beslut fattas. När förbundsstyrelsen har fattat beslutet träder det i kraft med
omedelbar verkan. Beslutet om uteslutning ska meddelas skriftligen till den det
berör. Beslut om uteslutning kan överklagas till nästkommande
förbundsstämma.

Uteslutningen grundar sig på följande:

Som kretsordförande för Spes Blekinge innehar du en förtroendepost och förväntas agera i demokratisk föreningsanda och följa Spes stadgar och etiska riktlinjer.

Förbundsstyrelsen anser att du i din roll som kretsordförande för Spes Blekinge i ditt agerande allvarligt motverkat syftet med Spes verksamhet vilket är skäl för uteslutning enligt Spes stadgar 17§ .

- Att när du företrätt Spes gentemot profession och myndigheter har agerat på ett sådant sätt att personer från olika organisationer har kontaktat förbundet. Professions personerna har framfört synpunkter och frågor om hur Spes Blekinges verksamhet bedrivs.

- Att du har som innehavande av en förtroendepost nekat möte med förbundsstyrelsen vid direkt inbjudan för att samtala kring hur och vad förbundet kan bistå kretsen med.

- Att du som kretsordförande verbalt talat illa om sittande förbundsstyrelse utan att lyfta frågan till den sittande styrelsen.

- Att du som kretsordförande inte aktivt har verkat för att kallelse skickas inför styrelsemöten, att dagordning för möten upprättas och följs, samt att protokoll signeras av krets styrelsen.

- Att du som kretsordförande aktivt motverkat genom förbud att andra ur kretsstyrelsen kan representera Spes Blekinge i regionala mötes sammanhang.

- Att du vid flera tillfällen förmedlat till andra i kretsstyrelsen att de inte ska samverka med förbundet. Spes är en nationell organisation som även har regional verksamhet, vilken är underställd förbundet genom stadgarna. I din roll som kretsordförande så ställer det extra stort ansvar i att du tillförsäkrar dig hur det du förmedlar uppfattas av dina styrelsemedlemmar och att du som ytterst ansvarig driver kretsen i en demokratisk anda. Här anser vi att du brustit i din roll och hur du agerat verbalt mot andra medlemmar och styrelse medlemmar stämmer inte överens med Spes värdegrund.

- Att du fattat beslut ensam vid minst ett tillfälle och protokollfört ett icke existerande styrelsebeslut, som exempel att Spes Blekinge inte ska ta emot Spes profilprodukter och inte dela ut material som reflexer och Spes-band från förbundet. Spes produkter ska kunna förmedlas till alla medlemmar i Spes genom kretsarna.

- Att du som kretsordförande och ansvarig för Spes Blekinges hemsida publicerat följande text är inte förenligt med Spes målgrupp för samtalsträffar som riktar sig till efterlevande vid suicid.

Har du självmordstankar och känner att du skulle vilja prata med andra i liknande situation är du välkommen att ta kontakt med oss. Vi startar gärna upp en samtalsgrupp!

- Att information som publicerats på Spes Blekinges hemsida bryter mot syftet vad gäller Spes stödverksamhet.

Utdrag ur Spes etiska riktlinjer:

Ingen har rätt att nyttja SPES för privata syften, exempelvis genom att i SPES namn sprida egna
åsikter. Det är heller ej tillåtet att använda SPES stödfunktioner, sociala medier eller andra
kommunikationsytor för att sprida information om egen eller annans vinstdrivande verksamhet, egna
hemsidor, bloggar, insamlingar eller liknande.


På uppdrag av Spes förbundsstyrelse


Ett sådant agerande mot min person hindrade mig inte från att fortsätta utbilda och ge personligt stöd i suicidprevention, att stödja anhöriga och stödja hela familjer i suicidförlust. Jag finner bara en annan form eller utgångspunkt för mitt fortsatta engagemang. Alternativt väljer jag att sluta med denna min långa gärning, men det skulle skada medmänniskor, (som jag kände mig satt att hjälpa) om ingen annan verksamhet tar vid. Bäst vore om Preventiva Team startade i varje Region, så att alla i suicidkris nås av stöd, på likvärdigt sätt och i alla regioner. Men visst skadade det SPES Blekinges verksamhet. Det sårade förstås och gjorde mig ledsen en liten stund, tills jag vaknade upp ur det lilla egot. Jag brukade ju istället få lovord för mitt ideella arbete. Men efter att den första chocken lagt sig har jag höjt seendet till hur det drabbar andra. Vart vänder sig nu de som tidigare hittade till spes.se/blekinge? Det är självklart inte mitt problem, men just medkänslan med människor som inte hittar utvägar innan det är försent står tydlig för mig.

* Så jag författar ett mail och skickar till Region Blekinge, till förvaltningscheferna inom psykiatrin, att också gälla läkare och verksamhetsansvariga, för att informera dem om läget som uppkommit och erbjuder dem chans att förmedla eller använda sig av mina tjänster.

* Ett stipendium som kommit till Spes-Blekinge för att Förbereda undervisning och utbildning skickade jag tillbaka med förklaring över vad som hänt, eftersom de andra i föreningen enligt egen utsago inte kommer att arbeta med denna del. Ja mycket av mina insatser för medmänniskor har traditionellt inte utförts i Spes riksförenings regi. Är det jantelagen som slagit till, man får ju inte vara för duktig, eller ha kommit på något som de styrande inte själva utformat.

* Mest drabbas ELLIPSE POSTVENTION, det nuvarande projektet på EU/Erasmus+medel som vi slutför först i augusti 2024. Det blir kaos en stund, Anna Baran får mer att göra och tvingades bli kassör i SPES och utföra de uppgifter som jag haft i projektet.Den 11 mars 2024 skickade jag följande e-post till; 


Psykiatrin Blekingesjukhuset,Versamhetschefer, samt överläkare i verksamheter

Hälso- och sjukvårdsstrateger på utvecklingsavdelningen, samt ledamöter i LSVO

Förvaltningschefer- socialchef


Preventivt arbete behöver fortsatt erbjudas människor i livs- och suicidkriser och arbetet med att erbjuda hela efterlevande familjer gemensamt samtalsstöd efter suicid har visat sig mycket framgångsrikt. Detta arbete behöver utvecklas och erbjudas alla behövande.


Under flera år har jag stöttat enskilda människor genom suicidpreventiva samtal och praktiska insatser. Sedan 2015 har jag samtalat tidigt och tätt återkommande med hela efterlevande familjer i Region Blekinge. Både Regionen och Karlskrona kommun har lyft fram mitt ideella arbete genom utmärkelser. Mitt mål med engagemangi suicidprevention och efterlevandestödhar varit att rädda liv i hela Regionen.

Jag har tillsammans med Dr. Anna Baran arbetat i Erasmus+projekten Ellipse 2019-09-01–2022-12.31 och tagit fram gratis digital utbildning och fortbildningoch Ellipse Postvention 2023-09-01- 2014-08-31 där vi tar fram utbildning och fortbildning i efterlevandestöd, Vid några tillfällen har vi gett fortbildning och föredrag. Den 11 april 2024 ges inom ramen för projektet Ellipse Postvention en utbildning/fortbildning för sjukvårds- och socialtjänstpersonal på zoom, kl.14.00-15.30. Anmälan till Anna Baran, annabaran00@gmail.com. Hemsida: ellipse.12stepsplan.com


Den suicidpreventiva verksamheten och det tidiga och tätt återkommande stödet till efterlevande familjer som jag hitintills bedrivit i SPES Blekinges regi har tyvärr upphört sedan februari 2024. Av SPES Blekinges insatser återstår nu endast en månatlig samtalsgrupp för efterlevande i Karlshamn, samt SPES riks jourtelefon, precis som det sett ut på andra orter. Orsaken är att riksföreningen SPES förbundsstyrelse har uteslutit mig och avsatt mig som ordförande. Det drabbar tyvärr också det som varit mitt ansvar i vårt projekt Ellipse Postvention, som ägs av SPES Blekinge. Första Erasmus+projektet Ellipse med gratis utbildningsmaterial på svenska i suicidprevention och efterlevandestöd ägdes av Region Blekinge. Idag har alla som vill, utan förkunskapskrav, gratis tillgång och access till utbildningarna som tagits fram av experter från 5 länder, med forskningsrön från 16 forskare från hela världen. Utbildningarna finns på 6 språk, däribland svenska. Länk till inlogg till Navoica - den statliga polska plattformen för all högre utbildning, finns på Ellipse hemsida. Diplom ges. Den digitala gratis utbildningen, med checklistor, för journalister och mediafolk ligger i slutet på hemsidan. Där finns också korta filmer väl lämpade för APT i skilda verksamheter med efterföljande diskussioner.


Hur kan min erfarenhet och kunskap inom utbildning, suicidprevention och efterlevandestöd komma behövande till del i fortsättningen? Jag är socionom, samhällsplanerare och har fungerat som projektledare i olika verksamheter. Jag har erfarenhet från vård och omvårdnad och av palliativ vård i Karlskrona kommun.Ärväl etablerad i Regionen sedan 2011 som ordförande i SPESBlekinge.Har egen LevdErfarenhet av suicidförlust, vilket är en stor fördel i mötet med både suicidala och efterlevande.


Skulle det i Region Blekinge vara möjligt att sjukvårdengår sammanmed kommunerna för att inrätta en preventiv enhet för att kunna rädda liv? Det skulle ge suicidnära som själva inte nått vården och deras förtvivlade anhöriga som ingenstans har att vända sig, möjlighet att nå hjälpande insatser och kan därmed förhindra onödig död i suicid. Via en sådan enhet kan också kontaktförmedlas till tidigt och tätt efterlevandestöd till hela familjer, arbetsplatser och skolor efter suicid, vilket i sig är suicidprevention! Enheten skulle dessutom kunna sköta administration av händelseanalyser efter självmordsförsök och suicid, samt återkoppling som möjlighet till förbättringar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, när det gäller insatser för att motverka suicidrisk och behov av stödjande insatser, också mellan yrkesverksamma inom samma profession efter suicidförlust. Detta för att minska sjukskrivningar samt kunna ge utbildningar och fortbildningar.


Det behövs alltså en ny plattform för preventivt arbete i Region Blekinge. Är psykiatrin intresserad av min kunskap och erfarenhet inom området?

Jag skulle se fram emot att på plats diskutera frågeställningarna för att finna praktiska lösningar för fortsatt kontinuitet i det viktiga arbetet, som fram tills idag gjorts på ideell grund.

När skulle vi kunna träffas för ett första samtal?


Med vänliga hälsningar,

Hästö den 11 mars 2024


Maiellen Stensmark


Alebrunnsvägen 36

371 42 Karlskrona

070-2900824

maiellenstensmark@hotmail.com

räddaliv.se


Mitt svar som skickades till Förbundsordföranden i Riksföreningen SPES kl 19, dagen efter att jag fick det första mejlet om uteslutning och om att jag hade ett dygn på mig om jag ville yttra mig över uteslutningen, löd så här: 


"Hej alla i förbundsstyrelsen,

Ja jag  kan förstå att ni ur stadgeenligt synsätt kan få saken till att jag brutit mot Spes stadgar. Förbundsorförande har kryddat ganska ordentligt under alla punkter du tar upp mot mig, mot bättre vetande. Jag ska försöka beskriva så du och förbundsstyrelsen förstår vad som är sant av det du skriver. Men jag vill börja från början. Notera också att du inte riktar saklig kritik mot mig angående SPES verksamhetsområden. 

Ni kan utesluta mig och avstänga mig, precis som ni gjort med andra som kritiserat RiksSpes verksamhet. Sist var det om hur riks-spes sköttes förra verksamhetsåret. Dessa ”obekväma” som försökte arbeta seriöst och öppet behandlades så illa att de valde att hoppa av, blev en stor förlust för SPES. Det förekom mobbning och en (eller flera) anställda utsattes för lagvidrig hantering, bl.a. förbjöd ordföranden övriga att ha kontakt med en av de anställda under sjukskrivningen, vilket bryter mot svensk lag. Man behandlar inte människor så. Dessutom sker det i en förening som ska förebygga självmord. Ett sådant agerande utsätter personer för kraftigt ökad självmordsrisk. 

1. Ett av mina brott var att jag försökte få till en helt ny förbundsstyrelse, så jag har bara väntat på vilket tillfälle ordförande skulle välja för att få bort också mig. I ett demokratiskt föreningsliv kan man välja nya personer till styrelseposterna. Det är inget brott att ha en annan uppfattning. Men få vill vara kvar i en tyranniskt ledd förening. En hel krets valde att lägga ner sin förening. Det har skett fler avhopp sedan dess.

2. Förbundsordförande ringde upp mig redan 2015 och sa på ett mycket otrevligt sätt att jag inte fick åka på Bokmässan i Göteborg i SPES Blekinges namn. Orsak: Min bok ”Såphalka och Lingontuvor, om att hantera smärta och sorg och om att förebygga självmord” (2015) bröt mot SPES stadgar eftersom den inte var ”politiskt och religiöst obunden” - så ordförande (och någon mer från styrelsen?) förstod inte att förbundet välkomnar alla oavsett politisk eller religiös uppfattning! Sju efterlevande som skrivit böcker, plus en samlingsbok, sålde vid vår monter. Vi kom överens om att anmäla oss under ett annat namn. Flera kretsars medlemmar kom till Göteborg för att stå i vår monter trots förbundsstyrelsens beslut. De tyckte det var 1. fel av förbundsstyrelsen att hindra en krets arbeta stödjande, i syfte att rädda liv och stödja efterlevande, 2. fel att gå emot en enskild krets beslut och val av aktivitet, 3. att det var fel i sak eftersom förbundsstyrelsen inte förstått vad orden politiskt och religiöst obunden betyder. Vi var hela tiden flera spes-are vid montern, vi pratade både suicidprevention och efterlevandestöd med massor av besökare, trots förbundsstyrelsens inställning. Vi turades om och var alltid flera stycken på plats från morgon till sen eftermiddag. Jag skrev då som nu, till förbundsstyrelsen och förklarade hur jag såg på det. Då läste hela dåvarande styrelsen min bok och kom fram till att jag inte brutit mot något. Förbundsstyrelsen beviljade SPES Blekinge ett bidrag till monterhyran på Bokmässan, som kom i efterhand. 

Eftersom vi inte rätt ut detta och saker jag gör, som handlar om att rädda liv och stödja efterlevande, som inte ses med positiva ögon från ordförandes sida, har vi denna situationen idag. Annars tror jag någon skulle ha reagerat tidigare på att SPES Blekinges hemsida tagit upp allt vad vi erbjuder; av tidigt och tätt efterlevandestöd samt suicidpreventiva samtal, att vi tar emot gåvor till vårt bankgiro. Det har stått på hemsidan sedan 2015, så det är inget nytt under solen. Om Ellipse har det stått sedan 2019 och vi har bjudit in till utbildningarna sedan våren 2022. Sedan hösten 2023 har det stått om ELLIPSE POSTVENTION. Vi var i Östersund och pratade om FamiljePostvention, tidigt och tätt uppföljande efterlevandestöd för familjer, som vi i Blekinge erbjuder och om hur det hjälpt en familj, där mamman hade tänkt att medverka och berättat själv om stödet de fått, men hon orkade inte på grund av svaret på deras anmälan från IVO kommit, som visat på flera grava brister vilket lett till ännu en onödig förtidig död.


Vi har lagt ut om aktiviteter 10 september på hemsidan, 2019, 2020, 2021 och 2022, med länkar där man kan lyssna på webbinar och se filmer som finns i Region Blekinges arkiv. Nu skrev jag till Förgätmigej och ville få infört om vårt webbinar och Enkät. Vi önskar få efterlevandes synpunkter till den utbildning vi tar fram just nu. Att vi är kreativa och har sökt pengar och tagit fram gratis utbildning för alla som vill, som inte kräver förkunskaper, både i suicidprevention och efterlevandestöd, det skulle ju verkligen ligga i linje med en förening som SPES, som verkar i just dessa syften. Självmorden bland unga ökar, skulle det vara ett fel att motverka det genom de kunskaper och initiativ vi tar? Men inget har varit intressant för Riksspes, inget har någonsin skrivits i Förgätmigej. Vi har aldrig fått förfrågan om att medverka, berätta om våra projekt. Hur kommer det sig?

Vi sökte om bidrag från SPES och försökte bli en del i Riks-SPES aktiviteter, men har nekats. Jag har inte tidigare själv bett redaktören om att skriva om oss, kanske mest pga tidsbrist. Förr skrev jag själv artiklar till tidningen, då det mindre utgick från Riks utan handlade om kretsarnas verksamheter.


Det var också vad som kom fram som önskemål på ett Kretsordförandemöte våren 2023, att vi i kretsarna fortfarande vill ha det så. Men istället för att förena och bli ett förbund med styrelse har förbundsstyrelsen blivit verksamheten och dikterar hur kretsarna ska arbeta. Till exempel tvingas vi att sälja saker, trots att kretsen inte vill blanda in pengar i vår verksamhet. Under min ledning som ordförande (sedan 2011) har alltid allting varit kostnadsfritt, även fikat och vi betalar ut milersättning. Det ska inget kosta att stödja andra. Vi lånar ut böcker, bjuder in till aktiviteter. Men få har tid att engagera sig utanför SPES-träffarna. Därför har vi inte kommit igång med att ge arvoden, typ Jönköpingskretsen, eftersom det känns fel att betala ut när flertalet inte hinner med så mycket utöver spes-träffarna.


En styrelsemedlem hade med sig spes-artiklar att sälja och broschyrer. Vi har ingen brist på pengar i SPES Blekinge, så mitt förslag var att lägga sakerna på ett bord så att den som vill ta ett armband skulle kunna göra det. Jag har absolut inget emot det, men hon trodde vi behövde ta betalt för dem, så hon valde att inte lägga fram dem. Vi har kontonummer så Swish är inte nödvändigt vilket 2 av 3 (av 4) utryckte när kvinnan framförde sin önskan om swish för oss.


Det styrelsesammanträdet som jag kallade till när styrelsemedlemmen som först hade hoppat av och senare ville komma tillbaka, hade bara den punkten på dagordningen. Vi valde att inte ta bort hennes kontaktuppgifter från hemsidan eller på vår inbjudan till träffarna, vilket hon kritiserade mig för i ett mess. Det skulle vi ha gjort. Jag anar att dessa ageranden som vi inte känner igen från henne, hade uppbackning redan då. Vi ville ha henne tillbaka, så jag hörde av mig till henne och trodde att hon skulle vilja vara med igen. När kvinnan kom tar hon upp hur dåligt det var att vi inte skrev protokoll, att det måste vi göra. Hon ville skriva protokoll, utan att förstå att vi bara hade kallat ihop oss för att samtala med henne. Jag förstår att det är samtal er  emellan som gör att situationen mot mig målas upp som den gör. Eftersom det dessutom var ett personärende fanns det inte mycket att skriva protokoll om.


Jag blev vald till ordförande 2011 och varit den som skrivit kallelser med punkter att ta upp om det funnits några, men aldrig styrelseprotokoll, eftersom vi sällan fattat beslut som krävt den byråkratin och aldrig förrän nu varit oense om något. En liten förening med tre i styrelsen och total frihet för var och en som vill aktivera sig, köpa något, besöka någon med milersättning osv, där vi har nära mellan oss och allt står i detaljerade verksamhetsberättelser, är öppet och tydligt. Så har vi valt att jobba. När vi gick in i verksamhetsåret 2023 var ingen däremot när jag föreslog det arbetssättet.

 

En styrelseledamot ville vara med i arbetsgruppen i Regionen som jag lämnat, eftersom vi varken fick vara med och författa den suicidpreventiva planen eller vara remissinstans, med motivering att vi fanns med i arbetsgruppen. Alltså Moment 22, Som jag sa till henne, vänta lite, vänta till i vår, eftersom LSVO skulle anta den nya suicidpreventiva planen på sista höstsammanträdet 2023. Jag anser att vi i den arbetsgruppen helt tappat inflytande sedan vi fick en samordnare i Blekinge. Många verksamheter som alltid närvarade på mötena tidigare kan instämma i det. Innan fungerade arbetsgruppen mer suicidpreventivt, fler verksamheter fanns representerade, vi var med och utarbetade förslaget till suicidpreventiv handlingsplan och kunde föreslå tillägg av meningar i förslaget. Efterlevandestöd brukade inte finnas med, vilket vi alltid kunde lägga till, osv. En intresseförening måste våga ta på sig rollen att står upp för frågor man driver och markera och inte stå bakom det man inte samtycker till. Jag skrev i ett mail till alla varför SPES Blekinge lämnade arbetsgruppen. En tredje styrelsemedlem som också ingår där var aldrig med på något möte.


Men det viktigaste i frågan är om det jag gör strider mot SPES huvudsyfte; Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd, att rädda liv och stödja efterlevande, som är syftet med SPES verksamhet, eller hur? Hemsidan inbjuder till både och, och inbjudan med våra tider kan skrivas ut och affischeras. Personer med självmordstankar hör av sig. Så sorgligt att SPES Förbundsstyrelse inte står upp för namnet föreningen har.


Jag är säkert … den i lilla Blekinge som under en tioårsperiod stöttat flest personer i suicidförlust, regelbundet och tätt, i Blekinge. SPES Blekinge har både fått Eldsjälspriset och Folkhälsopriset 2021 som ”betyg” för vad mina insatser betytt i Blekinge och Karlskrona. (Det var ingen mer som arbetade aktivt i föreningen och mina insatser som beskrevs, att valet av mig var självklart från flera kommuner som väl kände till de insatser SPES gjorde.)


Den av ideella krafter som räddat flest från suiciddöd, som gör blixtutryckningar, återkommande finns för suicidala och inte släpper personen utan är en aktiv livlina som alltid följer upp, stöttar i samtal och praktiskt. Till exempel har jag följt med vid läkarbesöket, har varit med i samtalat med familjen efter utskrivning, på önskemål av den som gjort suicidförsöket som inte vågat prata med dem hemma, som följt med och pratat med arbetsplatsen osv. som stöd till människor som söker upp SPES Blekinge eller mig för att de känner till mig sedan många år, intervjuer i TV, lokalpress och radio. 


Mitt ärende med mitt mejl förutom att jag skrev om Ellipse Postvention, var att få medlemsförteckningen, så att vi kan skicka ut inbjudan till årsmötet till nya betalande medlemmar. En styrelsemedlem hade koll på det men kom inte in nu. Jag tog på mig att skriva till Förbundsstyrelsen och valde att skriva allt i samma mail, eftersom han har mycket på jobbet, arbetsresor och andra förtroendeuppdrag. 


Så bra att ni fått upp ögonen för vad SPES Blekinge har för verksamhet. Hemsidan har sett ut som den gör under flera år. Att komma nu och ta upp denna fråga med tal om uteslutning och avstängning blir bra nyhetsrubriker. Det är oerhört tråkigt att det som är seriösa, ideella insatser, utan några som helst pengar inblandade, inte heller Ellipse Postventon eller Ellipse utbildningar kostar något. Vi har inga verksamheter som är vinstdrivande, vi verkar inte i andra syften än att förmedla gratis kunskap och utbildning, för att rädda liv och stödja efterlevande, just det som är SPES verksamhetsområden. Att stödja efterlevande är i sig suicidprevention. Det finns inga andra privata syften bakom detta, vilket tydligt framgår. Efterlevande tycker dessutom att det är bra att vi erbjuder stöd till suicidnära människor. Några är ibland själva det. 


Om ni utesluter mig tycker ni då att SPES Blekinge inte behöver ha någon inbjudan till årsmötet, förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, och ekonomisk plan, som ska fattas beslut om på årsmötet? Eller finns det redan en överenskommelse med en styrelsemot att hon är den som ska göra dessa handlingar och väljas som ordförande? 

Ja, i så fall fungerar det ju, så att det blir en fortsättning i kretsen. En andra styrelsemedlem är inte beredd att lägga ner det jobbet berättade han just på telefon. Han behöver tänka över om han överhuvudtaget vill fortsätta i styrelsen, Jag tycker ni ska ta er en ordentlig fundering på om ni inte skadar SPES Blekinge mer än ni gör nytta, genom det här agerandet. 


Oavsett blir 2024 mitt sista år i SPES men jag vill gärna göra klart de åtaganden jag har tagit på mig. Det skulle skada andra verksamheter om ni utesluter mig i dagsläget. Jag har också lovat, som jag tidigare skrev, att hjälpa en ledamot som är barnledig och helt hade tänkt hoppa av styrelseuppdraget, om ändå ville väljas till kassör 2024. Det kanske inte är aktuellt nu efter dessa inbjudningar till zoom-möten för 7 personer. Men jag ska ta upp det du skriver på vår nästa SPES-träff. 


En styrelsemedlem tyckte kanske att jag ”tagit över SPES-träffarna igen”. Men den personen kramade om mig efter sista träffen och sa att ”det här ska nog bli bra”. Ombytligheten är stor, så jag anar att Förbundsordförande har en egen agenda i det här. Men hur har ni fått om bakfoten att jag uppmanade en styrelseledamot att åka till SPES rikshelg i höstas. Personen själv och inte jag får berätta hur du mådde, men jag stödde dig i att det kunde vara skönt för dig att komma iväg en helg även, om du tagit paus från SPES Blekinge. Men det var därifrån Förbundsordförandens mail igår damp ner som från ingenstans. 


Vi tre i styrelsen som är kvar efter det andra avhoppet under en termin, kom överens, såg en fortsättning men välkomnar dig varmt tillbaka. Men en viss lojalitet behöver visas även här, eftersom ingen av oss orkar med mer missämja. 

Nu hoppas jag verkligen att ni förstår allvaret och räddar det projekt som SPES Blekinge äger och utvecklar till digital utbildning på tre språk, för studerande vid universitet och högskolor och som fortbildning för yrkesutövare inom många verksamheter. Vi är tacksamma för möjligheten att kunna göra skillnad. Men det verkar inte ha gått in att jag är seriöst verksam som koordinator, med ansvar bland annat för att betala ut löner i min roll i detta internationella småskaliga projekt mellan flera partner och med internationella regler, vilka inte går att hantera hur som helst.

Med vänlig hälsning

Maiellen Stensmark, Ordförande SPES Blekinge. 


Nästa dag kom det här mailet från Förbundsstyrelsen: Från min inkorg:

Ämne: Uteslutning ur Spes

Datum: 10 februari 2024 11:55:58 CET

Till: Maiellenstensmark <maiellenstensmark@hotmail.com>, Styrelse <styrelse@spes.se>


Förbundsstyrelsen har beslutat att utesluta medlem Maiellen Stensmark ur Spes och att avskilja denne från den förtroendevalda posten som kretsordförande för Spes Blekinge.


Det är endast genom att gå igenom motstånd, i genom lidande och svårigheter som en människa mognar och hittar in i sitt Genuina Jag, i sitt Hjärtas Essens, in i sin egen Gudomliga Medvetenhet. Du kan skapa ditt Himmelrike på Jorden, i samklang med hela Skapelsen. Dina tankar skapar i varje ögonblick - kärlek, djupaste lycka, sällhet, fred hemma och fred i universum. Dessa mina ord till mig själv påminde jag mig själv om. Beslutet om att utesluta mig, som det hette att förbundsstyrelsen fattat beslut om, kom redan dagen efter, mitt på dagen. Då skrev jag nedanstående  mail till alla i förbundsstyrelsen. Det har skickats ut till alla kretsarnas valda ombud som ska ta ställning till om uteslutningen av mig har gått rätt till på SPES förbundsstämma den 5 maj 2024. Förbundsordföranden fick inte med sig styrelsen på sitt förslag att behandla min överklagan innan stämman. Styrelsemedlemmarna ville det skulle prövas på stämman.


Överklagan av Förbundsstyrelsens beslut till SPES Förbundsstämma 2024


Förbundsstyrelsen beslutade den 10 februari 2024 att utesluta mig som medlem i SPES och från posten som ordförande i SPES Blekinge.


I min överklagan till Förbundsstämman åberopar jag

  1. Mitt svar på de anklagelsepunkter som förbundsstyrelsen skickade per e-post den 8 februari vid 20-tiden, där jag fick chans att yttra mig till den 9 februari kl 20, varpå ett kort meddelande om förbundsstyrelsen beslut kom dagen efter, mitt på dagen den 10 februari.
  2. att denna förtydligande överklagan i sin helhet delges Förbundsstämman.


SPES Blekinge har varit partner i EU/Erasmus+projekt sedan 2019, nu 2023-2024 är vi koordinator. Vi upplevde att samhället saknade utbildning i suicidprevention och framför allt i efterlevandestöd, vilket vi ser som följder i antalet suicid, i dessa brister som leder till onödiga självmord. Därför har Dr. Anna Baran och jag ansökt om två projekt och har gått samman med personer av samma uppfattning i andra länder för att ta fram en större suicidpreventiv utbildning på 7 språk. Det handlar inte bara om oss, det mesta är idag globalt. Människor från olika verksamheter i Blekinge har hjälpt oss i våra projekt, där vårt mål är att att minska antalet självmord och vi vill stödja efterlevande, förbättra hur vi blir bemötta i samhället och det gör vi genom att ta fram utbildning.


Följderna av beslutet att utestänga mig och avstänga mig som ordförande är av allvarlig karaktär eftersom SPES Blekinge är Legal representant för det Småskaliga Partnerskapsprojektet som SPES Blekinge fått beviljat av EU/Erasmus+ för perioden 2023-09-01 - 2024-08-31.

I projektet Ellipse Postvention 2013-1-SE01-KA210-ADU-000157831, Postvention = Efterlevandestöd i E-Livslångt Lärande I Prevention av Suicid i Europa, är den som är ordförande i SPES Blekinge projektets Koordinator, med juridiskt och ekonomiskt ansvar.


Om jag inte skulle vara ordförande i SPES Blekinge får det allvarliga konsekvenser för projektet Ellipse Postvention. Det tar fokus från vårt uppdrag att producera utbildning i efterlevandestöd för studerande och yrkesverksamma i verksamheter i samhället, för de som möter efterlevande och för människor med suicidförlust. Det äventyrar vårt resultat och vår medfinansiering från EU/Erasmus+ eftersom tid och kraft tas från projektet.


Värre är detta är att vi ännu inte vet om SPES Blekinge förmår att bilda en ny styrelse vid Årsmötet i mars 2024. Går inte det och SPES Blekinge inte finns kvar som krets, har projektet inte heller någon Legal representant. Det är oerhört krångligt och tidsödande och riskerar att projektet förlorar sin grund. Vi ställs då i ett ansvarstagande rent juridiskt gentemot EU/Erasmus+ som kan innebära återbetalning av projektanslag. Personer vid Jagiellonian universitetet och den Suicidologiska föreningen i Polen som är partner i projektet drabbas liksom SPES.


Förbundsordförande känner till Erasmus+projektet och kommer att ställas till svars för denna uppkomna situation, om förbundsstyrelsen har ett sådant mandat att ni kan avstänga mig från medlemsskap och ordförandeskap på hörsägen och oskäliga grunder, viket innebär att SPES som organisation drabbas.


Jag bemöter här punktvis kritiken som riktats mot mig och därefter sammanfattar jag ställd kritik enligt min uppfattning och erfarenhet.

1.

Förbundsstyrelsen anser att du i din roll som kretsordförande för Spes Blekinge i ditt agerande allvarligt motverkat syftet med Spes verksamhet vilket är skäl för uteslutning enligt Spes stadgar 17§


Syftet med mitt agerande i min roll som ordförande i SPES Blekinge sedan 2011 är i första hand att rädda liv och att stödja efterlevande, vilket för mig och kretsstyrelsen inneburit att erbjuda samtalsstöd både för människor i självmordstankar och efterlevande efter suicid.

2.

- Att när du företrätt Spes gentemot profession och myndigheter har agerat på ett sådant sätt att personer från olika organisationer har kontaktat förbundet. Professions personerna har framfört synpunkter och frågor om hur Spes Blekinges verksamhet bedrivs.


Det är bra med erfarna människor i en styrelse, som känner till verksamheterna och vet vilken möjlighet det finns att påverka, innan beslut ska tas i ett organ. I regionens arbetsgrupp bad jag att få se den skrivna texten i förslaget till Suicidpreventiv handlingsplan för regionen. Men jag blev nekad, nekad också till att SPES kunde vara remissinstans, med orsak att vi ingick i arbetsgruppen. Besluten tas av politiker och chefer, i det här fallet LSVO, Regionens ledningsgrupp bestående av förvaltningschefer. Om en intresseförening inte blir hörd i arbetsgruppen som tar fram beslutsunderlag, som också behöver behandla efterlevandestöd, såg jag det rätta i att somprotest lämna arbetsgruppen. Tidigare ledare för arbetsgruppen ville höra SPES uppfattning och vi kunde lägga till text med ord som anhöriga och efterlevande. Inte heller detta utgör orsak att avsätta mig, tvärtom skulle jag säga. Jag redogjorde skriftligt för mitt agerande till dem i arbetsgruppen och till vår styrelse.

3.

- Att du som kretsordförande aktivt motverkat genom förbud att andra ur kretsstyrelsen kan representera Spes Blekinge i regionala mötes sammanhang.

Vännen som senare hoppade av från styrelsen sa att hon ville ta min plats i arbetsgruppen. Det skulle ha varit att ta udden ur protesten. Därför jag sa nej till det i början av hösten och föreslog flera gångar att hon kunde gå in i arbetsgruppen vid senare tillfälle, eftersom den nya Suicidpreventiva handlingsplanen som min protest gällde, skulle antas senare under hösten. Då kunde vi inte vara med i arbetsgruppen på nämnda grunder. Den tredje styrelsemedlemmen är också deltagare i arbetsgruppen, men har på grund av andra orsaker inte deltagit.

4.

-Att du som kretsordförande och ansvarig för Spes Blekinges hemsida publicerat följande text är inte förenligt med Spes målgrupp för samtalsträffar som riktar sig till efterlevande vid suicid.


Inbjudan om samtalsstöd vid självmordstankar erbjuds via den affisch som föreningen SPES Blekinge har om sin efterlevandeverksamhet på hemsidan. Den är utskrivbar och kan därför anslås och ges till behövande. Fler med självmordstankar har hört av sig under de senaste verksamhetsåren som svar på den, vilket vi är tacksamma för. Det är ett av SPES ben, SuicidPrevention = alltså att rädda liv, och Efterlevandes Stöd. Obs, vårt stöd är ideella stöd- och samtalsinsatser.

5.

- Att du fattat beslut ensam vid minst ett tillfälle och protokollfört ett icke existerande styrelsebeslut, som exempel att Spes Blekinge inte ska ta emot Spes profilprodukter och inte dela ut material som reflexer och Spes-band från förbundet. Spes produkter ska kunna förmedlas till alla medlemmar i Spes genom kretsarna.


Att jag inte vill sälja SPES-artiklar beror på att jag inte vill blanda in pengar av flera skäl. Vi har gott om pengar i kretsen, vilket två av tre på mötet var överens om. Vi träffades i styrelsen strax innan samtalsträffen för att samtala med den styrelseledamot som lämnat vår styrelse, som enda punkt. Inget protokoll skrevs. Hon hade produkter med sig till mötet som skulle säljas i kretsarna. Mitt föreslag var att istället för att sälja dem, att lägga dem på bokbordet, så att folk själva kan ta. Hon tog tillbaka produkterna. Pengarna av försäljningen skulle gå till vår krets. men ändå fick vi inte välja att ge bort dem? Hon stannade på stödsamtalet och innan hon gick gav hon mig en varm kram med orden att "det blir nog bra”, och syftade då på att vi tyckte olika om sakerna till försäljning. Den tredje närvarande styrelsemedlemmen är inte hörd om hur diskussionen gått till. Hur kan detta ha blivit ett argument för att avsätta mig?


Någon dag efter styrelse- och samtalsträffen la styrelseledamoten ut ett meddelande på Whatsup, i vår gemensamma grupp, om att hon åter hoppar av. I mess frågar hon varför vi inte plockat bort hennes uppgifter från hemsidan redan vid första avhoppet. Fortsättning följer.

6.

- Att du som kretsordförande inte aktivt har verkat för att kallelse skickas inför styrelsemöten, att dagordning för möten upprättas och följs, samt att protokoll signeras av krets styrelsen.


Meddelandet från henne innehöll också kritik om att vi inte skrev protokoll och bara hade skriftlig dagordning till sammanträden. Det har aldrig funnits några beslut som har krävt protokoll, eftersom vi varit överens i allt, som varit av naturlig karaktär. Det arbetssättet bestämde vi oss gemensamt för att jobba efter vid första styrelsemötet efter förra årsmötet, eftersom vi inte har haft några egenliga ärenden som någon ville ta upp. Dagordning skrivs alltid.

7.

- Att du har som innehavande av en förtroendepost nekat möte med förbundsstyrelsen vid direkt inbjudan för att samtala kring hur och vad förbundet kan bistå kretsen med.


En styrelsemedlem är barnledig och den andra hade ingen tanke på att delta i zoommötet av okänd anledning vilket jag svarade i trevligt mail. Det kom ytterligare en inbjudan till mötet och jag tackade åter nej eftersom det skulle ha blivit 3 från Förbundsstyrelsen mot mig, vilket inte är ett bra utgångsläge för kommunikation.

Inbjudan gällde att ge hjälp till oss med våra behov. Vi såg just bara behovet av att få del av vilka som är medlemmar i SPES Blekinge, inför vårt årsmöte. Därför avböjde jag igen.

8.

- Att du som kretsordförande verbalt talat illa om sittande förbundsstyrelse utan att lyfta frågan till den sittande styrelsen.


Mina samtal med de 4 som hoppade av från Förbundsstyrelsen 2023 och minnen från händelsen 2015 när SPES först avslog SPES Blekinges ansökan om bidrag till vårt bord vid Bokmässan i Göteborg, som vi sedan beviljades är orsaken till att jag vald att inte konfrontera Förbundsordföraden. Då ringde samma person till mig. Jag vet därför att SPES saknar struktur för att arbeta med brister i kommunikationen och jag såg ett tydligt mönster upprepa sig.

9.

- Att du vid flera tillfällen förmedlat till andra i kretsstyrelsen att de inte ska samverka med förbundet. Spes är en nationell organisation som även har regional verksamhet, vilken är underställd förbundet genom stadgarna. I din roll som kretsordförande så ställer det extra stort ansvar i att du tillförsäkrar dig hur det du förmedlar uppfattas av dina styrelsemedlemmar och att du som ytterst ansvarig driver kretsen i en demokratisk anda. Här anser vi att du brustit i din roll och hur du agerat verbalt mot andra medlemmar och styrelse medlemmar stämmer inte överens med Spes värdegrund.


Kritiken mot tidigare Förbundsstyrelsen lyftes på styrelsemöte våren 2023, på grund av de mail som kom efter 4 personers avhopp, från avhopparna och från Förbundsstyrelsen. Frågan om att lämna SPES väcktes i det sammanhanget av mig beroende på de oegentligheterna våren 2023.


Efter avhoppet i höstas hörde vår styrelsemedlem av sig och undrade om hon kunde åka på SPES-helgen. Jaguppmanade henne att delta på SPES-helgenäven om hon hoppat av och se det som retreat. Frågan kom aldrig på tal om att ta bort uppgifter om henne från hemsidan, eftersom vi alla ville ha henne tillbaka och orsakerna till hennes avhopp var flera. Hon deltog på SPES-helgen.


Ingenting i SPES Blekinges Stadgar säger att kretsens verksamhet ska anamma allt Riksföreningen gör, eller att Förbundsordföranden har vetorätt i frågor om hur en krets ska utföra sin verksamhet i suicidprevention och efterlevandestöd.


Jag vill inte att någon annan ska drabbas av Förbundsstyrelsens brister i hantering av konfliktsituationer, alltså när någon har en annan uppfattning om vad som är bäst för verksamheten. Det skulle så söndring och splitring hos oss, vilket det tyvärr också gjort och mönstret upprepar sig. Jag har efter de tidigare uteslutningarna, när jag själv försökte medla och bad olika personer att göra det, jag var med och tog framförslag till alternativ styrelse och visade på konflikter och brister i kommunikationen. Jag ville verkligen inte dra in oss i någonting gentemot den ”nya” Förbundsstyrelsen. Därför har jag agerat mycket lågt och inte deltagit nationellt i SPES verksamhet under många år, utan bara arbetat i min egen krets. Så säger flera aktiva i SPES attde tänker.

10. Se svar på fråga 4.


- Att du som kretsordförande och ansvarig för Spes Blekinges hemsida publicerat följande text är inte förenligt med Spes målgrupp för samtalsträffar som riktar sig till efterlevande vid suicid.

Har du självmordstankar och känner att du skulle vilja prata med andra i liknande situation är du välkommen att ta kontakt med oss. Vi startar gärna upp en samtalsgrupp!

- Att information som publicerats på Spes Blekinges hemsida bryter mot syftet vad gäller Spes stödverksamhet.

Utdrag ur Spes etiska riktlinjer:

Ingen har rätt att nyttja SPES för privata syften, exempelvis genom att i SPES namn sprida egna
åsikter. Det är heller ej tillåtet att använda SPES stödfunktioner, sociala medier eller andra
kommunikationsytor för att sprida information om egen eller annans vinstdrivande verksamhet, egna
hemsidor, bloggar, insamlingar eller liknande


Orsaken till kritiken från förbundsstyrelsen är olika syn på arbetet med suicidprevention. Det finns inget förbud för kretsarna att på olika sätt engagera sig för att förebygga suicid. Egna åsikter kan avse att jag delar länk till ellipse.12stepsplan.com och informerar om den suicidpreventiva utbildningen som Ellipseprojektet tagit fram. Vi erbjuder samtalsstöd för dem med suicidtankar och ger tidigt och tät efterlevandestöd för hela familjer direkt efter ett suicid. Jag har också framfört förslaget som finns i Ellipse att skapa suicidpreventiva Team, arbetsenheter i varje region för att arbeta med suicidprevention och efterlevandestöd, som sätt att förebygga onödiga självmord som sker på grund av brister i kommunikation och bemötande. Jag har haft en länk till min egen ideella hemsida, som delar egna och andras erfarenheter.


Annan kritik mot mig kan vara att jag ”skulle ha tagit över samtalsträffarna igen” efter att jag under en kort period inte deltagit, på grund av olika saker. Jag fick mer tid och började delta på samtalsträffarna igen eftersom jag redan träffat flera från stödverksamheten Tidigt och Tätt Efterlevandestöd. Några i familjerna väljer att fortsätta till månadsvisa stödträffar. Denna verksamhet har funnits sedan 2015 och har alltid beskrivits på hemsidan. Varför skulle min aktivitet i kretsen vara orsak för Förbundsordföranden att utesluta mig nu och att ta ifrån mig ordförandeskapet?


Att någon i en förening ”styr och ställer” brukar ses som positivt. Jag har bjudit in till samtalsträffar, först i Karlskrona, sedan startat upp samtalsträffar också i Karlshamn. Det betyder att SPES under mitt ordförandeskap, sedan 2011 samarbetar med tjänstemän i kommunerna och har byggt upp SPES verksamhet i Blekinge. Kommunerna skriver nu på hemsidorna om våra träffar vilket inte var fallet förrän det sista året. Mitt arbete har räddat liv. Det har lett till att SPES Blekinge både fick Eldsjälspriset i Region Blekinge och Folkhälsopriset i Karlskrona kommun för mitt ideella arbete i SPES Blekinge. Är det någon slags avundsjuka som ligger bakom att man vill ta ifrån mig rollen i projektet och behandla mig så här?


Vilket är uppsåtet?

Vid vårt styrelsemöte i januari var styrelsen på 3 personer överens om att låta oss omväljas till styrelsen för ett år, ordförande, sekreterare och kassör, eftersom det är ett viktigt åtagande att fullfölja och avsluta Ellipse Postvention. Vi gick igenom vad som skulle tas med i verksamhetsberättelsen, punkter på dagordningen och kallelsen. Jag tog på mig att fixa medlemsförteckningen via SPES Riks, vilket inte visade sig vara så lätt.


Det vi nu har dragits in i, som vänder sig mot mig personligen liknar de tidigare trakasserier som andra aktiva med idéer i SPES har utsatts för, samt egenmäktigt förfarande från Förbundsordföranden som fått med sig övriga i styrelsen. De har valt att gå på hörsägen, som en repris från tidigare i form av oförmåga till kommunikation.


Denna överklagan vill jag ska medfölja handlingarna till årsstämman. Jag vill inte ha någon sekretess i detta personärende. Sanningen behöver komma fram. OBS, överklagan gäller Förbundsstyrelsens agerande och beslut, INTE alls SPES Blekinges styrelsemedlem, som omnämns här för att förklara varifrån händelserna som har använts i kritiken mot mig kommer.


Varför vill förbundsstyrelsen ta sig rätten att splittra i en krets och skada pågående angelägen verksamhet? Speciellt anmärkningsvärt är att detta sker i en förening som ska stödja människor i livskriser och förebygga suicid. Det äventyrar medlemmarnas intresse att vilja aktivera sig i SPES. Får det gå till så här i en organisation? SPES kallar sig demokratisk, har 90-konto och behåller våra medlemsavgifter?


Vilka konsekvenser drog Förbundsordförande och Förbundsstyrelsen efter att 4 personer hoppat av Förbundsstyrelsen våren 2023? Fortfarande är det genom avstängning man löser problem vilket är mycket allvarligt för en organisation som ska ta hand om sårbara människor med egna förluster.


Det här agerandet gör att andra kan vara rädda för att säga sin mening. Det som hänt mig kan drabba alla som inte håller med Förbundsstyrelsens ordförande. Det finns ingen dialog innan agerande. Det saknas dialog och kunskap om hur man kan lösa konfliktsituationer så att ingen annan drabbas. I varje organisation behöver man ha en struktur för hur man löser konflikter, eftersom olika människor ser olika på saker. Det är en mycket allvarlig brist. Speciellt i en organisation för människor som har varit med om ett så fruktansvärt trauma.


Det är inte fel på människor utan fel i hur man kommunicerar i organisationen. Att inte göra försök att hitta kompromisser betyder att kommunikationen inte fungerar. Detta är en liknande situation som den förra året. Ordförande hoppar över flera steg; att först försöka hitta lösningar på problemet i en dialog (samtal mellan två personer) utan att hela styrelsen engageras och fördömanden blir resultatet. Utesluter man personer kommer aldrig organisationen att utvecklas, trots att det friska hos människor kommer genom utveckling. Nu pekas en person i organisation ut, istället för att medla mellan parterna. Här bjöds det in till zoom-möte för 7, istället för att först ha en dialog, sedan någon som medlar för att hitta lösningar. I en domstol har man rätt till försvar. Där finns någon som förklarar bakgrund och orsak och rättar till missförstånd. Det behövs någon som är objektiv. Det saknades tidigare och det upprepas nu. Organisationen har inte lärt sig något. Jag inledde med att berätta hur detta skadar vår verksamhet.


Karlskrona den 14 februari 2024.


Maiellen StensmarkMÄNNISKOR STÖTTAR MIG OCH BERÄTTAR FÖR MIG HUR VÄRDEFULLT DET ÄR SOM JAG SKRIVER OCH FRAMFÖR VIA MIN HEMSIDA


Det är underbart att få bekräftelse via mobilsamtal, mess och möten med människor som försökt att påverka beslutet som togs, men som fick knapphändig information och istället har körts över. Frågan är om SPES riksförening är ett demokratiskt förbund? Den kritik som riktades mot mig, om att inte skriva protokoll och fatta beslut utan förankring. Detta sagda gällde i högsta grad den som yttrat dessa ord mot mig om verksamheten                                                           som jag ansvarade för. Att den som pratar om brister hos andra bär just dessa brister själv är ett välkänt fenomen. 


Tack för stödet, tack för att processen i sig leder till bekräftelse och något gott även för dem som felaktigt hängts ut, mobbats och förtalats i SPES, innan drevet gick mot min person. Vi är många som lämnat förbundet, flera har uteslutits, det finns de som bara vill verka på hemmaplan, eftersom det är väl känt och omtalat i vida kretsar hur det kan gå till i Riksförbundet SPES. Tillslut hoppas jag det når fram till dem som stödjer förbundet genom statsbidrag och projektanslag för verksamhet som inte leder till att något mervärde producerats, utan gått till arvode till dem som "engagerar sig". Det är få personer som ingår i förbundet, flera lämnar det. Förbundet borde ha vuxit oerhört i antal eftersom nytillskott i andra grupper för suicidprevention och efterlevandestöd på sociala medier ökat markant. Vad kan det bero på kan vän av ordning fråga sig.


Maiellen 


Stärkande hälsning från efterlevande som visar sin tacksamhet


Hej! Det var trevligt att träffas igår men jag blev ledsen 😢 att höra om vad du blivit utsatt för. Du av alla som hjälpt och hjälper så många människor i din omgivning❤️🫶och detta gör du på helt frivillig basis. Vet inte vad jag kan hjälpa dig med, men lyssnar när du känner att du behöver prata det kan jag. Du vet mitt nummer❤️ Du har hjälpt mig mycket och nu funns jag där för dig om du vill och behöver. Kram


_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____


Tack för dina värmande ord. Det betyder mycket. Jag kände mig också ledsen, på ett annat sätt, av att höra mig själv berätta för er. Samtidigt vet jag att det var rätt att berätta, så ni får höra det av mig. Jag kan inte skydda er, hur gärna jag än velat. Min erfarenhet är att man inte får vara för duktig. Det stör någon som känner sig mindre värd på grund av saker jag gör, så man kan inte sticka ut och skilja sig från mängden. Det slår tillbaka på en själv, men på sikt hjälper det hela det kollektiva synsättet, medvetandet att höjas.
Jag är tacksam att ha kunnat hjälpa dig och dina barn. Det betyder mycket för mig också.
Jag är lärare, socionom och samhällsplanerare. Jag vill något för mer än mig själv, jag vill förbättra stödet runt oss efterlevande och visar att det går, genom att aktivt stödja efterlevande och medverkar till att ta fram bättre utbildning genom projektet. Det finns alltid små människor som själva inte är där att de kan se hur värdefullt det är, det sänker deras ego att inte själva känna sig vara störst och bäst och därför gör de allt de kan för att sänka den som kan. Jag har varit med om det i arbetslivet också. Pratar gärna när du har tid och lust. Varm kram och tack för ditt stöd! ❤️

.


JAG FÅR UNDERBART STÖD AV UNDERBARA MÄNNISKOR SOM ÄR TACKSAMMA OCH VÄRDESÄTTER DET JAG GÖR OCH HAR GORT FÖR DEM OCH ANDRA. DET VÄRMER MITT HJÄRTA: JAG ÄR SÅ TACKSAM! ❤️❤️❤️


Jag får mejl 26 april om att jag inte tillåts närvara digitalt och svarar på det mejlet

Jag låter det dessutom gå iväg till 78 personer till för kännedom. Därför får jag också veta saker, som att Förbundsstyrelsen skickade sin ordförande och någon till för att övervara en presentation av en sweizisk utbildning i efterlevandestöd. Det fanns en till representant från Sverige där. Det var den utbildningen som Förbundsordförande i SPES sa till sin styrelse att Folkhälsomyndigheten (FHM) skulle ha förordat, att de skulle ha tagit kontakt med henne (vilket inte är sant, utan helt tvärt om - visade det sig, eftersom mail-korrespondens är offentlig handling och jag har begärt ut den. Det var Förbundsordföranden som tagit kontakt med FHM)

FHM skulle ha sagt att de förordade den utbildningen i efterlevandestöd framför Ellipse Postventions webbutbildning i efterlevandestöd. Det är inte heller sant.

Däremot har FHM skrivit att de inte förstår till vilka Ellipse utbildningar vänder sig. Så jag uppmanar dem därför här att ta del av Ellipse utbildning i efterlevandestöd för Hälso- och sjukvården och socialtjänsten,  från webbinariet den 11 april 2024 från hemsidan ellips.12stepsplan.com 


Förbundsordförandens kontakt med FHM kom lägligt när anmälningsinformationen till Ellipseprojektets utbildning i efterlevandestöd skickades ut. Det kom från en trovärdig källa kanske förbundsstyrelsen tänkte, om den falska informationen och den tillsägelse de fått om att inte delta i Ellipse utbildning. Ingen från SPES skulle gå vår Ellipseutbildning, enligt vad förbundsordföranden sagt till sin styrelse. Det är mycket tydligt, enligt dem som varit runt Förbundsordföranden i SPES under de senaste åren att hon avskytt Ellipse och talat illa om Ellipse-projekten. Jag har inte gått ut med detta som en orsak till uteslutningen av mig, men troligt skulle vara, enligt samma källor, att uteslutningen handlade om att skada Ellipse-projekten och mig.  


Det som Förbundsordföranden valt att skriva till FHM om var att jag Maiellen inte var representant i SPES längre och att riksförbundet inte hade något med EllipseProjektet att göra. Så det negativa gentemot Ellipse kom från Förbundsordföranden själv och ställdes till FMH. Det var inte tvärt om, vilket hon gjort gällande inför sin styrelse.


Mitt svar tillbaka till SPES angående att jag inte kunde närvara vid stämman på grund av att jag inte var medlem, eftersom jag uteslutits kommer här:


Den 27 april 2024 


Hej,

Tack för svar, men jag förstår inte svaret.

Jag har betalat medlemsavgift för 2024. Förbundsordförande skrev om uteslutning, utan tidigare dialog (samtal med mig mellan fyra ögon förekom alltså inte).

Så upphörde mitt medlemsskap. Nu åberopas att jag inte är medlem. Moment 22. Därmed ges jag ingen rätt att kunna höras eller svara på kretsombudens och era frågor under punkten där min överklagan av uteslutningen tas upp.

Detta ger mig intrycket att spes inte är en öppen och demokratisk förening. Det känns som om avsikten är att bli av med mig till varje pris, eftersom det som riktas mot mig är punkter som jag bemött. Sedan har kontakten med mig upphört.

Har ni också förbud att prata med mig?

Vid sidan om uteslutning är det också fruktansvärt att bli utsatt för, som man i den här föreningen bör begripa tyvärr kan leda till grav psykisk ohälsa och suicid.

Att ett sådant bemötande av varandra förekommer i en stödförening där vi alla är efterlevande visar att det inte handlar om vad jag gjort eller inte gjort, utan snarare om att få bort mig som person. Liksom det varit för andra innan mig och säkert blir jag inte den siste under den ledning som råder.

En person ser mig som ett hot och behöver en egen plattform, för sin egen vinning och når det genom härskarteknik, vilket ni kanske inte inser är det spel som pågår. Det handlar om att få bort dem med kunnande, tankar och idéer och föreningen används i personens eget syfte.

Jag har arbetat ideellt sedan 2011 och det vore på sin plats att bli avtackad som medarbetare för de insatser jag gjort för att rädda liv, genom interventioner för suicidnära människor och deras närstående och för hela efterlevande familjer efter suicid.

Personligen är jag tacksam över dessa år: jag har lärt mig mycket och har mött djup och äkta närhet och stor tacksamhet över att ha medverkat, vilket självklart har fördjupat min kunskap, breddat min förståelse för hur vi på olika sätt kan stödja, vilket är en erfarenhet som både berikat mig och nu kommer andra till del genom utbildningen i (EU)Erasmus+projektet Ellipse postvention som vi tack och lov kommer att kunna avsluta Anna och jag. Också Ellipse kan ha talats illa om, liksom det har gjorts om min person.

Jag upplever att det finns en stark ovilja mot att behandla mig värdigt trots att jag varit en långvarigt aktiv medlem i Spes och under flera år i stort sätt själv drivit efterlevandestödet i Blekinge, utökat till två städer med samtalsträffar och därtill gett tidigt efterlevandestöd till hela familjer, helt ideellt, när annars mycket i spes idag har handlat om pengar. Klart att det kan sticka i någons ögon och jag har därför under många år avstått från arbete på riksplanet, som helt tagit över Spes, istället för att kretsarna tidigare utgjorde verksamheten.

Jag vill inte få beslutet skickat till mig efter att protokollet är signerat vilket skulle kännas som en ytterligare kränkning och förlängning av det här, om du förstår vad jag menar.

Det borde vara dags nu att efterlevande får ett tidigt regionalt samhällsstöd för att inte dras in i ett förbund med intriger och ageranden mot människor med annan förutsättning, annan tro eller tyckande, utbildning eller erfarenhet.

Vänligen

Stockholm den 27 april 2024

Maiellen Stensmark


"26 apr. 2024 kl. 20:40 skrev anmalan@spes.se:

Hej Maiellen

Tack för din anmälan till förbundsstämman, tyvärr är det inte möjligt att delta då du inte är medlem. Din överklagan kommer självklart att behandlas under stämman och efter stämman och efter att protokoll finns, kommer du att få information om utfall.

Med vänlig hälsning

X Spes"Men detta är det sista ordet sagt för min del i det här. Det är en vecka kvar till Förbundsstämman. Om vad som äger rum där får intresserade ta del av på annat sätt. Jag har framfört det jag vill få sagt.


Med detta önskar jag alla lycka till i det suicidpreventiva arbetet, att vi tillsammans räddar människors liv från förtidig, onödig död, lyssnar och stöttar dem i djup psykisk ohälsa och i självmordstankar i vår omgivning och familj, genom fördomsfull omsorg om varje människa och med kärleksfullt sinnelag.❤️ Jag önskar att alla familjer i suicidförlust får tidigt och tätt efterlevandestöd av Person med Egen Levd Erfarenhet av  sucidförlust, ett tag tillbaka i tiden och som har samtalat, gärna i familjegruppen tilllsammans med en utomståendes stöd efter självmordet, samt har gått en utbildning t.ex. i Ellipse Postvention. / Maiellen


Någras röster om SPES förbundsstämma, söndagen den 5 maj 2024


"det var en ytterst sorglig föreställning idag.

Ordförandes insats var märklig i flera avseenden, han såg tydligen som sin uppgift att gå i styrelsens ledband.

Obehagligt också att så många är lojala mot ledningen. Förstår de inte vad som sker?

Det här var nog sista gången som jag betalar medlemsavgift till SPES. Jag känner inte att jag på något sätt vill fortsätta vara delaktig i det här spelet""Det var mycket sorgligt. Mötesordföranden var oerhört partisk, och revisorerna verkar tyvärr också korrumperade.

Vad krävs för att folk ska vakna?

Jag kommer inte heller fortsätta betala medlemskap.

Tack för din insats idag. Vi är några stycken som försökte i alla fall.

Spes är inte längre demokratiskt""Att Spes inte är en demokratisk förening blir allt mer uppenbart. Mötesordföranden är så uppenbart partisk. Mötesordföranden tillåter inte X att tala till punkt, han blir avbruten gång på gång och förbjuds att berätta vad som står under en punkt i ett styrelseprotokoll. Förbundsordföranden ger inga svar på X:s frågor. Revisorn svarar bara "inga kommentarer" på X fråga om att revisorsberättelsen var skriven innan decemberutbetalningarna uppdagades. Dessutom påstår mötesordföranden helt felaktigt att "styrelsen står och faller i sin helhet" dvs att det inte går att enbart undanta vissa ledamöter från ansvarsfrihet. Det är fel, det går att besluta att ex endast förbundsordföranden nekas ansvarsfrihet trots att resten av styrelsen får det.

Det är så upprörande att se hur odemokratiskt detta genomförs.

Eftersom styrelsen inkl ordförande beviljats ansvarsfrihet och eftersom det är uppenbart hur odemokratiskt mötet genomförs så är det också uppenbart hur detta kommer att sluta.

Förbundsordförande kommer sitta kvar, allting kommer fortsätta som tidigare.

Vad krävs för att medlemmar och ombud ska vakna?
Hur många till ska mobbas, kastat ut eller avgå innan folk vaknar?

Styrelsen har nu beviljats ansvarsfrihet, det är kort paus och sedan ska mötet börja med punkt 9.

Ditt ärende ska komma under punkt 17."

X blev inte invald i styrelsen.

Nu lunch, sedan fortsätter mötet med punkt 15"


Så fick jag veta av flera oberoende av varandra hur mötet avlöpte. Jag är utesluten. Det känns rätt bra. Tänkte tanken att nu behöver jag inte lägga någon mer energi på dem, inte heller lägga någon kraft på att gå ur detta riksförbund där så mycket gått över styr. Det var vad jag skulle ha gjort om Förbundsstämman upphävt uteslutningen av mig, för jag vill inte en dag till vara med i ett sammanhang där så mycket kränkande behandling gått ut över så många, duktiga kompetenta, främst kvinnor, som har tvingats sluta eller hoppat av på grund av oegentligheter.


Jag tackar för alla erfarenheter och är tacksam för alla kärleksfulla människor som gett mig stöd på olika sätt. / Vänligen Maiellen Stensmark