Du som arbetar med människor

behöver utbildning i hur du kan identifiera, stödja och bemöta en människa i suicidkris. Hur talar du med en efterlevande vars närstående eller arbetskamrat tagit sitt liv?Hur kan ni arbeta suicidpreventivt på arbetsplatsen?                                                                   

Suicidpreventiva planer och utbildningar behövs i alla verksamheter

Utbilda i livskunskap - det är suicidprevention och behöver nå alla i övre skolåren och samtliga vuxna

Läs mer om ELLIPSE Gatekeeper+ utbildningsprogram i fliken Förebygga och du kan komma direkt in i utbildningen under fliken Kontakt.

Hur det kommer sig att jag startat den här hemsidan?

Här får du ta del av vem jag är och lite om min bakgrund. 

 

Maiellen Stensmark 

Yrke/Utbildning: Livscoach, eller ännu hellre kallar jag mig Livsdoula. Jag är socionom-samhällsplanerare, aromaterapeut, samhällskunskaps- och spansklärare. med erfarenhet av att bland annat undervisa på högstadiet, vara projektledare, arbetslivskonsult, men också chaufför, vårdbiträde,  personlig assistent, socialsekreterare.

Efter arbete i socialtjänst, med yrkesinriktad rehabilitering och projektledning, fram till New Public Management - i dagligt tal ekonomistyrning, slog igenom i Sverige tidigt 90-tal, så började en ny tid i livet. Min mamma dog och det väckte upp mig andligen. Jag var redan påväg att flytta, vi lämnade det tidigare barnen och jag och det blev inledningen till en ny tioårsperiod i mitt liv, nu inom området personligt och andligt växande. Det var inte bara utvecklande för mina barn och mig utan även för människor som sökte sig till min verksamhet. Jag gav föredrag, kurser och behandlingar. Det hände mig mycket som blir för långt att berätta här, men jag arbetade en tid på Gran Canaria. När min dotter dog i självmord upptäckte jag att jag inte kunde sörja på spanska. Det tvingade mig att flytta tillbaka till Sverige. Jag fick börja arbeta på en gång, eftersom jag gått ur A-kassan och inte längre hade någon sjukpenninggrundande inkomst i Sverige. Jag började arbeta som personlig assistent, där min kunskap i massage efterfrågades men jag kraschade helt och blev liggande efter vinterkräksjuka och det tog mig månader att bara komma på fötter. Ett halvår senare, med stöd från en terapeut vid S:t Lucasstiftelsen och en distriktsläkare, gav Försäkringskassan mig godkännande, att jag kunde studera spanska vid universitetet som social träning och rehabilitering och jag fick betyg i ett ämne jag redan hade god kännedom i. Jag kunde ta en ny yrkesexamen genom att omvandla min tidigare socionom-utbildning till poäng i samhällskunskap. Istället för att gråta på nätterna pluggade jag. Det plus att jag under den här tiden gick i samtalsterapi ledde till att jag såsmåningom helt fick tillbaka min kognitiva förmåga. Sedan 2008 har jag varit mestadels arbetat som lärare i spanska på högstadiet, på några olika skolor och etablerat mig i samhället på nytt, tack vare målmedvetet arbete och kärleken i mitt liv.

Mitt arbetsliv, inom skilda yrkesområden, har alla tillfört mycket till min personliga utveckling. Det har också gett mig en mycket bra grund och kunskap om samhället. En gång fick jag tala på en konferens inför socialchefet i Sverige om maskorna i välfördssystemet som gjorde att människor ibland föll igenom, när de inte fick sina individuella behov tillgodosedda. Människor som kört fast, gått i väggen, varit med om skada, behöver möta sig själva ur ett holistiskt, läkande perspektiv. Vi behöver nytänkande i samhället, i verksamheter som idag står inför stora utmaningar!

Bred erfarenhet har jag också fått genom mitt eget tillfrisknande, efter fallolyckan när jag höggravid med 2 veckor kvar innan förlossningen och med min tvååring i famnen, ramlade nerför halva trappans trappsteg och skadade ryggslutet, vilket gjorde att jag inte kunde sitta och gå riktigt när mina barn var små. Jag har sviter av skadan i bäckenet från fallet, fortfarande efter 40 år. Bebisen i min mage var den dotter som inte längre lever. Då fanns inget samtalsstöd och man lyssnade inte in en födande kvinnas livssituation. Att inte bli bekräftad ledde tillslut till ett sanningens uppvaknande inom mig. Jag tog mig bort från mannen som låtit  mig ligga svårt skadad nedanför trappan, höggravid. Säkert var han svårt chockad själv eftersom han inte kunna ringa ambulans eller ge mig telefonluren för att själv ringa. I början av min första graviditet var jag med om en trafikolycka då en kraftligt berusad man frontalkrockade med taxibilen jag körde, i hög hastighet på min sida vägen. Jag fick mycket god omvårdnad från en förstående akutläkare som följde mitt fall under en lång tid, från sin vårdcentral för att tillförsäkra mig trygghet och att barnet mådde bra.

Man kan säga att jag både arbetat med att hjälpa andra tillbaka till livet; hälso-, yrkes-  och arbetsrelaterat, efter att ha lärt mig genom min egen livsresa. Men också tvärtom, att min förhandlingsförmåga i yrkesinriktad rehabilitering hjälpte mig så att jag fick möjlighet att studera spanska på universitetet, samtidigt som jag var sjukskriven, vilket var emot alla regler.. Spanska är ett ämne som gav mig endorfiner och det blev räddningen för oss, när jag som bäst behövde, efter Idas död.

Lite mer om mig; Jag är högkänsligt begåvad, vilket varit till stor hjälp i min egen läkandeprocess, men också i alla de arbetsuppgifter jag haft! Liksom ca 20 procent av befolkningen tar jag in mer av andras känslor, än vad de andra 80 procent av befolkningen gör. Att ha mer lyhörda känslospröt, att vara mer öppen och mottaglig är tröttande, speciellt i stökiga miljöer med hög ljudvolym. Många av oss är mer medvetna om den strålning som finns omkring oss, som vi behöver skärma av oss ifrån, medan vi låter annan strålning medvetetandegöra oss till högre kunskaper.

Därför har jag också lätt för att uppmuntra andra att känna, gå in i sina känslor, bearbeta dem på djupet, som ett sätt att utveckla hälsa men också för att ta i anspråk den medvetenheten som bor i varje människa.

Livet har lärt mig att följa tankarna till sitt slut och de i sin tur leder till tidigare erfarenheter. Gamla föreställningar kan blockera och hindra ny utveckling. Rädslor och tankemässigt tjatter håller tillbaka utvecklingen. Även det som är förknippat med stor smärta, lidande och sorg syftar till att medvetandegöra en människa. Utan den förståelsen förhindras och senareläggs nya erfarenheter. Det degenererar en människa att inte ha möjlighet att se meningsfullheten i allt som sker. Det förhindrar affirmerande, nydanande i tankar och människan blir kvar där hon är, rent utvecklngsmässigt. Trots de svåraste händelser tidigare i livet kan vi lämna detta bakom oss, transformera det till livgivande energi, tills vi kan se allt i våra liv med kärlek!

2004 tog min dotter sitt liv, 21 år ung. Under många år har jag därför engagerat mig ideellt i frågor om suicidprevention och efterlevandestöd. Genom hennes död har jag förstått att det är bäst för alla att samtala med en person som själv varit med om och bearbetat sin egen smärta, sin egen förlust och har distans till dessa händelser. Det ger hopp!

Tidigare har jag gett egna kurser i inspirativ målning, efter att ha gått Kurt Källmans utbildning i 17 viktiga steg, principer för livet. I Vedic Art är meditation är ett viktigt inslag. Så rik av erfarenhet har jag hjälpt människor att komma igång med meditation och har lärt ut De Fem Tibetanerna, som är en enkel yoga, som stärker och gör kroppen smidig. Under många år gav jag behandlingar, först i Sverige och senare på Gran Canaria. Utbildad i aromaterapi, blomsteresseser, som är själens medicin, några korta kurser i Ayur Vedisk medicin, självstudier och konsultationer hjälpte mig lägga om kosten och jag hittade genom det tillbaka till mig själv! När kroppen mår bra mår också själen bra. Det skapade frid inom mig.  Genom Akupressmassage och med hjälp av blomsteressenser och aromaoljor förmedlades en holistisk läkande behandling. Mycket människor återkom till min mottagning år efter år.

Efter min dotters död har livet återigen fört mig in på nya områden. Jag blev behörig lärare i på högstadiet och gymnasiet i samhällskunskap och spanska. Från 2011 till 2023 har jag haft ett ideellt uppdrag som ordförande i anhörigföreningen SPES krets i Blekinge. Men jag kunde själv inte ta in smärtan från all den obearbetade sorgen i samtalsgruppen. Var och en sörjde sin döda och många hade aldrig tidigare pratat om sin suicidförlust. När tillfällen gavs började jag istället besöka alla som sörjde samma person som dött i suicid. Så blev jag istället ett stöd för hela familjerna efter ett suicid. Området ligger mig mycket varmt om hjärtat, eftersom samhället idag saknar ett sådant stöd till de efterlevande. 

                                                          ❤

Efterlevandestöd är mycket eftersatt över hela landet. En del kan ha turen att mycket tidigt efter att en närstående tagit sitt liv få tid hos en samtalsterapeut. Men söker man inte själv ges inget krisstöd alls. Notera att det då handlar om samtalstillfällen för enskilda sörjande.

På hemsidan och bloggen delar jag min egen erfarenhet, ibland andras, med förhoppningen att det kan vara bra för andra att läsa den och att det kan leda till ökat suicidpreventivt arbete i hem, på arbetsplatser, i samhället och till att tidigt och tätt efterlevandestöd utvecklas för alla, oavsett var i landet vi bor, om vi finns på landet eller i en stad. Ingen ska behöva förlora en närstående i suicid. Gör vi ändå det är vi i lika akut i behov av medmänskligt stöd av någon som vet vad de pratar om och vad en efterlevande efter självmord går igenom, som en person med ymnig inre blödning är i behov efter en kirurg, om du förstår bilden. Att läka suicidförlust tar tid, alla sörjer på olika sätt, men stödet till familjen behöver ges av samma person över tid, med olika intervall som familjen själv avgör, beroende av var i läkandeprocessen man befinner sig. 

                                                          ❤

HIT KAN DU OCKSÅ VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT:

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, om du har allvarliga tankar och planer på att ta ditt liv. Var inte rädd för att be om hjälp!

Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101. Alla dagar, dygnet runt.

Bris – Barnens rätt i samhället för dig under 18 år på telefonnummer 116 111 eller chatt. Alla dagar 14.00-21.00.

Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80. Alla dagar klockan 21.00-06.00.

Jourhavande präst nås via 112. Alla dagar klockan 21.00-06.00.

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandesStöd 020-18 18 00. Alla kvällar 19-22.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka vård.

Det finns också exempelvis chattjourer, rådgivningslinjer och samtalsgrupper för anhöriga. Se en längre lista med telefonnummer och kontaktuppgifter här: 

https://www.1177.se/vastra-gotaland/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/rad-och-stod-pa-chatt-och-telefon/


POSTVENTION I Blekinge; ring om du förlorat en närstående som tagit sitt liv. Vänta inte utan sök upp oss direkt. Vi kan träffas tillsammans hela familjen och stödja er igenom den första svåra tiden.

I Blekinge hålls självhjälpsträffar för efterlevande efter en närståendes självmord  en gång i månaden. Träffarna hålls i Karlshamn på Regeringsgatan 64. Ingen kostnad.

Anmälan till Maiellen Stensmark, 070-2900824, eller via e-post: blekinge@spes.se 

Vill du dela din egen erfarenhet, dina tankar och synpunkter: maila till maiellenstensmark@hotmail.com, så kommer vi överens om hur en blogg om din erfarenhet eller dina tankar kan se ut. Eller behöver du bara stöd just nu?

Kämpar du för livet? Har du återkommande tankar eller planer på att ta ditt liv, samtala med oss, kom på träffar och prata om och få redskap för hur du kan hantera dig själv för att bli av med sådana tankar. Vid akut situation,  ring alltid 112, Det finns hjälp att få, håll ut, ditt liv är för värdefullt. Ta emot hjälpen som sträcks ut till dig!

Gilla och dela hemsidan på sociala medier, så att fler hittar informationen.

STÖD det idella arbetet genom en gåva till  SPES BLEKINGE, till pg 600294-3Dela den här sidan