Du som arbetar med människor

behöver utbildning i hur du kan identifiera, stödja och bemöta en människa i suicidkris. Hur talar du med en efterlevande vars närstående eller arbetskamrat tagit sitt liv?Hur kan ni arbeta suicidpreventivt på arbetsplatsen?                                                                   

Suicidpreventiva planer och utbildningar behövs i alla verksamheter

Utbilda i livskunskap - det är suicidprevention och behöver nå alla i övre skolåren och samtliga vuxna

Läs mer om ELLIPSE Gatekeeper+ utbildningsprogram i fliken Förebygga och klicka på den.

Ansvarig utgivare för hemsidan

 

Maiellen Stensmark 

Yrke/Utbildning: Livscoach, med erfarenhet av att vara projektledare, Arbetslivskonsult, socionom-samhällsplanerare, aromaterapeut, samhällskunskaps- och spansklärare.

Efter arbete i socialtjänst, med yrkesinriktad rehabilitering och projektledning, fram till New Public Management - i dagligt tal ekonomistyrning, slog igenom i Sverige och jag lämnade arbetsfältet. Därefter följde en tioårsperiod inom området personligt växande. Jag gav föredrag, kurser och behandlingar och under en tid på Gran Canaria. När min dotter dog 2004 och jag inte kunde sörja på spanska tvingades jag flytta tillbaka, studerade spanska som rehabilitering och sedan 15 år har jag varit lärare i spanska på högstadiet. Mina olika arbetsområden har gett mig en mycket bra grund i hur samhället inte stödjer ett holistiskt behov som människor har. Vi behöver nytänkande i samhället, i verksamheter som idag står inför stora utmaningar!

Bred erfarenhet har jag även genom mitt eget tillfrisknande efter olyckor och sjukdom. Man kan säga att jag både arbetat med att hjälpa andra tillbaka till livet, hälso-, yrkes-  och arbetsrelaterat och samtidigt gjort min egen resa.

Lite mer om mig; Jag är högkänsligt begåvad, vilket varit till stor hjälp i min egen läkandeprocess, men också i alla de arbetsuppgifter jag haft! Liksom ca 20 procent av befolkningen tar jag in mer av andras känslor, än vad de andra 80 procenten gör.

Därför har jag också lätt för att uppmuntra andra att känna, gå in i sina känslor, bearbeta dem på djupet, som ett sätt att utveckla hälsa men också för att utvecklas som människa.

Livet har lärt mig att följa tankarna till sitt slut och att de i sin tur leder till tidigare erfarenheter. Gamla föreställningar kan blockera och hindra ny utveckling. Rädslor och tankemässigt tjatter håller tillbaka utvecklingen, även de som är förknippade med stor smärta och sorg. Det förhindrar och senarelägger nya erfarenheter. som affirmerande, nydanande tankar, trots de svåraste händelser1 tidigare i livet. Dem lämnar vi bakom oss, transformerar till livgivande energi tills vi kan se med kärlek!

2004 tog min dotter sitt liv 21 år ung. Under många år har jag därför engagerat mig ideellt i frågor om suicidprevention och efterlevandestöd. Genom hennes död har jag förstått att det är bäst för alla att samtala med en person som själv varit med om och bearbetat sin egen smärta, sin egen förlust och har distans till dessa händelser. Det ger hopp!

Tidigare har jag gett egna kurser i inspirativ målning, efter att ha gått för Kurt Källman i  utbildningen med 17 viktiga steg för livet, Vedic Art, där meditation är ett viktigt inslag. Jag har gett kurser i meditation, om De Fem Tibetanerna som är en enkel yoga, som stärker och gör kroppen smidig. Jag har gett behandlingar under drygt 10 år, i Sverige och på Gran Canaria, utbildad i aromaterapi, Ayur Vedisk medicin, Akupressmassage, och med hjälp av blomsteressenser - som är själens medicin - holistisk läkande behandling.

Efter min dotters död har livet fört mig in på nya områden. Efter yttrerligare studier blev jag lärare i samhällskunskap och spanska, som lett till att jag har undervisat under en 15-årsperiod på högstadiet. Från 2011 till 2022 har jag haft ett ideellt uppdrag som ordförande i anhörigföreningen SPES Blekinge. Postvention i Blekinge, som är stöd för hela familjen efter att en närstående tagit sitt liv, är ett område som ligger mig varmt om hjärtat eftersom samhället idag saknar ett sådant stöd till de efterlevande. 

                                                          ❤

Efterlevandestöd är mycket eftersatt över hela landet. En del kan ha turen att mycket tidigt efter att en närstående tagit sitt liv få tid hos en samtalsterapeut. Men söker man inte själv ges inget krisstöd alls. Notera att det då handlar om samtalstillfällen för enskilda sörjande.

På hemsidan och bloggen delar jag min egen erfarenhet, ibland andras, med förhoppningen att det kan vara bra för andra att läsa den och att det kan leda till ökat suicidpreventivt arbete i hem, på arbetsplatser, i samhället och till att bra efterlevandestöd utvecklas för alla som är med om det värsta.

                                                          ❤

HIT KAN DU OCKSÅ VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT:

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, om du har allvarliga tankar och planer på att ta ditt liv. Var inte rädd för att be om hjälp!

Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101. Alla dagar, dygnet runt.

Bris – Barnens rätt i samhället för dig under 18 år på telefonnummer 116 111 eller chatt. Alla dagar 14.00-21.00.

Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80. Alla dagar klockan 21.00-06.00.

Jourhavande präst nås via 112. Alla dagar klockan 21.00-06.00.

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandesStöd 020-18 18 00. Alla kvällar 19-22.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka vård.

Det finns också exempelvis chattjourer, rådgivningslinjer och samtalsgrupper för anhöriga. Se en längre lista med telefonnummer och kontaktuppgifter här: 

https://www.1177.se/vastra-gotaland/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/rad-och-stod-pa-chatt-och-telefon/

SPES-MÖTEN FÖR EFTERLEVANADE EFTER ATT EN NÄRSTÅENDE TAGIT SITT LIV - Om du befinner dig på andra håll i Sverige, gå in på www.spes.se och hitta kontaktpersoner på andra orter: se riksföreningen SPES hemsida www.spes.se

Bor du i Blekinge? eller befinner dig här och har just förlorat en närstående som tagit sitt liv. Du är välkommen att ringa Maiellen, 070-2900824 eller via e-post: maiellenstensmark@hotmail.com. Mer info: www.spesblekinge.se

För er mellan 18-35 år finns riksföreningen SPES UNGDOM med Riksträffar. Kontaktpersoner finner du under v-götalandskretsen eller kontaktar du styrelsen, se www.spes.se

Självhjälpsträffar i Blekinge: i Karlskrona och i Karlshamn för efterlevande efter en närståendes självmord hålls en gång i månaden.

Anmälan via priosamordnare Bert Bengtsson, Karlshamns kommun: 0454-563337, bert.bengtsson@karlshamn.se eller till Thomas Eriksson, 070-531 72 25, e-post thomas.eriksson@oktv.se. Träffar i Karlshamn på Regeringsgatan 64. Ingen kostnad.

Träffar i Karlskrona. Anmälan till Maiellen Stensmark, 070-2900824, eller via e-post: maiellenstensmark@hotmail.com. Ingen kostnad.

POSTVENTION I Blekinge; ring oss om du har sorg, om du förlorat en närstående som tagit sitt liv. Vi kan träffa hela familjen och stödja er igenom den svåra första tiden.

Vill du dela egen erfarenhet, dina tankar och synpunkter: maila till maiellenstensmark@hotmail.com, så kommer vi överens om hur en blogg om din erfarenhet eller dina tankar kan se ut. Eller behöver du bara stöd just nu?

Har du återkommande tankar eller planer på att ta ditt liv, samtala med oss och kom på gruppträffar och prata om hur du kan hantera och bli av med sådana tankar.

Gilla och dela hemsidan på sociala medier, så att fler hittar informationen.

STÖD det idella arbetet i SPES BLEKINGE med gåva till pg 600294-3

Dela den här sidan