Lindra varandras smärta och visa varandra omtanke

2019-12-29

Tankarna nu under Jul- och Nyårsfirandet går till er som saknar en familjemedlem, till er som har familjer att sörja tillsammans med och till er som sörjer utan familj, Till er som för julhelgen kom samman för första Julen efter självmordet och upplevde tomheten och saknaden på ett direkt fysiskt sätt. För någon är det för första gången sedan begravningen ni träffas. Till er som redan träffats under en eller flera jular, till er som träffas och försöker skapa nya traditioner och vara tillsammans, … om inte för egen del så för barn- och barnbarn.

Tankarna går till er som inte orkar fira julen ihop utan som var och en är på sitt håll, till familjer som splittrats i och med förlusten och den djupa sorgen, till er i familjen som behöver prata om saknaden och tomrummet, till er som helt förträngt och tar avstånd från smärtsamma känslor, som en överlevnadsstrategi.

På önskelistan står det; Akut stödinsats för hela familjerna efter ett självmord, eller allvarligt självmordsförsök, och långsiktig intervention, då alla, inte bara en innersta kärnfamilj, utan vuxna barn, syskon, nya partners, alla mor- och farföräldrar, barnbarn, syskonbarn, alltså hela den familjekrets som tidigare funnits för varandra. Ta med dem i en delvis gemensam krishantering! Det skulle leda till att man i familjer lär sig om självmordsprevention, lär sig hantera frågor om skuld, så familjerna hålls ihop och förstår hur viktigt det är att man bär varandra genom svårigheter och sorg, genom sorgens första chock och i det liv som följer. Det ger stöd när var och en ska hitta hopp och mening i sitt eget liv igen. Lidandet hos den person som lämnas utanför är redan tillräckligt.

Lindra varandras smärta, visa varandra omtanke! Det man gör för någon annan blir till delad glädje, eftersom den som ger, själv tar del av givandets glädje.

Styrkekramar och varma Nyårshälsningar till er alla! ❤❤❤

Närstående- och närståendeorganisationer kan bli vårdens konstruktiva resurser

2019-12-20

En individs resa i systemet - en systematisk resa

var titeln på Region Skånes dag om REAGERA, om Suicidprevention den 10 december. Närstående kommer i kläm och systematiken blir inte som vi önskar och det måste vara begripligt för dem som befinner sig i systemen. Samverkan och samarbete är något vi gör tillsammans. Hur kan det ske på nya sätt?

Suicidprevention – är primär prevention och alla organisationer som gör ett fantastiskt jobb hjälper till i handlingsplanen. De anhöriga har oerhört viktiga roller i vården och anhöriga behöver stöd. Temat för den andra konferensen i sitt slag i Region Skåne kom till genom ett mail från Annika med egen erfarenhet av suicid i familjen. Hon ville gärna berätta sin historia för att hjälpa till att förbättra anhörigas situation, till begriplighet och förebyggande.

Konferensdagen inleddes därför med att de dryga 200 församlade såg en film där kvinnan berättar om sin situation som anhörig till en missbrukande son, som inte fått hjälp och om deras erfarenheter av förskrivning av läkemedel. Sonen fick värktabletter som också ger lugn och ro för sömnsvårigheter. Han hade aldrig mått så dåligt som när han tog de tabletterna och fick då även antipsykotisk medicin. Det behandlade inte roten till problemen, utan istället sattes medicin in. Han fick ingen behandling, bara mediciner utskrivna. Men att inte göra någonting åt själva problemet leder istället till olika lika typer av insatser utefter dagsläget, beroende på hur individen mår just den dagen. Inför varje insats håller man anhöriga utanför, speciellt de som sätter gränser, vilket ger en helt felaktig bild till inblandade instanser.

”Jag var mamman som brydde mig”, sa hon, men det fanns sekretess och man kunde inte hjälpa till, vare sig storebror eller mamman kunde göra någonting. ”Sekretessen är ett stort problem. VI har ingenting att säga till om, vi står bara utanför och kan inte vara med”. Sonen hade en dröm om att flytta utomlands, trodde han skulle få sjukpension, men det är en väldigt lång utredning, När han fick nej tappade han hoppet. Han gjorde ett suicidförsök och fick hjälp, men några timmar senare gjorde han ett till.

”Kan jag hjälpa någon skulle det värma mitt hjärta, kan jag hjälpa flera skulle det vara en bonus för mig”, säger mamman och föreslår; Öppet journalsystem mellan samverkande parter, samverkan och stöd till missbrukare och psykiatriskt sjukas anhöriga. Man inser inte hur sjuk personen är.

Vad är det som händer med närstående? Ta vara på deras kunskap och ge stöd! Hur hindrande kan sekretessen vara? Lagen skyddar patienten. Större transparens behövs för att kunna få vissa delar förklarade för sig. Lagen Samordnad Individuell Plan om SIP-möten kräver samtycke men öppnar upp för samverkan mellan aktörer och även anhöriga. Läkemedelsförskrivning kan gå till så här generöst. Läkare som ordinerar gör det för en medicinsk indikation. Skyldighet finns att följa upp förskrivning, men det måste i alla fall vara begripligt.

Kunskap räddar liv!❤❤❤

Alla måste ha rätt att få leva värdigt och känna att de gör något

2019-12-15

Hur kan verksamheter och assistanstimmar för de svagaste i samhället tas bort från någon som bidrar efter sin förmåga? Utöka efter vars och ens behov istället för att skära ner så att människor inte kan leva ett värdigt liv. Detta är en jämställhetsfråga och nödvändigt för att uppnå nollvisionen i självmord.

Den 12 december 2018 dog 20-åriga Tyra Jernberg tragiskt i självmord efter att ha kämpat och ansökt i flera år om att beviljas flera assistanstimmar för att få hjälp att leva ett värdigt liv. Det ledde till flera avslag om LLS-stöd från försäkringskassan.

Tyra var en otroligt smart och välartikulerad tjej, som skrev och fick flera texter publicerade, berättar Amanda om sin lillasyster. Hon ville arbeta som journalist, bli mamma och hon var en väldigt kärleksfull, omtänksam och generös person. Hon skrev om rädslor inför framtiden, om att inte vinna rätten till sitt eget liv.

Efter gymnasiet fick hon mindre assistans och blev sittande hemma. Tyra kunde inte duscha, klä sig, äta eller gå på toaletten utan assistans. Tyra föddes med en cp-skada som gjorde att hennes muskler inte fungerade som de skulle. Hon förlorade många motoriska förmågor i tonåren, med svårigheter att koordinera sina rörelser. Till det hade hon ångestproblematik och fick diagnosen selektiv mutism. Ju äldre hon blev desto värre blev hennes spasticitet, kroppen blev för tung och stel. Mindre timmars assistans gjorde att hon inte vågade dricka något eftersom hon inte kunde gå på toaletten själv. Hon saknade framtidstro, men kämpade väldigt mycket med sin mammas och pappas hjälp för att få fler assistanstimmar, för att få ett värdigt liv. Men timmarna minskade istället för att öka, från 65 till 34.78 timmar per vecka, efter Tyras sista ansökan i juli 2018. (Ursprunglig text av Sandra Killgren, en berättelse som aldrig får tystas.)

Ett inslag på radio P1s nyheter i november 2019 berättade om en kvinna med utvecklingsstörning, som när hon fyllt 30 år hänvisades till arbetsförmedlingen för arbeten på öppna arbetsmarknaden. Hon grät i radions nyheter och förklarade att hon aldrig haft annat än skyddade arbeten.

Regeringen och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi måste skyndsamt ta initiativ till att EN huvudman får ansvar för människor med LSS-insatser-, som har inkomst från aktivitets- eller sjukersättning, att de ska beviljas ekonomisk hjälp till skälig levnadsnivå och att antalet assistanstimmar står i förhållande till personens reella hjälpbehov, för att täcka basbehov och så att varje individ ska ges möjlighet att delta i anpassad sysselsättning, i öppet eller skyddat arbete och kunna ha ett eget socialt liv.

Inför böter för kommuner som bantar, tar bort verksamheter och agerar i strid mot de nya riktlinjerna och Nollvisionen i Suicid.

Det kan rädda liv! ❤❤❤

Hjälplinje läggs ner - 30 miljoner skänks till MIND

2019-12-07

Hjälplinjen som varit en första viktig kontakt vid psykisk ohälsa läggs ner

Kommuners och Regioners hjälplinje vid kris som har erbjudit samtalsstöd i telefon för människor i kris, som infördes 2002, läggs ner vid årsskiftet. 

Patientsäkerheten har inte beaktats menar kritikerna angående nedläggningen. Regionerna tycker att pengarna kan användas effektivare eftersom ca 30 000 samtal tagits emot och endast 12 000 till 14 000 samtal har besvarats. Bland annat psykologer har gett samtalsstöd och hänvisat människor vidare i vårdprocessen. I beslutet talar man inte om nedläggning utan om överföring av funktionen till regionerna och in i den ordinarie vårdprocessen.

Region Skåne är en av få regioner som motsatt sig beslutet, eftersom verksamheten har fungerat och har gett en anonymitet som är svår att ge inom regionen. I Region Skåne ringer man fortsättningsvis 1177, till Vårdguiden och kopplas till hjälplinjen inom psykiatrin.

För personer med självmordstankar finns fortfarande Mind Självmordslinjen. Mind Självmordslinjen, telefon: 90101, är öppen 06-24 varje dag. Chatt: chat.mind.se, Mejl: mejlsvar@mind.se

Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning: Tel : 1177, Webb: www.1177.se

Jourhavande medmänniska, Tel: 08-702 16 80, alla dagar 21-06

SPES Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd, Tel: 020-1818 00, telefonjour varje dag kl.19-22. Webb: http://spes.se

Aviciis familj ser det som den bästa insatsen de kan göra för att minska självmord att Tim Bergling Foundation stödjer självmordslinjen. Därför ger de MIND 10 miljoner kronor per år i tre år. Målsättningen är att självmordslinjen ska kunna hålla öppet dygnet runt. De tror att det är fler som vågar prata om egna självmordstankar efter deras sons död.

Stiftelsen Tim Berling Foundation startades av familjen efter Tims död, den 20 april 2018. Konserten den 5 december 2019 förverkligade Tims dröm om att framföra sin musik tillsammans med en 30-mannaorkester. Alla intäkter från konserten kommer att gå till initiativ inom psykisk ohälsa och självmordsprevention, skriver stiftelsen i ett pressmeddelande. (Källa www.svt.se)

Tillsammans räddar vi liv! ❤❤❤

INGA MISSADE SAMTAL - MIND

2019-12-01

¨Självmordslinjen tar emot cirka 31 000 samtal per år, men långt ifrån alla kommer fram. Under 2018 hade vi 200 000 kontaktförsök i telefon och chatt vi inte kunde besvara.

I Sverige kan den som har ont i en fot eller ett öra enkelt boka tid och få hjälp på närmaste vårdcentral, ofta samma dag. Det är lätt att tro att detsamma gäller någon som mår dåligt och har tankar på att ta sitt liv. Så är det inte. Tystnaden och stigmat kring psykisk ohälsa betyder att många drar sig för att söka hjälp. Och när väl man tar mod till sig, finns det tyvärr ofta för lite hjälp att få. Självmordslinjen på Mind är en av få livlinor att hålla sig i.

Till Självmordslinjen ringer den som behöver någon att prata med. Våra volontärer bemannar telefonerna. I första hand för att lyssna, men också för små instick som leder samtalet vidare. Hur mår du i dag? Har du något att se fram emot?

För många som kontaktar oss är det första gången de berättar om självmordstankar och sätter ord på känslor som ångest och skam. Samtalet är det viktiga, det som hjälper att orka ännu en dag, att ge livet en ny chans. Det är inte sällan samtal som räddar liv.

Det är därför vi inte vill missa ett enda.

Men hela 9 av 10 samtal till Självmordslinjen kommer aldrig fram.

Vi saknar helt enkelt resurser att svara alla som ringer. Det är därför vi dragit igång initiativet och insamlingskampanjen ”Inga missade samtal”. Vi behöver öka kapaciteten i Självmordslinjen genom att rekrytera och utbilda fler volontärer. Till det behöver vi ditt stöd.

Skänk en gåva via Swish 900 85 33 eller skänk en engångsgåva via kort/Swish handel¨.

Tack för att du är med och räddar liv.❤❤❤

Företag i Sydkorea förebygger självmord genom massbegravningar

2019-11-20

Sydkorea hade 2016 självmordstal som var nästan dubbelt så höga som genomsnittet för resten av världen enligt WHO. Som ett sätt att försöka få ner antalet självmord har ett healingcenter erbjudit massbegravningar för dem som lever och över 25 000 personer har deltagit i massbegravningarna vid Healingcentret sedan de öppnade 2012.

Företaget säljer begravningar där klienten tar begravningsporträtt, skriver testamente, sörjer och ligger i en stängd kista i 10 minuter. Syftet är att förbättra deltagarnas liv genom att uppleva hur det är att vara död, enligt företaget. Vissa med allvarliga självmordstankar kommer dit för att se hur det är att vara död. De erbjuds hjälp och samtal. Syftet är att förmå dem att kunna välja,* livet. Efteråt har många tackat. (Källa Aftonbladet torsdagen den 6/11 2019).

* En kommentar är att ingen väljer att ta sitt liv. Att vara självmordsnära är ett livshotande tillstånd, när en person inte ser klart och dras djupare och djupare in i självmordsnärhet. Samtal/behandling som förmedlar hopp, hjälp till självhjälp och  förändrade livsbetingelser (= livsvillkor, vital förutsättning) hjälper en person att steg för steg komma ur djup depression eller psykos och bli medveten om hur farligt nära självmordet man befunnit sig.   

Förebygg självmord och Rädda liv! ❤❤❤

För femton år sedan, den 16 november, dog min dotter

2019-11-18

För tio år sedan vid den här tiden samlade jag ihop alla texter som blivit skrivna som bearbetning efter hennes självmord. De beskriver sorgeprocessen jag tvingades ta mig igenom. Jag redigerade texterna för att göra dem läsarvänliga och tryckeriet hjälpte mig att trycka boken till självkostnadspris. Det känns skönt att genom texterna komma ihåg hur det var; min dotters och min relation, hur vårt liv var och om min sorg, hur jag arbetar mig igenom sorgen, utan att längre behöva ”bära med mig alla tankar och känslor”. Jag kom till en punkt när jag behövde släppa.

Tack vare boken Såphalka och Lingontuvor kan jag också dela mina upplevelser, känslor och tankar, med andra efterlevande som går igenom sina sorgeprocesser. Jag skrev också boken med tanke på yrkesutövare som kommer i kontakt med efterlevande. Ni behöver rustas för att faktiskt förstå mer av hur vi har det. Jag vet att boken också räddat liv och bättre rustade kan fler medverka till att förebygga självmord.

Efter självmordet hade jag otroligt svåra tankar som körde på, dag som natt. Från början gav de ingen respit. Det utvecklades otroligt nog rutiner allteftersom tiden gick. Den strukturen blev en hjälp för mig att ta mig upp och på fötter. Jag är så otroligt tacksam över alla er som funnits som stöd för mig. Ni som sett mig, lyssnat på mina tårar, funnits kvar och tagit del av min stora sorg. Att träffa någon annan som själv gått igenom det här ger hopp. Gemenskapen ger oss stöd att gå igenom sin egen sorg, dystra tankar om att inte ha räckt till, kraftlösheten, lidandet, smärtan, uppgivenheten, … hjälper oss att fylla vårt liv med glädje och kärlek igen. Det är en otroligt jobbig process att känslorna fått ett större spann. Man behöver förstå det här för att ta hand om sig på bästa sätt!

Att femton år har gått låter otroligt eftersom jag fortfarande tänker på mitt döda barn i stort sätt varje dag. I tankarna har hon inte åldrats. I verkligheten skulle hon fyllt 36 år för några veckor sedan. Tankarna på henne nu är ofta lättsamma och positiva om jag själv tar hand om mig: sover nog många timmar, äter regelbundet, går promenader, umgås med människor och tränar. Gör jag inte det faller jag lätt tillbaka in i sorg. Sorg slukar energi och leder till överbelastning, med stress och utbrändhetssyndrom. Då har jag inte heller någon motståndskraft mot känslor som utan föraning bara kommer över mig,

Det skulle finnas en omedelbar fortsättning på samtalsterapin, eftersom svackorna blir mindre jobbiga om samtalskontakten med terapeuten, stödgruppen eller någon man tidigare fått hjälp av, kan återupptas och kommer igång snabbt, så man slipper återberätta allt man inte längre orkar tänka på.

När jag blev kär i drömmannen i mitt liv fick jag tillbaka frimodighet och glädje. Meningen med kärleksförhållandet eller äktenskapet som jag ser det är att stödja sin partner. En vagel driver ut en annan vagel, säger ordspråket; man kan drunkna i en sorg, men uppkommer en ny stor belastning har man tillgång till sina resurser och det skapas på något sätt balans till bördorna. I hans kropp fanns dödlig lungsäckscancer av asbest, utan att vi visste det när vi träffades. Jag bar sorg. Vi fick knappt tre år tillsammans. Jag fick finnas för honom tills döden skilde oss åt och hans kärlek gav mig livskraft. Nu i år på Hans födelsedag tog sorgen över mig så där starkt igen med ymniga tårar som bara flödade, åtta och ett halvt år efter hans död.

Det går inte att sörja över livet, så vad gör jag? Dansar förstås! Trots att flertalet på helgkursen var lyckliga par, några nykära - som ibland kan väcka upp sorg i mig att se, så överväger ändå glädjen som dansen ger. Musikens rytmer, kroppens fysiska glädje över att få röra sig till musiken. Skäggiga ansikten som påminner om Hans väcker stor tacksamhet över det fina vi hade tillsammans, som är starkare än sorgen och saknaden.

Sorgebearbetning handlar om att vända smärtan och sorgen till positiv kraft, som hjälp till andra. Tillsammans blir vi starkare. Det bästa receptet för mig som inte finner tröst och styrka hos en egen familj, är att stärkas i kontakt med andra.

Tillsammans räddar vi liv! ❤💔❤

Vill du köpa Såphalka och lingontuvor - swisha 40 + 59 kr porto , 99 kr till 070-2900824. Skicka ett meddelande med namn och adress, så kommer boken med posten. Gå gärna in på facebooksidan med bokens namn, skolla ner långt, och läs vad andra tyckt om boken. Mvh Maiellen Stensmark

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT PRATA OM SJÄLVMORD?

2019-11-09

Att drabbas av självmordstankar händer människor och är varken konstigt eller något att skämmas över. Vissa har självmordstankar men kan inte tala. Att då hjälpas åt att hitta ord för känslor ger stöd. Oftast lyfter samtal som bekräftar och känns stärkande. Det ger en påminnelse om skäl att leva vidare. Prata med en person du litar på.

 

Se, observera personer som inte mår bra. Prata är den enda saken att göra. Promenera, ät, sov och håll om. Smärtan är tillfällig. När du har visat dina känslor kommer andra in i ditt stöd. Släpp inte personen, utan bestäm ny tid när ni träffas.

Tillsammans räddar vi liv! ❤❤❤

Ingen väljer att ta sitt liv

2019-11-02

En av rubrikerna i lokaltidningen löd: Så kan du rädda liv – via sms. Bra tänkte jag! Artikeln handlade om att frivilliga i Blekinge kan anmäla sig till tjänsten sms-livräddare, för att snabbt komma till undsättning vid plötsliga hjärtstopp. Men min första tanke var att det säkert skulle handla om trafikolyckor, för på det området har man varit extremt duktig på att få ner dödstalen och fått mycket stora statliga medel för att lyckas. Eller handlar det om tågtrafiken, hann jag också tänka. I tågtrafiken är 90% av dödsolyckorna självmord. TV4 hade ett inslag i veckan om en tågförare som nu går ut och vädjar till människor att se självmord ur deras perspektiv. Mycket bra initiativ! Vi måste prata om konsekvenserna av självmord och ur det perspektivet rädda livet på den som genom sådana inslag i bästa fall lyfts ur sitt tunnelseende och ges en vidare tanke. Men den insatsen räcker inte. Utan intervention förmår inte den självmordsnära ta in ett vidare perspektiv. Hos personen finns just då bara en instinkt om att tysta det fysiska och psykiska lidandet. Men som alltid när reportage görs med okunskap i ämnet, så skuldbeläggs den djupt deprimerade och psykiskt sjuka människan genom att omgivningen tror att hon väljer. Men hon väljer inte. Ingen väljer att ta sitt liv. Det blir en följd av ett livshotande tillstånd. Med rätt hjälp, med stöd och förändrad livssituation ges hopp och en väg öppnar sig.

I samhället talar vi om, planerar och agerar för att förhindra självmord. Att förebygga självmord handlar om att se till att ingen befinner sig i djup förtvivlan, utanförskap, nöd, ångest och rädsla under en längre period, eller upprepat, utan bryter ensamheten, med samtalsstöd och terapeutisk hjälp på så tidigt stadium det bara går!

Avsluta varje stödsamtal med att fokusera något av det friska i livet, som ger hopp! Boka alltid tid för nästa träff! Tillsammans räddar vi liv! ❤❤❤

Vad händer i min hjärna när jag inte får vara med?

2019-10-27

Utanförskap utvecklar fysisk smärta

Förklaringen är historisk, hävdar Anders Hansen, läkare, psykiatriker och författare i serien DIN HJÄRNA (som SVT sänt och som finns på svtplay.se till april 2020). Det känns så otroligt skönt att bli bekräftad i det som förklaras av Anders Hansen:

Att vara ensam har varit ett hot mot vår överlevnad och därför leder känslomässigt lidande av att bli bortvald till smärta. Om man en gång känt sig ensam vill man inte vara det i framtiden.

Mobilen och internet

Vi är mer uppkopplade, men känner oss mer och mer ensamma. Varför? Det kan ha negativa effekter för vår hälsa, kan leda till diabetes och är lika skadligt som att röka 15 cigaretter per dag.

Psykisk ohälsa och självmord

Vi funkar inte om vi inte får träffa andra människor, om vi inte tillhör en gemenskap.

Att vara helt borta från all social gemenskap handlar om att överleva dag för dag. I stressen går hjärnan både dag och natt. Det blir bara djävligare. Det blir konstant stress. Man kan reagera med att bara sitta, flera timmar, flera dagar. Men hjärnan jobbar hela tiden.

Stressen är nedärvd, för vi hade inte överlevt om vi suttit skyddade och ensamma. Att ha människor omkring sig som på en flygplats kan man trivas med, för då får man bestämma själv. Men att inte kunna styra över sitt liv ledde till konstant rädsla. Rädd. Isolerad och ensam. Ovissheten när man inte får bestämma någonting är förödande och bryter ner en människa totalt.

Vi är djupt sociala, läser av varandra

Att bromsa våra reaktioner är viktigt! Allt som är unikt mänskligt, som att samarbeta i stora grupper, tänka abstrakt kan ske hur flexibelt som helst, till skillnad från t.ex. bin som lever i sina samhällen.

I frontalloben sitter något som vi kan samarbeta med, utan den skulle våra personligheter hamna i en massa konflikter. Vi skulle inte kunna ha kommit så här långt om vi inte skulle kunna samarbeta.

Samarbete finns i vårt DNA

Vi är historieskapande människor, 99% av det vi gör är socialt. Vi tar reda på andras inställning. Vi har överlevt och klättrat högst upp i näringskedjan, inte genom att konkurrera ut varandra, utan genom att samarbeta."

Tillsammans kan vi med den här kunskapen rädda liv! ❤❤❤

Det finns en inneboende mening med varje människas unika liv och livsöde!

2019-10-19

UTANFÖRSKAP kan ge ångest, rädslor, panik, smärta och ha ursprung i EXISTENTIELL ÅNGEST. Det kan innerst inne vara förknippat med att inte våga flöda med livet. En dag tvingades jag fråga mig; Varifrån kommer jag? Vem är jag, som känt mig så annorlunda? Vågar jag möta den själ som är jag?

Vilken livsuppgift är min? Hur förvaltar jag den uppgiften? Hos den som finner den högre meningen med sitt liv inträder lugn, glädje och djup tillfredsställelse! Att finna sin uppgift kommer ur det man gör för andra. Gå upp i något som är större än sig själv ger mening åt livet. Ens yttre och inre världar möts!

Vi kan ställas inför val som öppnar för nya tankar, nya dimensioner och ger livet nya värden. Våga ställa frågor frigör rädslor som naturligt väcks hos en person. Utan den plattform man byggt sig kan ingen förändring ske, görs inga kvantsprång in i något nytt. I en människa som öppnar sig för kärlek, ser sig själv med kärlek och känner kärlek till livet, pågår en medvetandeutveckling i en harmoni som är starkare än rädslorna och utrensningen av det gamla.

Till skillnad, är ENSAMHET att sakna ett tillstånd som fyllt en människa till brädden, som kroppens cellminnen minns. Det kan vara saknaden efter en själsfrände, en närstående som gett den jordiska tillvaron mening, kärlek och omtanke från någon som saknas oss. Ensamhet är för någon att sakna den frekvens som själen en gång befunnit sig i, en slags själens längtan hem till sitt ursprung.

Den tunga ensamheten på jorden kan utmana känsliga själar och leda till förtidig död om inte förståelse förmedlas så den flämtande livslågan blir bekräftad. Makten över liv och död finns hos människan själv. Död är en naturlig del av livet, när den tiden är inne, oavsett hur sjuk eller gammal människan är, oavsett hennes dödslängtan eller försämrade livskvalité.

Ingen har rätt att ta sitt eget liv

Varje livsfrö som såtts på jorden och blivit människa har ett uppdrag att förvalta. Ingen föds ensam. Varje människa behöver en annan! Varje individ behöver utveckling i samverkan med andra. En ensam kamp på egen hand behöver rätt stöd för att finna utveckling. Varje människa har medfödd rätt till sammanhang med andra! Hjälp kommer till den som ber om hjälp och är öppen för att ta emot den.

Medvetenhet och syn på tillvaron följer inte utbildningsnivå eller titel. Det är på vars och ens eget ansvar att börja berätta om det här. En psykoterapeut eller läkare behöver inte ha en medvetandenivå som matchar för att klienten ska börja urskilja sin egen inre röst. Men den andres medvetenhet får inte ta över, vilket sker i ett samhälle där den andliga aspekten inte ges utrymme. Varje individ har rätt att bli bemött med respekt!

Livet hittar tillbaka till lugn, stilla inre visshet och kan samtidigt vara i ett flow, trots att vi inte förstår, inte accepterar eller kan ta in det svåra som hänt. Det finns hjälp i att låta det man ändå inte kan förändra flöda med i ett parallellt livsspår. Receptet är att ge sorgen, lidandet, smärtan, mindre och mindre utrymme i tankar och handlingar och istället ge fokus till det som kan utvecklas till glädje, tacksamhet, förlåtelse och kärlek! Meditation, mindfulness och lösningsinriktade samtalsstöd ger läkning!

Prövningar är något att ta sig igenom, som ska stärka människan och öppnar en person genom att föra henne närmre andra människor, i förlåtelse, till insikt. Självmord är inte slutet på smärta och depression, men en ohygglig förlust av livet.

Anpassning till extrema situationer går igenom faser av chock, oförståelse, starkt förnekande, overklighetsupplevelser men öppnar människan för ny kunskap, ny kraft i sig själv och sätter ljus på förhållanden, som i bästa fall förändas för att inte hända någon annan.

En människa växer liksom träd som sträcker ut sig mot himlen!

Att öppna sig för andliga upplevelser, under, utomkroppsliga upplevelser och budskap, genom händelser som aldrig är tillfälligheter, visar att reinkarnation är ett faktum. Mamman svarade sitt gråtande barn, som efter söndagsskolan berättade att prästen inte visste att man lever också när man dött; - Alla människor vet ännu inte att det är så. Det finns ingen död. Men människors seende och medvetenhet är olika, vi ser och förstår inte allt på samma sätt.

Den andliga dimensionen behöver bli ett vardagligt samtalsämne, för att liv och död ska bli begripbart. Då skulle människor sluta tro att döden blir en utväg och istället börja fråga svårt psykiskt sjuka, djupt deprimerade självmordsnära människor hur de verkligen mår, ge stöd och prata om vad som räddar människor kvar i livet. Det är inte meningen att människor ska dö genom egen kraft. Vi inkarnerar till jorden för att utvecklas. Det är en gåva att bli född här, att leva sitt liv med det onda och det goda livet för med sig. Det är meningen att det tuffa ska stärka en människa, inte bryta ner. Livets händelser ska leda framåt, aldrig bakåt. Sorg leder aldrig framåt, utan håller kvar det förflutna, gräver ner, håller tillbaka och leder till sjukdom.

Att ha djup sorg är att befinna sig mellan himmel och jord, i ett tillstånd som kan vara mycket farligt för en människa. Genom stark förankring till fysisk mylla, genom kärlek, band till andra barn, närhet till människor och sådant vi älskar på jorden, dras man inte med för högt mot himlen, mot Gud eller vad du vill kalla det nirvana eller Nangiala som är mellanstationen. Därifrån inkarnerar vi igen försedda med slöja som inte avslöjar varifrån. Uppgiften är att öppna upp mer av inre medvetenhet som hjälp mot eget lidande och att dela den på jorden, med dem som själva inte kan se subtila frekvenser.

Allt är energi. Energin har alla människor del av och utgör. I arbetet med att kunna hantera en ny livssituation behöver man bli tjänare till andra, få dela sina tankar med varandra i en gemenskap och behövas för varandra. Att se och kunna ta in en medmänniskas livssituation transformerar blockerade känslor av sorg och utanförskap till användbar kraft. Kraften i sig kommer andra människor och samhället tillgodo.

Tillsammans räddar vi liv! ❤❤❤

En av de främsta bakomliggande orsakerna till självmord är brister i samverkan, triggande negativa besked och avslag

2019-10-13

"Sara hade börjat plugga på högskola, men blev sjukskriven och när hon nekades ersättning av Försäkringskassan hänvisades hon till försörjningsstöd. Det fungerade inte för henne med alla papper som skulle lämnas in och inte heller att överklaga kassans beslut. Till slut orkade hon inte kämpa mer. Så förlorade en förälder sin vuxna dotter och en bror sin syster.

Den 10 oktober infaller Världsdagen för psykisk hälsa, ❤❤❤ som i år har temat suicidprevention. Om samhället blir bättre på att förebygga självmord sparar det människoliv och minskar lidandet hos anhöriga. Samhället blir vinnare när människor mår bra och väljer livet. Var sjätte timme i genomsnitt tar en person sitt liv i Sverige. Förra året var det 1 574 personer, vilket är fem gånger så många som dör i trafiken.

Inte en utan flera samspelande faktorer, individuella såväl som samhälleliga, ligger förstås bakom ett självmord. Vi vet till exempel att risken för självmord är större i socioekonomiskt svaga grupper. När TT jämförde självmordssiffror kommunvis med statistik över arbete, ekonomi, brottslighet och hälsa var mönstret tydligt. I kommuner med sämre förutsättningar på dessa områden var självmordsfrekvensen högre än i mer välmående kommuner. Dålig ekonomi, låg utbildningsnivå och dåliga sociala nätverk är alltså kända riskfaktorer.

Det första åtgärdsområdet i riksdagens nationella handlingsplan för att förebygga självmord handlar således om att främja goda livschanser för mindre gynnade grupper. Väl fungerande socialförsäkringar och arbetsmarknadspolitiska åtgärder är viktiga instrument i det suicidpreventiva arbetet. Med goda livschanser minskar risken för självmord. Satsningar på arbete och trygghet har effekt.

Det är förkastligt när Försäkringskassan i stället, gång på gång, gör precis tvärtom. Genom sina avslag slår kassan undan benen på sjuka människor. Fallet med Sara är inte unikt, vi möter hela tiden människor med svår psykisk ohälsa vars tankar på självmord triggas av liknande negativa besked. Människor måste kunna betala sina räkningar, sin hyra, sin el. När all hjälp dras in blir maktlösheten och hopplösheten ibland för stor.

Statsvetaren och forskaren Niklas Altermark vid Lunds universitet har djupintervjuat kroniskt sjuka människor som fått sjukpenningen indragen. Självmordstankar tas återkommande upp i intervjuerna.

Att stärka de svaga länkarna i samhället borde vara en prioriterad fråga för regeringen. Regeringen måste återupprätta ett samhälle där den som är för sjuk för att kunna arbeta ändå har en möjlighet att kunna försörja sig. Annika Strandhäll medgav när hon avgick nyligen att regeringen misslyckats i sjukförsäkringsfrågan.

Alldeles för många människor bollas runt mellan myndigheter utan att få det stöd och den hjälp de behöver och har rätt till. Av Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rapport Händelseanalyser av suicid inom hälso- och sjukvården framgår att en av de främsta bakomliggande orsakerna till självmord även där är brister i samverkan mellan vårdaktörer med olika ansvar för patienten.

Kanske kan nytillträdde socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi ge svar: Hur ska myndigheterna förmås att samarbeta bättre runt den enskilde? Hur avser regeringen följa upp det första åtgärdsområdet i handlingsplanen för att förebygga självmord, det vill säga att främja goda livschanser för sämre gynnade grupper genom satsningar på trygghet och sociala försäkringar?

Ofta är det personer med psykisk ohälsa som får avslag på ansökningar om sjukersättning eller sjukpenning, eftersom det inte alltid finns så kallade ”objektiva fynd” som Försäkringskassan kräver. När en människa tar sitt liv som Sara gjorde föreligger nästan alltid psykisk ohälsa, såsom svår depression. Men Försäkringskassans cyniska och felaktiga beslut är det då för sent att ändra på.

Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental hälsa (RSMH)

P-O Tiger, ordförande i RSMH:s utskott för opinion och samhällspåverkan

(Sara hette egentligen något annat.)"

Sveriges unga mår sämst i Norden

2019-9-26

Sveriges unga mår sämst i Norden enligt Folkhälsomyndighetens rapport Skolbarns hälsovanor.

Rusta unga för ett hållbart liv redan i skolan

”Den skenande psykiska ohälsan och utanförskapet går hand i hand med det ökande våldet och brottsligheten. Därför är det hög tid att skolorna i god tid ger barn och ungdomar de förutsättningar som behövs för att de ska kunna skapa sig ett hållbart liv, skriver Lotta Ekdahl, föreläsare inom livshantering och psykisk hälsa.”

”Klimatet i samhället har hårdnat. Att unga människor hamnar i kriminalitet där våld och droger förekommer blir allt vanligare. Den senaste tidens skjutningar visar på en oroväckande utveckling. Redan för tjugo år sedan skrev professor Marie Torstensson Levander en rapport till justitiedepartementet där hon varnade för att samhället skulle kunna utvecklas på ett farligt sätt. Levander tryckte särskilt på risken för de socioekonomiskt svaga områdena där hon menade att det krävdes satsningar på förebyggande insatser redan tidigt i åldrarna. Hon kallade skolan för ”samhällets mest outnyttjade brottsförebyggande resurs”. Den skenande psykiska ohälsan och utanförskapet går hand i hand med det ökande våldet och brottsligheten.

Sveriges unga mår sämst i Norden enligt Folkhälsomyndighetens rapport Skolbarns hälsovanor. Rapporten visar också att mobbningen och otryggheten ökar stort hos eleverna. Enligt Bris senaste statistik ökade antalet kontakter relaterade till mobbning med 48 procent mellan 2016 och 2018.

Allt börjar i skolan

Ahmed Abdirahman, grundare till organisationen The Global Village och Järvaveckan, menar att skolan och utbildning är det område som är absolut viktigast att prioritera för att komma tillrätta med problemen i de segregerade och socioekonomiskt utsatta områdena. SCB har tagit fram en rapport kring de boende i Sveriges 61 mest resurssvaga områden. Rapporten visar att var tredje pojke boende i dessa områden saknar behörighet till gymnasiet. Unga under 24 år är den enda åldersgrupp där antalet självmord inte minskar. Tvärtom ser man en liten men tydlig ökning från år till år. Det är svårt att veta hur många självmord som sker till följd av mobbning. Den som varit utsatt lever med en ökad sårbarhet under lång tid, ofta för resten av livet. Mobbning och utanförskap skapar rädsla, aggression och låg självkänsla.

Ska vi rusta barnen för livet behöver vi ge dem kunskaper om hur man lever ett hållbart liv

Vi behöver integrera livshantering i undervisningen. Ska vi rusta barnen för livet behöver vi ge dem kunskaper om hur man lever ett hållbart liv. De behöver lära sig att vara rädda om varandra, inte vara rädda för varandra. Alla är unika. Alla behövs och ska få samma chans till ett bra liv. Det är förvånande att vi inte använder den kunskap vi har om förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi skulle inte bara minska mobbningen och rekryteringen till kriminella miljöer utan vi skulle få ungdomar med en bättre hälsa, framtidstro och bättre studieresultat. Danmark har under flera år placerat sig bland topp tre i FN:s World Happiness Report. I den danska skolan har man haft empati på schemat sedan 1993. Det hjälper barnen att bygga relationer, minskar mobbning och hjälper dem att lyckas bättre i skolan. Vi skulle kunna utforma den svenska skolan på liknande sätt. Det vi med säkerhet kan säga är det sätt vi bedriver skola på i dag inte fungerar för att förhindra och förebygga ohälsa. Att vara ung i dag är svårt. Världen är mer komplex än någonsin och med det följer behovet av att få verktyg för att hantera det man upplever Det saknar många elever. Det syns tydligt i alla rapporter, studier och undersökningar som görs. Den psykiska ohälsan ökar snabbt bland unga.

Känslohantering centralt

Vi har kommit relativt långt när det handlar om kunskaper inom stress- och livshantering. Det finns metoder som visar på goda resultat. Vid flera studier har man tittat på effekten hos ungdomar. Ett bra sådant exempel är ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training). I ACT arbetar man för att normalisera alla känslor. Genom att acceptera även de svåra tankarna och känslorna förlorar de makten över dig. Man jobbar också för att få en realistisk syn på livet och vad som är rimligt att förvänta sig. På sociala medier jämför vi oss med andra men det vi egentligen gör är att vi jämför vår egen insida med andras utsida. Även mindfulness ingår i ACT. Genom att träna mindfulness kommer vi i kontakt med oss själva och det kan också bidra till en ökad medkänsla både gentemot sig själv och gentemot andra. De studier som är gjorda på ACT och ungdomar visar minskade symptom på depression och ångest, färre problem med vänner och en förbättrad psykosocial funktion. ACT erbjuder en rad enkla och lättillgängliga verktyg som skulle kunna göra stor skillnad för de flesta ungdomar. Att undanhålla dem kunskap som skulle kunna förbättra deras hälsa är inte bara grymt. Det är direkt oansvarigt.

Vi behöver en skola som speglar dagens samhälle och de behov som unga i dag har

Det finns ett flertal ideella organisationer som är specialiserade på psykisk ohälsa, mobbning, suicidprevention och/eller unga. De behöver få komma in i skolans värld. Skolpersonal och organisationer behöver tillsammans ta fram nya sätt att bedriva skola på. Det förebyggande arbetet behöver integreras i skolarbetet. Det behöver genomsyra hela skoldagen. Vi behöver en skola som speglar dagens samhälle och de behov som unga i dag har. Vi är många som står beredda att bygga upp en skola som baseras på de faktiska behoven. En skola som ger dem de förutsättningar som behövs för att skapa ett hållbart liv. Nu är det dags att de unga får ta del av den kunskap och forskning som finns. När får vi se förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan – på riktigt?

Lotta Ekdahl, föreläsare inom livshantering och psykisk hälsa” ❤❤❤

Artikel i Göteborgsposten 2019-09-26

Utsatthet som leder till självmord måste utredas, anhöriga inte utestängas

2019-09-25

https://nyheteridag.se/fredriksson-tog-inte-sitt-liv-tillrackligt-snabbt-sa-forsoker-wolodarski-undkomma-ansvar/

I somras hörde jag ett mycket intressant och välformulerat Sommar i P1 med Sissela Kyle. Hon berättade om sin fantastiska vän, kollega och tidigare chef vid teatern, Kulturhuset Stadsteaterns chef Benny Fredriksson. Hon förklarade hur en stor man förändrades till oigenkänlighet på grund av massmedias skriverier efter #metoo-anklagelser mot honom.

Sissela Kyle talade om Benny Fredrikssons liv, vem han var för henne och om den förändring hans liv tog i och med anklagelserna och utsattheten i massmedia. Det ledde till en personlighetsförändring hos honom och till hans död. Benny Fredriksson utsattes för oriktig och kränkande behandling, utan möjlighet till försvar och upprättelse. Få gick till hans försvar, få förstod vad denna depression och utsatthet kunde leda till, enligt Sissela Kyles skakande berättelse om hur en människa bryts ner - framför ögonen på en omgivning som ser hans förändring men utan att veta hur de kan ingripa och utan att han får ett adekvat terapeutiskt lösningsinriktat samtasstöd för att kunna hantera den livssituation han hamnat i - och utan att en oberoende prövning gjorts om hans skuld i kärnfrågan.

Pressetiska förändringar, förändringar av regelverk

Benny Fredrikssons död måste leda till stora förändringar journalistiskt. Varför skulle inte publiceringen som en tidning gjort granskas, när självmordet skett mer än tre månader efter publiceringen? Skulle inte anhögriga kunna driva en begäran om utredning, om personen som publiceringen gäller har dött efter mer än tre månader? Hur kan det komma sig att förövarna, massmedia, försöker komma ifrån att en utredning görs? DN publicerar idag 25/9 2019, https://nyheteridag.se/fredriksson-tog-inte-sitt-liv-tillrackligt-snabbt-sa-forsoker-wolodarski-undkomma-ansvar/

Vårt samhälle förmår inte skydda medborgare mot "massmediala domstolar"

En omedelbar förändring måste ske! Se till offrets livsförutsättningar och den psykiska ohälsa som skapas, istället för att skydda förövare! Tack Sissela Kyle vars Sommarprogram förklarar, kan bidra till ökad empati och till att öppna förståelse för hur djup depression kan utvecklas. Hon ger en medmänsklig bild av hur gravt Benny Fredriksson förändades, hur han raderades ut som teaterchef och skapande människa genom skriverierna mot honom.

Samhällets rapportering har via kyligt massmedialt bevakande beskrivit att Benny Fredriksson fick diagnosen depression och posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD, vilket på det här sättet pekar ut offret, inte förövarna. Av vilken orsak, frågar jag mig? Är det för att de felaktigt tror sig skydda personen och hens anhöriga genom inte förklara ur offrets synpunkt? Förstår de inte vad en sådan utsatthet gör med en människa?

I Massmedia används ofta ordvalet att en människa som dött i självmord skulle ha valt att ta sitt liv, vilket är helt felaktigt. Det finns ingen frisk och glad människa som väljer självmord. Vad vill få oss att tro att det är så? En sådan journalistik bygger in ett tabu. Benny Fredrikssons situation ledde till självmord. Expressen, som en av många medier, formulerade sig i en artikel från den 26 juli 2018 att "Benny Fredriksson drabbades av posttraumatiskt stressyndrom under #metoo" och "valde att avsluta sitt liv, 58 år gammal". Varför förklarade inte någon journalist istället vad det var han utsattes för och hur hårt det tog honom?

En helt missvisande och förödande inställning råder i samhället, även hos dem man tror skulle veta bättre. Cirka 1500 människor tar sitt liv per år i Sverige. Helt i onödan dör dessa människor, ensamma, en tragisk död. Ingen väljer depression eller att bli utsatt. På samma sätt väljer ingen varken i fysisk eller psykisk sjukdom!

Kunskaper om vad som förebygger depression, utanförskap och ensamhet räddar liv! ❤❤❤

VÅGA TALA OM PSYKISK OHÄLSA

20190922

Socialstyrelsen tog i maj fram broschyren som vänder sig till äldre och närstående till äldre. Läs den! Här förklaras på ett fint sätt vad som händer i kroppen vid åldrande och att fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap, delaktighet och meningsfullhet är skyddsfaktorer. Det är faktorer som motverkar psykisk ohälsa också hos äldre.

Men mår man dåligt psykiskt är det inte en del av ett naturligt åldrande. Hopp är en viktig känsla att bära. Förmåga att uttrycka sina tankar om hur man ser på sin situation och upplever den, är en annan viktig faktor. Det är aldrig för sent att må bättre! Tala med den du har förtroende för, gå inte och tig om saker.

Tillsammans räddar vi liv!❤❤❤

”Det är vi tillsammans som förebygger självmord"

Sydöstran onsdagen 11 september 2019

"I ett nytt projekt där Region Blekinge ingår ska allmänheten kunna dela med sig av sina erfarenheter om psykisk kris och självmord. De erfarenheterna ska sedan vara till hjälp i arbetet med att förebygga självmord.

BLEKINGE. Med anledningen av att den 10 september är Internationella dagen för suicidprevention hölls på tisdagen ett offentligt möte på Blekingesjukhuset om arbetet för att förebygga självmord. Mötet var också startskottet för ett internationellt projekt med fem deltagarländer.

Region Blekinge och SPES Blekinge – anhörigföreningen Suicid prevention och efterlevandes stöd – ska under tre år framöver arbeta med projektet som är en nätbaserad utbildning i suicidprevention för blivande socialsekreterare, läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, chefer, journalister med flera. Det ska också tas fram en gratis app om hur man klara av psykiska kriser, inklusive de med självmordstankar, och hur man kan hjälpa andra personer i en sådan kris.

– Vi vill att folk berättar hur de har hanterat en psykisk kris eller ett suicid och att det får ligga till grund för ett förebyggande arbete, säger Anna Baran, överläkare inom vuxenpsykiatrin i Region Blekinge och koordinator för projektet.

Projektet genomförs samtidigt i Sverige, Norge, Polen, Ungern och Österrike och har fått namnet ELLIPSE – E-lifelong Learning In Prevention of Suicide in Europe. Genom enkätundersökningar och fokusgrupper på nätet ska informationen hämtas in.

– Det är vi tillsammans som förebygger självmord. Det är inte bara vi enskilt eller andra, utan alla tillsammans. Vi vill berätta för att kunna förändra samhället och för att ingen annan ska behöva gå igenom det som vi har upplevt. Det finns kunskaper och erfarenheter som behöver sippra ut och genomsyra hela samhället, säger Mailellen Stensmark, ordförande i anhörigföreningen SPES Blekinge.

– Jag tror på öppenhet och att människor förmår mycket, särskilt tillsammans och om vi stöttar varandra. Den kunskap som finns behöver förmedlas till fler, säger hon vidare.

I samband med tisdagens möte berättade Mats Wennstig, hälso- och sjukvårdsstrateg på Region Blekinge, om den handlingsplan för suicidprevention som tagit fram och som inom det närmaste ska presenteras för ledande regionpolitiker. Peter Valerius, chefsläkare för psykiatri och habilitering på Region Blekinge, berättade i sin tur om Blekingepsykiatrins arbete med att minska antalet självmord.

Som Sydöstran tidigare har kunnat berätta har Blekinge de lägsta självmordstalen bland barn och ungdomar i Sverige. Totalt fyra personer upp till 19 år begick självmord i länet under de senaste tio åren.

– Enligt de undersökningar som har gjorts är folk överlag nöjda med psykiatrin i Blekinge och vi har få suicidförsök i länet. Det finns brister, men också mycket positivt att lyfta fram och ta lärdom av, säger Anna Baran."

TEXT JOEL PETERSSON JOEL.PETERSSON @SYDOSTRAN.SE 0455-33 46 38

Vi arbetar tillsammans för att förebygga självmord

Den 10 september är en dag för att botanisera i vad som händer på den suicidpreventiva fronten.

Dagen lanserades av Världshälsoorganisationen, WHO, för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. WHO arbetar med 194 medlemsländer, har 6 regionala kontor för att uppnå bättre hälsa för alla, där människor befinner sig: för Afrika, för Amerika, för sydöstra Asien, för Europa, för Östra medelhavsområdet och för Västra Stilla havet.

Världshälsoorganisationen konstituerades den 7 april 1948, en dag som fortfarande firas varje år som Världshälsodagen. Över 7000 personer arbetar i 150 länder, med huvudkvarter i Geneve i Schweiz, med lobbyister, stiftelser, statliga och ideella organisationer, civilsamhället, media, professionella sammanslutningar och WHOs egna center för samverkan.

WHO arbetar tillsammans med Förenta Nationerna, FN, på global och regional nivå och i enskilda länder, vilket är till stor fördel. I Europa fortsätter människor att konsumera mer alkohol än på andra platser i världen, vilket är ett område man arbetar med.

International Association for Suicid prevention, IASP, har sedan 2003 arbetat med internationell suicidprevention genom World Suicide Prevention Day / #WSPD. Det finns broschyrer på olika språk, Tänd ett ljus-vykort, man sprider fakta och deltar i forskning. Cykla runt jorden, från 10 september – 10 oktober – är en av flera aktioner, och ditt bidrag räknas även om du cyklar utanför de datumen. Cyklandet ökar i popularitet för varje år. Syftet är att det globala samhället engagerar sig, att man deltar tillsammans för att sprida medvetenhet om suicidprevention. Man cyklar valfri distans på valfri väg eller gym och loggar in på IASPs hemsida och noterar antal mil och km. Tillsammans cyklade fjolårets deltagare 15,8 gånger runt jorden. IASP har här Charity Footprints som partner.

I Sverige har NASP, Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, vid Karolinska Institutet, sedan 1997 varit ett samarbetscenter knutet till WHO för forskning, metodutveckling och träning i suicid prevention. Sedan 2000 har de, tillsammans med Würzburg, på uppdrag av det Europeiska kontoret i Köpenhamn, utbildat i och samordnat suicidprevention i Europa, i samarbete med ett team med deltagare från Irland, Grekland, Estland, Danmark och Tyskland. Sedan 2001 arbetar man med programmet mental health – psykisk hälsa För ALLA.

Syftet med suicidpreventiva dagen är att höja medvetenheten om suicidrisker och hitta förebyggande aktiviteter. En person dör i självmord var 40:e sekund, nära 800 000 personer per år över världen. 25 gånger så många gör självmordsförsök. För varje självmord lider uppskattningsvis 135 personer djupt i sorg eller är på olika sätt är påverkade. Det är många som blivit lämnade, ensamma, sörjande och varit nära någon som gjort självmordsförsök. Totalt är 108 miljoner människor per år är djupt påverkade av suicidala reaktioner. Den Internationella Suicidpreventiva dagen, finner du under hashtagg #WSPD.

I Blekinge arrangeras dagen av Region Blekinge genom Erasmus+ projektet ELLIPSE – E-livslång utbildning i Suicidprevention i Europa, där SPES Blekinge är partner. Välkommen till Langemarkssalen, Blekingesjukhuset, i Karlskrona, mellan kl.15-17. 

Riksföreningen SPES, Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd är en anhörigförening för oss som förlorat någon i självmord. Samhället har inte något program ännu för efterlevandes sorg, som bygger på samtalsstöd och gärna i grupp. SPES Blekinge återbildades i Karlskrona 2011 och vi efterlevande efter en nära anhörigs självmord har då själva arrangerat 10 september för att lyfta självmordsprevention till agendan.

Tillsammans räddar vi liv! ❤❤❤

Orsakerna är gemensamma för de flesta unga

2019-09-02

Uppsala universitet publicerade i maj 2019 hur ångest visar sig genom magnet- och PET-kamera. I studien undersöks neurobiologiska mekanismer som ligger bakom ångest, reaktion på ett hot som inte är närvarande, till skillnad från vid rädsla. En ökad aktivitet i amygdala, en del i hjärnan som fungerar som vakthund, om något är hotande.

Koffein i kaffe blockerar receptorerna och 50% av testpersonerna får vid fyra koppar kaffe en panikattack. I tonåren förändras kopplingarna i hjärnan bland annat genom könshormoner och de har svårare att se ”när något inte är farligt längre”, än vad både barn och vuxna har.

Barn möter alla typer av rädslor, som för främlingar, separationer, mörker och djur. Ju äldre man blir utvecklas rädslor för framtiden, klimatångest och krig och en del fastnar i rädslor som utvecklas till ångestsyndrom.

Tidiga insatser behövs

Individuella tidiga insatser kan förhindra ätstörningar och självskadebeteenden. Bris fick 4 % fler samtal sommaren 2019, från ett ökat antal barn och ungdomar som berättar om självmordstankar.

Många skolor har den här hösten sparbeting med färre antal vuxna anställda. I stället skulle statliga och likvärdiga satsningar göras i skolan, som måste vara den plats där barns och ungdomars mående fångas upp på ett nytt kunskapsbaserat sätt, utöver de uppgifter skol- sköterska, -kurator, -läkare och -psykolog har.

Det skulle rädda liv och leda till ökat välbefinnande!❤❤❤ 

ERASMUS+ projekt i suicidprevention i Region Blekinge

INTERNATIONELLA DAGEN FÖR SUICIDPREVENTION, 10 september 2019,  uppmärksammas i Region Blekinge kl. 15.00-17.00, i Langemarkssalen, Blekingesjukhuset, Karlskrona.

PROGRAM

Programledare: Patrik Franke, känd röst på Radio P4 Blekinge

Musik: Hildur Höglind, musiker, låtskrivare. vinnare av 2019 Blekingefinalen i Sveriges Radios musiktävling P4 Nästa

Om suicidpreventiva dagen. Maiellen Stensmark, SPES Blekinge, anhörigföreningen Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd

Erasmus+ internationella projekt om e-utbildning i suicidprevention för högskolestuderande, ELLIPSE. Hur kan du medverka? Anna Baran, överläkare, Vuxenpsykiatrisk mellanvård västra Blekinge, Region Blekinge

Handlingsplan Suicidprevention i Region Blekinge. Mats Wennstig, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Blekinge

Blekingepsykiatrins arbete med att minska självmord. Peter Valverius, chefläkare, Psykiatri och Habilitering, Länsgemensam Psykiatri, Region Blekinge

Avslutande ord: Danilo Garcia, forskningschef Blekinge Kompetenscentrum, Region Blekinge Region Blekinge, projektansvarig för Erasmus+ projektet ELLIPSE.

Kontaktperson: Anna Baran, annabaran00@gmail.com SPES Blekinge, Projektägare: i Erasmus+ projektet ELLIPSE.

Kontaktperson: Maiellen Stensmark, maiellenstensmark@hotmail.com, Partner: i Erasmus+ projektet ELLIPSE  

Augusti 2019 öppnar Sveriges första högspecialiserade självskadeenhet

Bland medarbetarna finns tidigare självskadepatienter!

De tio patienterna som erbjuds vård på den nyöppnade självskadeenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset behöver en remiss från specialistpsykiatrin inom Västra Götalandsregionen, Jönköpings län, Region Halland eller Värmlands län. Patienternas självskadebeteende gränsar till livshotande och annan psykiatrisk vård har inte hjälpt. De ursprungliga nationella planerna var att skapa tre specialistenheter runtom i Sverige, men planerna blev inte verklighet. Västra Götaland har ändå valt att satsa och ger "ett intensivt och strukturerat behandlingsprogram och därutöver kan patienten få ett behandlingsprogram med särskilt fokus på posttraumatiskt stressymdrom" säger Nina Pedersen, enhetschef. Här finns en hög personaltäthet och vilja att jobba med svåra trauman. Vården är frivillig och pågår i tremånadersperioder, med permissioner på helgerna.

I personalstyrkan finns de med egen erfarenhet av att leva med självskadebeteende, som finns där som stöd för patienterna och visar att de varit i deras situation. Det hjälper patienterna att förstå att det är möjligt att bli frisk och visar vägar man kan gå.

Tillsammans räddar vi liv! 💔

Konsekvenser efter självmord

2019-08-12

Det finns många som blir drabbade efter en människas självmord. De efterlevande, de närstående till den avlidna, hörde av sig till mannen som kört fordonet de första veckorna efter att betongbilen blivit påkörd. Deras son hade styrt rakt mot det 36,5 ton tunga fullastade fordonet. Det blev en svår olycka med dödlig utgång, en stor tragedi och traumatisk upplevelse för oerhört många. Mannen som körde chockades svårt. Många år efter känner han fortfarande stort obehag och kommer inte riktigt över händelsen. Ingen samtalsbehandling erbjöds honom för att bearbeta traumat. Han har själv fått stå för kostnaderna för bilens stillestånd, när han inte kunde arbeta medan bilen reparerades, eftersom försäkringen inte gäller vid självmord. Han fick heller ingen ersättning för betongen i blandaren, som hårdnade eftersom bilen inte kunde tömmas och göras ren när polisen spärrat av olycksplatsen. Det innebar stora kostnader för hans enmansföretag som ingen ersatte.

En riktig översyn behöver göras om konsekvenserna för dem som drabbats och ofrivilligt dragits in i självmord. Deras kostnader måste ersättas av försäkringsbolagen och staten. Det finns nollvision om att ingen ska dö i trafiken. Det finns nollvision i självmord. Som följd av dessa nollvisioner behöver utredas hur människor som drabbas av ohälsa och kostnader i samband med självmord ska ersättas. Det skulle leda till krafttag i samhället för att förebygga självmord.

Tillsammans räddar vi liv.❤❤❤

Vårt ekonomiska system saknar själ och samvete

2019-08-04

Ständigt ökad tillväxt leder till överkonsumtion. Krav på ekonomisk styrning över statlig och kommunal välfärd är en följd av den ekonomistyrning som infördes under sent 1980-tal/ tidigt 1990-tal i Sverige, det som kallas New Public Management. Ekonomin styr i verksamheter, som förväntas hålla åtstramande budgetar, ge avkastning och vinst. Riskkapitalister kräver avkastning på satsade kronor.

Det är inte längre enskildas behov som står i centrum inom hälsa- vård- skola- social omvårdnad, integrering och funktionsstöd. Minskade skatteintäkter gör att välfärden urholkas. Inte alla som lever i vårt land omfattas. Hur kan skattefinansierade verksamheter ge vinster  - som inte går tillbaks till verksamheterna?

Samhällets tjänster byggde för några decennier sedan på egenavgifter och skatter. Den med mest behov gavs störst insats och den svarade bättre upp mot den verkliga insats som behövdes. Utvecklingen går mot att barn i flera kommuner inte kan delta i fritidsaktiviteter och gå i kulturskola. Alla i behov av assistans beviljas inte det. Alla sjuka ges inte behandling i tid. Alla som behöver samtalsstöd ges inte det. Allt för många behandlas med läkemedel istället för att ges samtal med lösningsinriktad samtalsterapi.

Debiteringar mellan enheter urholkar skattefinansierade verksamheter. Kommuner debiterar inom sig själv mellan olika enheter och ingen tar ett helhetsansvar. Varför tas inte solidariskt ansvar för allas välfärd? Är vårt samhälle på väg att låta privata försäkringar och intressen ta över det allmänna? Det sker utan att svaga grupper protesterar. Engagenmanget är lågt eftersom vi har en representativ demokrati, där parter avtalar. Vakar vi upp, öppnar samvete, samhälle, omvårdnad och stöd för alla med behov, då kommer också kakan att räcka till alla! Till vilka samhällskostnader i människoliv och lidande pågår det ekonomisystem vi har idag?

Tillsammans kan vi rädda liv! ❤❤❤

"Ge fler hjälp mot förtvivlan som dödar!"

2019-07-27

Sydsvenskans ledare den 15 juni 2019, Ge fler hjälp mot förtvivlan som dödar, av Lena Hallengren, är ett bra inlägg för förbättrad suicidprevention, som belyser hur illa situationen är. Svenskadagbladets ledare utgör veckans blogg; ”Sommar och semester, en tid fylld av glädje för många. Men också en tid på året då ensamhet och nedstämdhet kan bli extra plågsam. När förväntningarna på lycka och gemenskap är höga kan frånvaron av detsamma kännas än värre. Dessutom blir vissa negativt påverkade av den rubbade dygnsrytmen och bristen på rutiner. I allra värsta fall kan detta leda till att någon tar sitt liv.

Sverige har ett högre antal självmord i förhållande till befolkningens storlek än genomsnittet i Europa. Och i Norden är Finland det enda landet som har fler fall per 100 000 invånare. För drygt tio år sedan, år 2008, antog riksdagen en nollvision mot självmord. Beslutet fattades efter en proposition av den dåvarande alliansregeringen. Men det verkar inte ha funnits någon tydlig politisk tanke bakom beslutet. År 2008 tog 1467 personer sitt liv i Sverige. Motsvarande siffra för år 2017, den senaste uppgiften, var 1536. Endast två år, 2010 och 2011, har antalet varit lägre än då nollvisionen antogs. Ingenting har alltså förändrats till det bättre. De uteblivna resultaten kan jämföras med det imponerande utfallet av nollvisionen för dödsfall i trafiken. Från 1541 döda 1997, då arbetet inleddes, till 324 år 2018. Satsningarna på dödlighet i trafiken tycks, av okänd anledning, vara högre prioriterade. Detta trots att självmorden är ungefär fem gånger fler än antalet dödsfall i trafiken.

När nollvisionen för självmord presenterades fanns planer på flera övergripande åtgärder. Bland annat fick Socialstyrelsen i uppdrag att öka kunskapen kring frågan genom att sprida information till befolkningen och till hälso- och sjukvården. Fallen skulle också utredas genom händelseanalyser av Lex Maria-anmälningar. Men allmänhetens kunskap om psykiska sjukdomar och behandling har istället försämrats och antalet Lex Maria-anmälda självmord har minskat dramatiskt. Det sistnämnda beror på att Socialstyrelsen tagit bort den tidigare anmälningsplikten till Inspektionen för vård och omsorg, ett krav på att rapportera de fall då självmord begåtts inom fyra veckor efter kontakt med vården. Att självmordstalen står stilla beror med största sannolikhet på de blygsamma summor pengar som satsats. Medan 100 miljoner kronor per år har avsatts för trafiksäkerhetsarbetet, fick Folkhälsomyndigheten, som skulle samordna arbetet med den så kallade suicidpreventionen, endast cirka 5 miljoner kronor per år under den första tioårsperioden. Besynnerligt nog väljer den nuvarande regeringen att satsa på en åtgärd som redan har visat vara sig verkningslös: att ge Socialstyrelsen ett informationsuppdrag. Dessutom får myndigheten nu bara 11 miljoner kronor över en fyraårsperiod, det vill säga 2,75 miljoner per år. Det är beklagligt att ambitionsnivån inte är högre.

Självmordsförebyggande arbete måste prioriteras högre, med mer pengar och genomgripande åtgärder. Nio av tio personer som tar sitt liv i Sverige har haft kontakt med vården tiden innan de dör, enligt socialminister Lena Hallengren (S). De vill ha hjälp, men får det långt ifrån alltid.” (Huvudledare 15 juli 2019 Sydsvenska Dagbladet)

Ge fler hjälp mot förtvivlan som dödar ❤❤❤

Inför enhetlig suicidprevention i hela Sverige

2019-07-20

 * Tillsätt suicidpreventiva samordnare i regionerna, som inte är direkt knuten till viss verksamhet, utan är organisatörer som tar sig över gränser (fortsättning på den breda Miltonutredningen)

* Myndigheter behöver samverka i praktisk suicidprevention på individnivå. Styrkan finns i samverkande närverk och där sekretersslagstiftningen inte sätter hinder!

* Suicidpreventiv anda i hela samhället, med kunskapsförmedling på alla utbildningar

* Handlingsplaner i praktiskt självmordsförebyggande arbete i alla verksamheter

* Uppföljning av gjorda händelseanalyser vid varje självmordsförsök

* Uppföljning av händelseanalyser vid varje fullbordat självmord, då det värsta hänt

* Handlingsplan att följa vid överlämnandet av besked till efterlevande

* Efterlevandestöd i samhällets regi, av efterlevande med egen erfarenhet, och inte som idag endast på vissa orter, via ideella anhörigföreningar för efterlevande som har svårt att nå ut till alla drabbade med budskap om att vi finns

Vi undviker att prata om det som är obehagligt, om orsaker till psykisk ohälsa, i vissa släkter finns ett undvikande beteende från generation till generation. Att inte få tala om, få bekräftelse på sitt mående och med stöd hitta och kunna bearbeta orsaken, leder till att människor till sist går sönder. Det är en orsak till att människor blir utbrända. Människor behöver komma till sin rätt, hitta en plattform för inkomst, en tillhörighet i ett sammanhang som ger gemenskap. Utan fotfäste sjunker man tillsist och utan intervention och aktiva insatser i form av samtalsstöd och praktiska insatser leder deras situation till självmord. Värst är det i familjer som redan skakats av självmord, då man behöver specialiserat samtalsstöd över lång tid, för att förstå hur man kan bära varandra genom sorg, skuld och saknad. Samtalsbehandlingar för hela familjer behövs redan innan det gått så långt.

Familjer i kris behöver hjälp att kunna ta hand om varandra! ❤❤❤

Sverige 2019 tar inte tillräckligt ansvar för suicidprevention

2019-07-13

Statistiken från 2012 visar att Sverige sjunkit till 60e plats av 170 länder i antal självmord per 100000. Vi behöver alla samverka för bättre Suicidprevention i Sverige, för att få ner antalet självmord - självmordsförsök och nå 2008 års nollvision.

Statistiken talar om ca 1100 självmord per år i Sverige. Fast självmorden är ca 1500 per år. Statistiken visar det man kallar för säkra självmord, då självmordsavsikten fastställts genom att det funnits ett avskedsbrev. Antalet självmord är i själva verket 400 fler, men självmordsavsikten har inte kunnat fastställas, eftersom avskedsbrev saknats. Det känns mycket egendomligt för oss som förlorat en närstående i självmord utan ett avskedsbrev att våra anhöriga inte ingår i statistiken. Därutöver finns ett ytterligare mörkertal på okänt antal trafikolyckor och andra dödsfall som inte räknas som självmord. Av vilken orsak finns inte statistik som visar omfattningen av självmorden? Statistiken visar inte heller antalet barn under 15 år som tagit sitt liv. År 2017 var det 1189 självmord och ytterligare 355 fall registrerades där det fanns misstanke men avsikten inte kunde styrkas, 7 personer var under 15 år.

År 2016 inkluerades både säkra och osäkra självmord och statistiken visar att 1478 människor tog sitt liv, 1015 män och 463 kvinnor. I Sverige var ca 20 % osäkra självmord av det totala antalet, flertalet av dem var förgiftningar.

På 300 år har synen på självmord förändrats från att ha varit en brottslig handling till tillstånd av ohälsa i medicinsk och social mening. Fattigdom och andra sociala skäl räknades inte som förmildrande omständighet då – men inte heller idag tar man in människas hela livssituation vid suicidbedömningar och det kan förekomma stora brister i samverkan med anhöriga.

Vilken är synen på varför självmord sker och hur har den förändrats? Så här skriver en forskare: "Förr var självmord en accepterad handling i samhället. Prästerna försökte förr få de självmordsbenägna att inse det förkastliga och besinna sitt ansvar. Församlingar som ber för medmänniskors liv och leverne är en manifestering av ett kollektivt ansvar." Idag ”är denna plikt inte självklar”, det finns ”inget riktigt övertygande argument för varför samhället bör inskrida för att förhindra en människa med livsleda, att ta sitt liv”. ”Det är viktigt att läkare, vårdpersonal och andra som arbetar med människor som försökt ta sitt liv får kunskap om självmordspreventionens kristna bakgrund och skiftande tillämpning genom tiderna!”. "Förr fanns ett teocentriskt synsätt – då ansvaret över själarnas salighet vilade på kyrkan. Det ersattes av ett antroprocentriskt perspektiv och ett respekterande av den enskildes rätt att ta sitt liv och rätten till en anständig begravning. I en kristen idétradition bedöms alltid självmordet i sig som ont, som måste förebyggas och förhindras. Samhället kan och vill inte acceptera att människor tar sitt liv”. (Y M Werner 1999)

SCB:s årliga inkomstrapport visar att Sverige tillhör de EU-lämder där skillnaderna i inkomster ökat mest sedan inkomstår 2007 och att andelen svenskar med låg ekonomisk standard mer än fördubblats sedan början av 1990-talet. Vi vet att gruppen personer med låg utbildning har högre självmordsrisk, att socioekonomisk bakgrund avgör hälsan, som i stora stycken är en klassfråga idag.

Genom att tillsammans skapa möjligheter för alla i samhället kan vi rädda liv! ❤❤❤

 

Målet är ett suicidfritt Sverige!

Ta fram tvingande lagstiftning för kraftfulla stödinsatser från skilda verksamheter!

2019-07-06

Hemsidan www.forebyggsjalvmord.se har som mål att förebygga självdestruktiva handlingar, psykologiska olycksfall, självskadebeteende, olyckor som människor hamnar i, på grund av livskriser/ livsvillkor/ livssituationer/ grav psykisk ohälsa/ behandling/ utsatthet, som ingen ska behöva uppleva, med död som yttersta konsekvens.

Få upp ögonen för hur samhället fungerar suicidpreventivt idag! Självmordsförebyggandet fungerar kanske inte på det sätt som människor tror. Sedan 2015 är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet, men mycket lite har egentligen hänt i konkreta förebyggande suicidpreventiva insatser, sedan nollvisionen i självmord antogs 2008. Tillsynsmyndigheten är IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg.

Tillsynsansvaret vid suicid behöver vidgas och bli ett kraftfullare uppdrag, genom att beivra felaktigheter, utsatthet och övergrepp som begås mot enskilda och deras anhöriga. Idag innebär grova felaktigheter att arbetssätt ändå inte förändras, trots att de orsakat så kallat fullbordat självmord eller självmordsförsök med gravt livslångt handikapp som följd.

Nationalekonomiskt är det lönsamt med lagstiftning och handlingsplaner för kraftfulla insatser i suicidprevention i alla sektorer! Statliga myndigheter och samtliga regioner för hälso- och sjukvård behöver arbeta på likartat sätt över hela landet. Alla samhälleliga verksamheter måste med tydlighet ges uppdrag att lösa självmordsförebyggande insatser som svar på människors behov, oavsett i vilken verksamhet och var i landet man befinner sig.

Fram till idag har samhället betraktat självmord som en enskild människas handling Suicidprevention behöver istället innebära att verksamheter med kraftfulla medel identifierar och betraktar konsekvenser av sina beslut, för människor i tillfällig utsatthet, i grav psykisk ohälsa, som över längre tid lever i undermåliga livsvillkor/ livsbetingelser, som konsekvens av egen sjukdom, samsjuklighet, trauma- och smärtproblematik och skapar självmordsförebyggande (handlingsbe)redskap.

Myndighetsutövning i all form och den somatiska och psykiatriska vården behöver ges ett tydligt uppdrag att öppna sig, förändra arbetssätt och möta människor i utsatta situationer genom att se till individens livsutrymme och individuella behov, med syfte att bevilja jagstärkande interventioner som direkt suicidpreventiv åtgärd.

* Genom suicidpreventiva planer behöver all offentlig och privat hälso- och sjukvård samt all samhällsservice, alla kommunala verksamheter och större företag,  tvingas till ett medvetet suicidförebyggande arbetssätt. Det behöver även stärka nästståendes möjligheter att med sin kännedom samverka i det suicidpreventiva arbetet i stort och i enskilda insatser.

* Kraftig utbyggnad av självmordsförebyggande inslag i samtliga utbildningar, ger ökad medvetenhet i samhället.

* Verksamheter behöver ha ett suicidpreventivt tänk och samhällets insatser behöver identifiera (nya) riskgrupper med ökad självmordsrisk och sprida kunskaper / ny forskning och beprövad erfarenhet, genom ny teknik.

* Utgå från en tydlig holistisk grundsyn i samhällets insatser! Se en människas alla behov, inte bara kroppslig existens, utan att hon är en känslomässig, mental, själslig och andlig medvetenhet som behöver bekräftas!

* Ge människor hjälp till självinsikt, att hitta balans mellan inre och yttre, fysiska- och psykiska, själsliga- och andliga behov.

* Behandla och bemöt människor med likvärdig respekt, oavsett genus, ras, tro, ekonomisk status och samhällstillhörighet, utifrån deras medvetandenivå, behov av bekräftelse, syn på till exempel medicinering och inställning i olika frågor.

Tillsammans kan vi rädda liv! ❤❤❤

 

Ge sig själv hjälp att höja sin tanke

2019-06-30

Jag tänkte dela ett redskap för att ta bort negativ förväntan och snäva tankar om sig själv, som krymper det som är omöjligt och istället gör det du vill skapa möjligt.

För att bli medveten om att du själv är den hårda domaren, ger du akt på hur du tänker om dig själv. Bestäm dig för att under tre dagar (helst en hel vecka) observera vilka negativa tankar du har, hur du talar om dina förmågor, om hur resultatet kommer att bli i sådant du tar dig för. När du förstår hur tankar och ord skapar, kan du plötsligt förstå att negationerna behöver bort.

Så snart din hjärna producerat en negativ tanke ska du därför medvetet omprogrammera, genom att ge ifrån dig ett eget valt ljud som du bestämt och samtidigt göra en speciell rörelse, som du också ska göra varje gång, med någon kroppsdel. Du kommer att se hur de negativa tankarna blir mindre och färre, för att tillslut upphöra… om du varje gång du tänker en negativ tanke gör ljudet och rörelsen – samtidigt i direkt anslutning.

Det känns med ens lätt, livet känns skönare och du har en positiv förväntan, som inte kostar dig någon ansträngning längre! Din inställning kommer att förändras liksom hela ditt liv! ❤❤❤

 

Ingen ska behöva må så dåligt

2019-06-23

Ingen ska behöva må så dåligt som rektor Johan gjorde

Att lyssna till Johan Johanssons dåvarande rektorskollega Mattias Liedholm på Manifestationen som hölls för rektorn på Lövmarknadsdagen i Hoglands Park, på dagen 5 år efter den svåra bilkraschen som gjorde Johan gravt funktionsnedsatt för resten av livet, var som att ta oss tillbaka i tiden. Jag fick förståelse för hur det som skedde kunde ske, när Johan skuldbelades, hängdes ut i massmedia av politiker och tjänstemän i Karlskrona kommun. De hade inte en tanke på människan de behandlade på det sättet.

Det kunde han hänt vilken rektor som helst i Karlskrona

Johan hade inte brustit i sitt uppdrag som rektor. Johan är en man som var känd för sin vänlighet och omtanke, som alltid såg till andras behov. Han var rektor på just den skola där den mördade flickan gått. Johan anklagades offentligt för att inte gjort en orosanmälan, blev djupt deprimerad, fick svår ångest och självanklagelser.

Undvika tala klartext upprätthåller tabun om självmord

Ända sedan första artikeln som beskrev den självförvållade bilolyckan i lokal- och riksmedia, har jag reagerat på ordvalet. Jag menar att den inte är självförvållad, utan skedde under livsvillkor som ingen ska behöva leva i. Under torsdagens manifestation beskrev jag hur offentliga anklagelser om skuld, hos Johan blev till fastlåsta tankar som oupphörligt malde, dag som natt.

Han befann sig till sist i ett djupt deprimerat tillstånd,

vilket är förenat med livsfara. Man behöver en utomståendes stöd för att få redskap och hitta sätt att hantera alla sina fruktansvärda känslor och kättrande tankar. Johan visste det och tog kontakt med psykiatrin som inte tog emot honom.

Johans tillstånd blev till sist livshotande

Utan adekvat hjälp går man under, tar sitt eget liv. Det är 10 gånger fler självmords- ”försök” - ett annat konstigt ord med mitt sätt att se - än det som på fint språk heter fullbordade självmord. Avsikten hos en deprimerad människa utan hopp är inte att ta sitt liv, utan att bli kvitt det mående som fullkomligt kväver personen. Därför behöver vi tala om självmordsprevention och veta hur man kan rädda liv.

Varför används orden självförvållad trafikolycka?

Olyckan bottnade helt klart i tjänstemäns och politikers agerande mot honom. Det är att straffa offret dubbelt, att han först anklagades offentligt och när han sedan i sin depression skadas, beskrivs det som självförvållat. Det bidrar till tabun, att självmord är en svår fråga att tala om. Jag försökte förklara det här på manifestationen, men budskapet har svårt att nå in i åhöraren. Det är ett nytt sätt att tänka och som all nyinlärning behöver det tränas in. Vi går bara i början på vägen som leder till att allmänheten byter ut alla de här orden i takt med att förståelsen ökar för varför självmord sker. Det kommer att rädda liv!

Istället för att själv fastna i sorgen över vad som hänt behöver man medvetet omvandla sin egen vanmakt - för att stötta, lyssna på och praktiskt försöka hjälpa, i det här fallet Johan. För oss som inte står så nära honom eller någon annan behövande människa, kan vi erbjuda oss att förändra livsvillkor för en annan människa, som lever i en utsatt livssituation.

För att hedra Rektor Johan Johansson kan du som vill, medvetet ställa dig till förfogande, i frivilliga insatser för en medmänniska, genom gott medmänskligt bemötande, respekt i uppträdandet, med din kunskap, erfarenhet och genom dina kontaktvägar. Det var det andra av manifestationens viktiga budskap!

Johans öde borde leda till en större ödmjukhet och djupare förståelse

för hur viktigt det är att man sätter sig in i en annan människas situation. Johan anklagades, utan att någon skuld var fastslagen. Han anklagades utan oberoende prövning, utan försvar, utan möjlighet att försvara sig. Han utestängdes från de samtal i personalgruppen som skulle ha hjälpt också honom att få bearbeta och kunna se sakligt på situationen.

Att tjänstemän och politiker, utan opartisk utredning, anklagar en medarbetare, dessutom i media, borde inte kunna inträffa i ett land med lagar och oberoende domstolar. Händelsen visar på stora brister i krishantering och beredskap för att möta oväntade och svåra situationer. Idag förstår vi att det var en av orsakerna. Hur ser krisberedskapen ut idag? Men hur kunde Johan anklagas på felaktiga grunder? Det krävs en offentlig ursäkt och gottgörelse för att ge Rektor Johan Johansson upprättelse.

Tillsammans kan vi skapa ett vänligare samhälle! Det räddar liv! ❤❤❤

Manifestation för Johan Johanssons Upprättelse

2019-06-20 ❤❤❤

Välkommen till Hoglands Park i Karlskrona, klockan 18.30, på Lövmarknadsdagen, Karlskronas egen "nationaldag" och stadsfest. Den 20 juni 2019 är det också på dagen 5 år sedan rektor Johan Johanssons självmordsförsök och därför är det också en sorgens dag i Karlskrona, som facebookgruppen "Vi som vill att Rektor Johan Johanssons namn ska rentvås, uppmärksammar. Johan blev djupt deprimerad efter anklagelserna han utsattes för av Karlskrona kommun efter att skolflickan Yara mördats på valbordsmässoafton 2014. 

Ge Johan upprättelse, ursäkt och gottgörelse Karlskrona kommun. Johan blev felaktigt anklagad och uthängd, vid en presskonferens i riksmedia den 12 maj 2014. Han anklagades för att inte ha gjort en orosanmälan till socialtjänsten trots att han följde riktlinjerna som alla rektorer arbetade efter. Han fråntogs nycklarna till sin arbetsplats, fick inte svara på sina mail eller i sin arbetstelefon.

Johan blev djupt deprimerad, han sökte men fick ingen vård vid Landstinget Blekinge. Ingen människa klarar sådan utsatthet. I Sverige finns sedan 2008 en Nollvision i Självmord - ingen ska behöva må så att självmord blir en utväg - som Sveriges riksdag och regering antagit. Johans situation ledde till ett självmordsförsök. Johan vaknade till slut upp ur koman och han lever idag med livslångt gravt handikapp, han kan inte tala, äta själv eller röra sig.

Vi ber Karlskrona kommun att backa, göra om och göra rätt! Anta också självmordsförebyggande planer och sprid i kommunen, till Blekinges kommuner och dess arbetsplatser. Sprid kunskap om hur suicid kan förebyggas!

Självmord bland studenter

2019-06-09

Under testperioden med 5G i Bristol University i England ska det ha skett 13 självmord bland studenterna. Här är en länk om själva testperioden 2017-07-01 till 2018-03-31: http://www.bristol.ac.uk/engineering/research/smart/projects/uk-5g/.

Lyssnade till Ring P1 på nationaldagen om radiostrålning och förstod att jag behöver läsa på mer om 5G som ju är mycket farligare än den strålning vi hittintills haft omkring oss. (https://sverigesradio.se/avsnitt/1298548?fbclid=IwAR3mII70_nJjZWDKVQRwOw2hsWW346SaP60FXiIMU1NyfSBspBSlD8texag)

Både Bryssel och Geneve säger nej till 5G. Men i Sverige har man redan börjat sätta upp 5Gmaster utan att informera befolkningen. Strålskyddsstiftelsen har en intressant och mycket skrämmande artikel i webtidningen 2019-06-09. (https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/04/bryssel-stoppar-5g-miljoministern-vill-inte-salja-ut-invanarnas-halsa/?fbclid=IwAR1frGzD102CIyxlSeoLjmvfJQsFX2cRgKByqJd5U0Rf3-K19-d9debDoUE)

Kopiera länkarna, klistra in och sätt dig in i vad 5G utgör för hot för vår och våra barns hälsa. Stora bolag tjänar mycket pengar samtidigt som de äventyrar människors hälsa. Konstigt att det inte förs en debatt i Sverige? Har hört mycket lite protester vilket är egendomligt, när man protesterar på andra håll i världen. Än är det inte för sent att säga NEJ till 5G - hoppas jag.

Tillsammans kan vi rädda liv! ❤❤❤

 

Självmord mer än en siffra 

2019-06-02

Fem företrädare för SPES i Uppsala skriver i en debattartikel i Uppsala nya tidning:

"Trettio liv i veckan eller fyra om dagen. Så många tar sitt liv i Sverige. En person av dem är barn under 18 år. Kvar blir chockade och förtvivlade familjer och vänner som upplever sorg men även skuld och ilska. Det handlar om tusentals personer vars liv för alltid förändrats, vars liv trasats sönder.

De får PTSD-liknande symptom, problem med minnet, oförmåga att hantera stress, sömnsvårigheter, panikångest, problem att klara vardagen. De flesta har komplicerad sorg, inte depression. Möten med oförstående läkare som inte förlänger sjukskrivningen, som säger: Du måste gå vidare, fastna inte i sorgen. Känslan av tystnad, att ingen vågar prata om självmordet gör sorgen extra tung att bära.

Initialt behövs professionell hjälp av psykolog eller kurator men känslan av att ingen förstår på djupet vad de går igenom gör att det också behövs andra stödformer. Vi som arbetar med efterlevandestöd får ofta höra att de professionella har läst sig till sina kunskaper och vet inte hur det känns på riktigt, men i samtalsgruppen vet alla vad vi går igenom.

De drabbade behöver känna samhörighet med andra drabbade. Känna att de inte är ensamma. Möta andra att dela sin sorg med och få bekräftelse från de som hunnit längre i sin sorgbearbetning. Se och förstå att det finns ett liv även efter förlusten, men att det tar tid att sörja. Ett liv som aldrig blir som förut men ett fullt godtagbart liv.

Det är något som Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd (SPES) kan ge. Som ideell organisation är vi unika. Alla i SPES är själva efterlevande och genom det har vi en helt unik erfarenhet och kunskap. Vi är de enda som faktiskt kan säga: Vi vet vad du går igenom!

Vi är efterlevande som stödjer andra efterlevande genom en evidensbeprövad metod baserat på 30 års verksamhet. Vi finns nära och är tillgängliga i nästan hela Sverige. Genom att hjälpa drabbade arbetar vi förebyggande då efterlevande är en riskgrupp.

Sedan 2008 finns vi i Uppsala där vi genom åren har hjälpt många anhöriga. Vi erbjuder samtalsgrupper för vuxna, för unga vuxna och en Läsa för livet-grupp – en form av biblioterapi där vi utifrån litteratur i olika former samtalar och bearbetar vår förlust.

Folkhälsomyndigheten har ännu inte presenterat siffror för 2018, men 2017 tog drygt 50 personer sitt liv enbart i Uppsala län, inräknat osäkra fall. Dessa 50 personer lämnade minst tio efterlevande: familj, släkt, nära vänner. Det innebär att 500 personer varje år går igenom detta trauma i vårt län. Jämfört med hur många som dör i trafikolyckor är det stor skillnad. 2017 omkom 10 personer i trafiken i länet, och man kallade det ett mörkt år. Hur mörkt är inte 2017 vad gäller självmord?

SPES i Uppsala måste kunna fortsätta stödja. För att göra det behöver vi bra förutsättningar. Vi behöver en trygg ekonomi så vi slipper vara beroende av gåvor. Vi behöver ha en för oss anpassad lokal och inte behöva ha enskilda möten med drabbade personer på något café.

En lokal där vi kan bedriva vår verksamhet i en lugn och trygg miljö, samt ekonomiska medel för resor då vi reser inom hela vårt län för att hjälpa familjer på plats men även för att föreläsa om självmord och berätta om SPES arbete för personal inom olika vårdverksamheter, för elever och personal inom vårdutbildningar.

Vi vill genomföra utflykter med gruppernas deltagare och själva kunna delta vid olika kurser och seminarier om självmord och psykisk ohälsa. Vi behöver också medel för att uppmärksamma Suicidpreventiva dagen den 10 september varje år.

Svårigheten är att veta hur stor del av sökta medel vi beviljas, få en god ekonomi och känna trygghet. För 2019 sökte vi verksamhetsbidrag från två olika nämnder. SPES tilldelades en lägre summa än vi hoppats på. Summan täcker inte hyran under ett år för lokalen vi hyr.

Vi i SPES Uppsala oroas över att behöva dra ner på vår verksamhet. Vi behöver kontinuitet. Vi vill fortsätta rädda liv. Det är vi skyldiga de drabbade."

Tillsammans räddar vi liv!❤❤❤

 

2019-05-26

Inre och yttre utveckling följs åt

Ett inre fokus påverkar i det yttre. Ett yttre fokus får sin medvetenhet ur en inre källa.

Det finns en liten rödstjärthane som har kommit på besök under flera veckor. Han flyger in mot mitt av mina sovrumsfönster, sätter sig på fönsterspröjsen och pickar med näbben mot rutan. En lätt beröring, som en knackning hörs från fönstret, högt nog för att jag ska höra honom. Jag vaknar till, och förstår att det är krafter större än min egen, som verkar! En kärleksfull och god kraft påminner mig om att göra vad jag kan för min och andras välgång.

På samma sätt sker en andlig utveckling i allt liv, allt i ständig rörelse. En inre medvetenhet gläds över skapelsen. Alla har en guide, en vägledande stjärna, eller kalla det en osynlig kraft, en andlig hjälpare som vill väl, som går bredvid i livets inre, andliga, utveckling. Fågeln kom med bud, som ledde min tanke mot nya insikter - som jag mycket lättare, helt subtilt, kunde förnimma när jag var överväldigad och fylld av vördnad, i den starka upplevelsen.

Att samhället är på väg att bli öppnare är en utmaning - en process som pågår när vi ser motsatsen! Ur demokratisk aspekt får vi påminna oss att det i dagarna var 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Men samhället växer också och blir öppnare i omtanke, varsamhet och i empati, det jag vill kalla medvetenhet. Det är något som sker inom alla människor, som i och med sin födelse bär rätten till ett liv i frihet, i en värdig, rättvis och kärleksfull omgivning och vardag.

Det här att våga närvara i något större än sig själv skapar verkligen förändring, inte bara på ytan, utan hela samhället leds in i en annan medvetenhet. Det är stort och det är kännbart!

Det räddar liv! ❤❤❤

 

2019-05-20

I tolfte timmen lämnar en delegation från facebookgruppen ”Vi som vill att rektor Johan rentvås” in en skrivelse till kommundirektören i Karlskrona kommun med krav om upprättelse för Johan Johansson. Det var för fem år sedan, den 12 maj 2014, som rektorn anklagades offentligt under en presskonferens för att inte ha anmält till socialtjänsten vad man visste om skolflickan Yaras livssituation, om den grava misshandel som ledde till hennes död.

Anklagelserna mot honom visade sig snart vara felaktiga, men fortfarande har han inte fått upprättelse, ingen ursäkt, inget skadestånd trots att Försäkringskassan drygt fyra år efter händelsen klassat hans psykiska tillstånd som arbetsskada.

Han blev avstängd från sitt arbete och hans utsatthet ledde till depression och i ett självmordsförsök skadades Johan mycket svårt. Johan lever mycket svårt handikappad och hjärnskadad.

I veckans blogg (nedan) tar du ta del av skrivelsen som lämnats till kommunledningen i ett överlämnande med massmedia på plats, för vidare befordran till alla som var inblandade då för fem år sedan.

Idag den 20 maj, en månad innan femårsdagen för bilkraschen som på ett ögonblick förändrade Johans, hans frus och hans döttrars liv, ställer vi i Stödgruppen för Johan, krav om att Johan ska få en offentlig ursäkt, upprättelse och skadestånd.

På varje fullbordat självmord går det 10 gånger så många allvarliga självmordsförsök och ytterligare 10 gånger så många människor i Sverige har allvarliga självmordsplaner.

Ett viktigt sätt för att förbättra suicidpreventionen är lära sig hur ett självmordsförsök skulle ha förebyggts, genom händelseanalyser efter varje självmordsförsök och varje fullbordat självmord. Vad kunde gjorts annorlunda, vilka misstag gjordes, vad kunde ha förhindrat?

Enligt en artikel där Psykiatriöverläkaren uttalar sig gjordes många misstag från sjukvårdens sida när Johan sökte hjälp där för sin depression. De kunde förhindrat att depressionen eskalerade och gick så långt som till ett självmordsförsök, men Johan fick ingen hjälp.

Sjukvården ensam kan inte förebygga grav psykisk ohälsa. Det krävs lösningsinriktade insatser! Idag är det främst läkemedelsförskrivning, vilket sker i många fall och ibland med förödande effekter. Men genom lösningsinriktad samtalsterapi av något slag ges många personer perspektiv och får hjälp att identifiera sådana livsförhållanden som kraftfullt och omgående behöver förändring.

Aktörer i olika verksamheter behöver vara lyhörda och hjälpa till så att omöjliga livssituationer kan brytas, så att ett hopp kan komma in.

En människa i hopplöshet ser inte ser någon utväg ut ur sitt psykiska och mentala lidande på grund av inre kaos. Hen måste ges hjälp att ta sig ur det gungfly av känslomässigt och mentalt helvete, skuld och skam som krampaktigt håller sig fast.

Arbetsgivaren Karlskrona kommun har varken bett Johan och hans familj om ursäkt, Johan har inte fått upprättelse, inget skadestånd eller annan ekonomisk gottgörelse, ännu. Men den kampen från Stödgruppens sida har nu bara börjat!

 

 

2019-05-20

Karlskrona kommunledning, nu är det dags att ge före detta rektor Johan Johansson offentlig ursäkt, upprättelse, ekonomisk gottgörelse för kränkning och arbetsskada, som han utsattes för 2014!

Det blir fem år, den 20 juni, sedan dagen för den stora tragedin, när den press och arbetsskada kommunen utsatte Johan för, som ledde till allvarlig depression slutade i ett självmordsförsök, med ett livslångt gravt handikapp och hjärnskada som följd. Rannsaka kommunens hantering av rektor Johan Johansson för att de sår och den skam som fortlever i kommunen ska kunna läka. Människors starka reaktioner sjuder av motvilja och vämjelse mot politikers och tjänstemäns agerande då och tystnad nu. Johans och hans familjs tragiska livssituation kräver upprättelse! De som inte orkar älta eller höra om detta mer lider. Andra känner att de måste agera och inte kan vänta längre, eftersom händelsen ännu inte fått ett avslut. Oförmågan och ointresset från kommunens sida att vilja gottgöra och tillmötesgå kraven på upprättelse leder till ökad psykisk ohälsa hos de direkt inblandade. Hos dem som känner sig berörda växer upprördheten till stark frustration och ilska. Frågan kan inte längre behandlas med tabu, som en ickefråga, något man inte talar högt om i Karlskrona.

Det finns inga alternativ till en förlikning, i den rättsprocess mellan Karlskrona kommun och dess rektor Johan, som aldrig inleddes men nu behöver få ett avslut.

Vi ber Karlskrona kommunledning att gå oss tillmötes i vår kamp för en ursäkt och att Johan, hans hustru och döttrar gottgörs för den skada kommunens agerande gett upphov till. En avstämning i hur kommunen hanterar vår begäran önskar vi på morgonen den 5 juni 2019.

Femårsdagen av Johans tragiska bilkrasch kommer att samla människor från Karlskrona och från olika platser, till en ännu mer kraftfull manifestation än den tidigare, med krav på att Johan verkligen ges den upprättelse han förtjänar!

Försäkringskassan har fastställt arbetsskada

Att Försäkringskassan klassat Johans psykiska tillstånd som arbetsskada är ett ytterligare argument för att kommunen behöver tänka om och ta sitt moraliska ansvar.

I lagen om Nollvisionen i självmord står att ingen ska behöva må så att självmord är en utväg.

Johan är idag gravt invalidiserad, efter självmordsförsöket som blev en följd av den psykiska pressen och depression som utvecklades på grund av kommunens agerande, med följd att Johan idag, fem år efter tragedin, inte kan röra sig, äta själv eller tala.

Kompensera oegentligheter gentemot Johan och andra inblandade!

Alla inblandade som kränktes behöver ges erkänsla och få motta en offentlig ursäkt, också för att de som kränkte ska kunna gå vidare och för att alla i kommunen ska kunna gå vidare.

Ge Johan skadestånd, gottgörelse och upprättelse!

Karlskrona kommunledning, kom till ett avslut i den här frågan genom att ansluta er till oss, Karlskrona-, Ronnebybor och personer från andra platser, som höjer våra röster för Johans upprättelse!

Johan hamnade den 12 maj 2014 i en livsfarlig situation, en tragedi som kom till på grund av oförstånd hos en stressad och chockad kommunledning med personal som naivt nog sökte en syndabock. Det agerandet måste leda till att Johan, denne mycket omtyckte chef, arbetskamrat, medmänniska och familjefar, som utpekades offentligt och skuldbelades, nu efter de 5 år som gått, till sist ändå ges en offentlig ursäkt, upprättelse och gottgörelse.

Backa och gör rätt!

Människor i värdsarvsstaden Karlskrona, denna vackra plats på jorden, behöver återfå förtroende, kunna gå vidare i utveckling, växa i empati, mognad och förlåtelse.

 

Kraven framförs till Karlskrona kommunledning av en delegation för ”Vi som vill Rektor Johan Johansson namn ska rentvås” och överlämnas till kommundirektör Carl-Martin Lanér.

Karlskrona den 20 maj 2019 ❤❤❤

Annika Refwelin

Bengt-Åke Claesson

Birgitta Stenberg

Heike Lewik

Ingela Borg

Jenny Pettersson

José Espinoza

Kick Olsson

Linda Hammar

Maiellen Stensmark

Mattias Liedholm

Mia Carlsson

Ulla Ståhl

 

 

FEM SVÅRA ÅR HAR GÅTT FÖR JOHAN OCH HANS FAMILJ. NU KRÄVER VI ATT JOHAN GES UPPRÄTTELSE AV SIN ARBETSGIVARE, KARLSKRONA KOMMUN.

– Jag kommer inte ihåg det själv, men en av mina döttrar påstår att jag sa att vi var de tre musketörerna och jag aldrig kommer att ge mig. Karin citerad i Expressen om Johans bilkrasch

 

”Rektorn Johan Johansson stängdes av från sin tjänst – och hamnade i en djup depression som slutade med ett självmordsförsök. Nu slår Försäkringskassan fast att rektorns psykiska problem orsakades av händelser kopplade till det tidigare arbetet i Karlskrona kommun. Det innebär att myndigheten slår fast att rektorns psykiska besvär orsakades av arbetsrelaterade incidenter. Enligt beslutet uppkom arbetsskadan den 12 maj – samma dag som delar av den dåvarande kommunledningen på en presskonferens meddelade att rektorn stängts av från sin tjänst.” Publicerad 14 augusti 2018, SVT NYHETER Blekinge 

 

”Rektor Johan Johansson på Tullskolan i Karlskrona försökte ta sitt liv efter tragedin då den åttaåriga flickan Yara mördades. Nu har han fått sina pykiska problem klassade som arbetsskada, rapporterar SVT Nyheter Blekinge. Yara 8, mördades av sin morbror och hans fru våren 2014. Efter mordet pekades Johan Johansson ut som ett slags syndabock av Karlskrona kommun. Han fick bära ansvaret för att den långvariga misshandeln av flickan inte hade åtgärdats. Han stängdes av från sitt jobb och hängdes ut vid en presskonferens. Senare visade det sig att han följt alla rutiner och berättat om flickan för socialtjänsten i Karlskrona.” Publicerad 14 augusti 2018, Expressen/Kvällsposten

 

”-Kommunen avrättade min man offentligt – Jag upplever att Johan mer eller mindre blev offentligt avrättad i massmedia utav sin arbetsgivare. Johan tog väldigt illa vid sig, luften gick ur honom och allt det han hade kämpat för under alla år sågades med fotknölarna på honom. Han var uthängd, han var syndabocken, det svarta fåret. Han fick bära allt, säger hans hustru Karin Johansson, som i dag väljer att berätta om familjens pressade situation. Familjen menar att kommunen brustit allvarligt på flera punkter. Dels när Johan stängdes av, dels när beslut togs om att hålla en presskonferens där fokus låg på den enskilde rektorns bristande ansvar. Agerandet utlöste, enligt hustrun, en djup depression som i sin tur ledde fram till olyckan.              

– Det finns ingenting som får det ogjort, men jag ser ju att kommunen har ett stort ansvar att se till att Johan verkligen får en upprättelse och en offentlig ursäkt. Det är vad jag kräver. För det är han värd, det är han berättigad till, säger Karin Johansson” Publicerad 19 november 2014, SVT NYHETER Blekinge 

 

”Skolchefen: ”Vi gjorde inte fel” I efterhand har kommunledningen flera gångar diskuterat hanteringen av Yararektorns ärende. Slutsatsen är att ansvariga gjorde rätt. Och att samma sak kan hända igen. Det var förvaltningschefen Maria Persson som tog beslutet att stänga av Johan Johansson efter Yaras död. Hon menar att han i det läget inte var kapabel att sköta sina arbetsuppgifter på den krisdrabbade Tullskolan. – Jag kan inte gå så långt att jag säger att vi gjorde fel. Vi hade en situation där vi fick hantera det här utifrån det läge som rådde, säger Maria Persson. Hon menar att avstängningen aldrig var ett sätt att peka ut rektorn som ansvarig – utan snarare att hjälpa honom. – Vi hade aldrig något misstroende mot Johan i hans roll som rektor och vi skulle aldrig ”avrätta” honom för den sakens skull.

Ingen självkritik från kommunen                                                                                            På presskonferensen den 12 maj fanns också kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren. Inte heller hon ser någon anledning till självkritik – trots de mänskliga konsekvenserna. – Jag tror inte att vi kunde ha gjort annorlunda. Vi kunde inte låta bli att berätta vad som har hänt.

Det ansvariga kommunalrådet Börje Dovstad (FP) menar dock att kommunen kan dra lärdom av hur rektorns avstängning sköttes. - Det är ju mycket i det här fallet som visar att det inte blivit bra. De erfarenheterna måste vi kunna bära med oss i framtiden. Publicerad 19 november 2014, Aftonbladet

 

”– Genom att Karlskrona kommun vid en presskonferens påstod att rektorn Johan Johansson agerat fel i samband med den tragiska dödsmisshandeln pekades han ut som en syndabock. Det kan betraktas som förtal, säger Lärarförbundets förbundsjurist Kiirsi Pispanen. Polisanmälan kommer också att gälla misstanke om arbetsmiljöbrott, bland annat för att kommunen inte hade något genomtänkt krisplan utan stängde av rektorn och sedan inte gav honom det stöd han behövde. Rektorn stängdes av från sin tjänst, eftersom han enligt kommunen inte hade gjort någon orosanmälan till socialtjänsten om Yaras situation. Senare har det visat sig att rektorn hade följt kommunens rutiner och muntligen fört fram oro till socialtjänsten. Kommunens kommunikationschef vill inte kommentera polisanmälan, eftersom den inte är formellt upprättad än.” ”Lärarförbundet kommer också att begära att hustrun till rektorn får vara delaktig i den externa utredning som kommunen har beslutat om. Förbundet har också beslutat att lyfta förhandlingen om kommunens påstådda brott mot överläggningsskyldighet i samband med rektorns avstängning till central nivå.” Publicerat 17 dec. 2014, Lärarnastidning.se, Lärarförbundet 

 

”- Hon hör förvaltningschefen säga att Johan inte ska vara på skolan medan kommunens utredning pågår. Han får ett val. Vill han ta ledigt, sjukskrivas eller ska de på presskonferensen senare samma dag kalla det en ”timeout”? Johan Johansson väljer timeout. Men på eftermiddagen ringer chefen och säger att de har ändrat sig, att det blir en avstängning. Presskonferens hålls. På tv ser de kommunledningen. Det uttalas att ”rektor är den som står ansvarig”. – Det var som en kniv i ryggen, säger Karin Johansson. Senare får de veta att Lärarförbundet samma dag – den 12 maj – kontaktades för överläggning om en avstängning. Mötet bokades till följande dag. Men någon överläggning hölls aldrig. Johan Johansson var redan avstängd. Tvist pågår om brott mot kollektiv¬avtalet.

Ältar sin skuld Nio dagar senare hävs avstängningen. Johan Johansson försöker arbeta, men orkar inte. Nedförsbacken har börjat. – Johan blev alltmer misstänksam mot allt och alla, berättar Karin Johansson. Hans samtal kopplas till en kollega, hans arbetsmejl sorteras, somligt vidarebefordras till andra. Det spär på osäkerheten.” Publicerat 22 november 2014, Aftonbladet

Apropå suicidprevention

2019-05-12

Äntligen kan det hända något! Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården blir bättre på suicidprevention! Omkring 90 % av de personer som tar sina liv har tidigare sökt hjälp inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Dessa verksamheter behöver mer kunskap för att hantera och upptäcka människor som är i riskzonen.

Man ska också sprida kunskap som hur man ger stöd till anhöriga efter ett självmord. Socialminister Lena Hallengren (S) ger Socialstyrelsen 11 miljoner för att fram till 2022 ta fram kunskapsunderlag och sprida den kunskapen i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Kunskapen finns redan, men det gäller att uppdrag förankras långt ner i organisationerna och utförs! Program behöver tas fram som kan ge praktiska insatser till människor i hopplösa livssituationer.

Det kan rädda liv! ❤❤❤

 

 

Självmord kopplas ofta till skam. Men det är inte den som mår så dåligt att hen till slut tar sitt liv som kämpar med skam. För en suicidal person handlar det om att avsluta en känslomässig och mental ”tortyr” som inte gått att koppla bort. Missmod, hopplöshet som saknar slut, handlar om tillstånd man upplever sig fastlåst i.

Skammen är knuten till samhället och finns hos dem som stod bredvid, som inget kunde göra eller inget gjorde. De som kunnat ana vad personen genomled, men ändå inte kunde förstå, att situationen gav ett mående som kunde gå så långt att det skulle leda fram till ett självmord eller sluta i ett självmordsförsök.

Skammen behöver hålla ifrån sig sorg, alla frågetecken, och förstå att bara en liten del av personens mående kunde uppfattas av dem runtomkring. Det gör skammen speciell. Till sin natur är den avskild och enskild och förs sällan på tal. Tystnaden avslöjar inget. 

Man värjer sig, byter trottoar, för att slippa komma alltför nära sina egna känslor. När ett självmord kryper så nära inpå blir det tydligt. Det kunde vara jag själv som förlorat en nära i självmord, min familjemedlem som överlevde, svårt skadad med hela sin livssituation kraschad. Obehaget väcks. Det är svårt att veta vad man ska säga. Inte nämna alls, inte prata öppet.

De närstående till en person som tagit sitt liv kan känna att andra människor vänder dem ryggen. Det gör att de vill hem till sin trygghet, att de känner rädsla för att möta folk, obehag inför att träffa arbetskamrater igen efter sjukskrivningen en tid efter självmordet. Skamkänslan fångas hos dem, på grund av deras sorg och sårbarhet, trots att de inget har att skämmas för. Livet har sprängts i bitar, inget är sig likt mer.

Skammen döljer verkligheten, vill stämma upp i en sång om något helt annat, för att föra tillvaron tillbaks till hur det var tidigare, skapa endräkt. Men för dem som drabbats, för de medkännande och solidariska vännerna av ordning går inte det. Inget blir sig mera likt. Det går inte heller att glömma eller gömma undan. Ångesten och smärtan väcker minnena till liv och svårigheter hinner ifatt.

Så småningom kommer en öppning. För allas skull behöver sanningen läggas på bordet, innan den psykiska ohälsan hittar till fler. För lite gjordes. Samtalsstöd hade behövts. Allt fler har fått antidepressiva och vad gör det med förmågan att bearbeta sitt mående? Var det de antidepressiva som sattes in, som till slut gjorde slutet, med kvarlämnade spår i våra vattendrag?

Det är lätt att livets moment av kärlek och glädje helt tappas bort när sorgen och saknaden förblir obearbetad och helt dominerar. Domnande känslor av overklighet pockar på barmhärtig sömn, att bara få försvinna drömmande, men just i samma ögonblick störs sömnen, tankarna tjatar obönhörlligt, ångest och kvävande känslor tar vid och vill leda till uppgivenhet. 

Risken finns i så fall att det händer igen. Men en generations problem måste stanna med dem, inte övergå i barn och barnbarn, inte färga våra liv alltför mycket. Alla svåraste upplevelser behöver bearbetas på djupet och lösningsinriktade insatser genomföras. Frågor behöver ställas och djupt i samvetets, kärleken till livets brunn, hittas en balans.

Förlåtelse är något stort. Ingången är att vilja se ur allas bästa. För alla som på något sätt är eller känner sig indragna gäller att ta på sig ödmjukhetens glasögon. Genom att se och erkänna både egna och andras svagheter och bekräfta styrkor, utvecklas gåvan att se en utveckling i allt. Orka ta sig igenom, förmå sig kämpa vidare, innebär att vyerna vidgats och hjärtat blivit mer omfångsrikt!

Ett självmord som inte fullbordats, när personen lever kvar i den fysiska världen behöver hen vård och hjälp att konkret hantera och bearbeta sin nya livssituation. Hjälp genom ersättning, materiell gottgörelse, skadestånd och livränta underlättar, liksom att familjemedlemar som behöver också ges sjukskrivning och inlemmas i  de suicidala förebyggande insatserna. Genom förlusterna som gjorts behöver förutsättningarna för det fortsatta livet bli så bra och skonsamma som möjligt eftersom uppvakandet i sig är smärtsamt. 

Tillsammans kan vi lyfta av känslor av skam och skuld och finna medmänsklighet, empati och kärlek! ❤❤❤

 

2019-04-28

Varje aktör i samhällets service, råd och stöd har sina erfarenheter och kunskaper om hur en insats för en lidande människa behöver se ut, för att verkligen förebygga självmord.

E-tidningen Sjukhusläkaren har ett fantastiskt fint porträtt av psykiater Ullakarin Nyberg, som är en av Sveriges främsta experter på suicidprevention. Ullakarin menar att ”Vi behöver bli bättre på att samtala om existentiella frågor som sällan har givna svar och inte kan fångas i ett formulär. Patienten kan alltid mest om sig och sitt.” Ullakarin betonar att ”när hon träffar en patient är det alltid med utgångspunkt i att vi är två experter som möts.” Ullakarin tycker naturligtvis att det är ”väldigt allvarligt att den självskattade psykiska ohälsan hos unga har fördubblats de senaste tio åren” och tror att ”en viktig faktor är vårt samhälles fokus på prestation, som för med sig höga krav både inifrån och utifrån. Unga jämför sig med andra och tror att alla klarar mer än vad de själva gör. Här spelar sociala medier en stor roll”, säger Ullakarin Nyberg i artikeln.

Ullakarin beskriver vidare situationen i vården och menar att ”Många i primärvården känner sig frustrerade över att de inte har tid, resurser och kompetens för att möta patienterna i deras lidande. Vårt sjukvårdssystem är inte alltid anpassat till de behov som finns utan det handlar ofta om att avhandla allt på så kort tid som möjligt. Vi fokuserar mycket på diagnostik och färdigformulerade frågor och på skräddarsydda behandlingar. Allt detta är viktigt och bra, men jag skulle vilja att det alltid fanns ett parallellt spår som handlar om mötet med människan och hens berättelse.” Ullakarin fortsätter:

- Det blir lätt att man buntar ihop psykiska sjukdomar som schizofreni och bipolaritet som orsakar svåra funktionsnedsättningar med stressrelaterade diagnoser. De förra har inte ökat, medan de stressrelaterade sjukdomarna som har med vår livsmiljö att göra har stigit kraftigt, säger Ullakarin och fortsätter:

- Allt fler, både inom psykiatrin och andra människovårdande yrken mår dåligt själva för att de upplever att förutsättningarna för att göra ett bra jobb saknas. De hamnar i samvetsnöd, vilket är väldigt allvarligt och leder till att folk slutar, att man väljer bort psykiatri till fördel för en annan specialitet eller i värsta fall blir förhärdad. Många behöver hjälp att hitta balansen mellan att vara inkännande och att kunna stänga av.

- Det är nödvändigt att jobba mycket mer med att se till att suicidala patienter inte hamnar mellan stolarna. Vårdkedjan behöver bli bättre, det vill säga samarbetet mellan kommun, primärvård, beroendevård, kyrka, anhöriga och vänner. Detta är vi tyvärr inte så bra på idag, säger Ullakarin. Tidningen Sjukhusläkarens Porträtt med Psykiater Ullakarin Nyberg utgår från hennes hemvist i sjukvården och oerhörda kunskap i suicidprevention där hon är mycket uppskattad och gör ett fantastiskt arbete.

Suicidprevention måste stå högt upp på agendan hos alla aktörer i samhället. Inte bara vårdkedjan behöver bli bättre, utan också samverkan mellan vården och andra samhällsaktörer. Det finns mycket hjälp av lösningsinriktat slag att ge en människa som lever med självmordsproblematik. Men det krävs samverkan!

Det skulle innebära att inlåsningseffekter kunde minimeras. En person med allvarliga självmordstankar och självmordsplaner behöver ges insatser i förebyggande syfte. Inte som idag, att psykiatrin och öppenvården ska behandla symptomen när det handlar om behov av lösningsinriktade, förändrade förutsättningar för livet. Här kommer andra myndigheter och samhällsaktörer in!

Det behövs ett bredare helhetsperspektiv för att samhället ska kunna rädda liv!❤❤❤

 

Apropå suicidprevention

I vilken verklighet lever du?

2019-04-22

Livet och döden framställs som ett spel som påverkas av uppdiktade konflikter, ett fult maktspel som kräver sina offer. TV-serien Game of Thrones började sin åttonde säsong och frågan som serien uppehåller sig vid är vem som kommer att överleva längst. Den har lanserats stort i tevereklamen och information om serien kan man också få från kulturnyheterna i TV och radio som pratat om fenomenet. Människor satsar pengar i verkliga livet på vem de tror kommer att överleva de andra. Serien och det runt omkring är en stor industri med syfte att tjäna pengar. Men trots detta finns det på facebook ett inlägg av någon som inte har sett ett enda avsnitt och fler och fler instämmer, som själva inte heller sett något avsnitt av serien.

Självklart påverkar innehållet publiken som med spänning följer händelserna. De, eller det, människor färgas av har inverkan på och formar oss i olika avseenden. Sådant man utsätts för eller matas med färgar ens syn på saker. Man kan hamna i tankar om rätt och fel som trubbar av nyanserna. Tanken går av sig själv till porrindustrin, som drar in unga människor i tron att det går att tjäna stora och snabba pengar genom sin kropp. Det finns en parallell i vad som händer med en människas fulla potential, hela hennes palett av nyanser.

Hur uppstår våra bilder av hur saker och ting är?

Hur påverkar det vad en människa uppfattar och tänker om sig själv när de referenser hon får är skapade av någon annan och har ett bakomliggande syfte? Finns det serier som får tittaren att vakna upp, se de sociala samspelen, som kan hjälpa till att ifrågasätta och underlätta att klara egna konflikter i det verkliga livet? Är det inte dags att fråga sig om unga människors ökade psykiska ohälsa är en effekt av vår samtids eko? Vad gör alla dessa budskap och undertoner med oss? Hur gör en människa för att klara av att bära sig själv genom det verkliga livets känslor när hon påverkas starkt och tagit intryck av andras bilder? Vad styr en människa? Hur påverkas en människa av sina tankar, av förutfattade lagrade ”sanningar”, när hon betraktar utgången av svåra situationer?

På hemsidan www.forebyggsjalvmord.se finns information om tekniker som hjälper till att hantera allt som sköljer över, vägar att hitta in och skärma av yttre påverkan. Människan är så fulländad att hon har en egen sanning inom sig, i stillhet, tystnad, bortom andras påverkan finns varje människas räddning, inom henne själv!

Essensens medvetenhet, den inre medvetenheten i en människa, räddar liv! ❤❤❤

Det finns en nollvision men alltför lite görs

2019-04-15

VI behöver bygga upp en kunskapsbank regionalt, för att verkligen förebygga självmord. Vetskap om var-när- hur-vem som gör självmordsförsök, som fullbordar självmord och genom händelseanalyser ta reda på varför, vad som hade förhindrat och vad som brast. Det hade varit ett steg på väg.

Det behöver finnas program för alla skolor med information och livskunskap, med filmsnuttar för att få igång frågeställningar om hur man kan se signaler hos sig själv, sina kompisar och då veta vad som ska göras.

Vi behöver föra samtal om existentiella frågor med både unga och gamla som lever i rädsla, ångest och i fara för sitt liv. Livet är en växtplats! På något otroligt sätt i livets hårda skola utvecklas och växer vi till mognad, både som enskilda och samhälle, genom att möta svårigheter och hantera dem.

Det måste finnas hjälp att få! Praktisk hjälp – inte stora kampanjer. Samhället översvämmas av råd, upplysningar och information, men sedan, vart vänder jag mig på min ort för att verkligen få hjälp, vård och stöd?

Varför inte ge intressenter-anhörigföreningar- en lokal dit människor kan hälsas välkomna, träffas i förebyggande samtalsgrupper, dit man kan vända sig själv, eller med oro för närstående, med självmordstankar-planer? Därifrån ska finnas snabbvägar till insatser från olika samhällsaktörer!

Tillsammans kan vi rädda liv! ❤❤❤

Inkludering till förändring

2019-04-05

Minska ökande ohälsotal genom att involvera alla berörda samhällsinsatser i nära samarbete med ideella organisationer

”Det handlar om att demokratisera kunskapen om psykisk hälsa och problemlösningar som kan finnas på olika håll i samhället. Vi har inspirerats av innovativa lösningar i u-länderna, med insikten om att när det gäller att hitta nya åtgärder utanför psykiatrin är vi alla utvecklingsländer med mycket att lära”, så säger Cary Belkin, ansvarig för Thrive, på avdelningen för hälsa på New York Citys statsförvaltning.

De söker en bred uppsättning lösningar för att kunna hjälpa människor med

• Så tidiga insatser som möjligt

• Med lösningar som inte skapas av professionella i psykiatrin, utan av andra samhällsinstanser

• Man utgår från att varje samhällsinstans har sin expertkunskap om psykisk ohälsa att utgå ifrån - som ser olika ut hos olika samhällsaktörer, till exempel i kriminalvården, skolan, polisen osv

• Det är ett långsiktigt initiativ som ska pågå i minst tio år

• Med syfte att minska psykisk ohälsa!

Källa: NSPH.se 2019/07 – Gary Belkin, förändringsledare från New York 20190404

Finns det förutsättningar att kunna arbeta på liknande sätt i Sverige genom SIP, Lagen om Samordnad Individuell Plan? GÖR VI DET REDAN? Är det någon av er som läser min blogg som varit med om att någon fått hjälp genom att olika samhällsaktörer gått samman för att hitta en lösning?

Tillsammans räddar vi liv!❤❤❤

Det är ingen rättighet att ta sitt liv

2019-03-30

Meningen med människans liv är att utvecklas genom hela sitt liv och dö en naturlig död när livsuppgiften är avslutad. Självmord är för tidig död och innebär att ångest och sorg lämnas till nästa generation, som inte har tillgång till pusselbitarna.

Ta hjälp att lägga livspusslet, bryt ångest och smärta! Betrakta din familj, dina nära. Vilka är din familjs ödesfrågor? Ta hjälp att bearbeta, gå till botten i dina känslor– så de inte går till botten med dig. Skapa produktiva tankar som lyfter livet!

Hur svårt kan det vara att möta en medmänniska i full respekt, i medkänsla, förmåga till förståelse, att försöka sätta sig in i den andres situation, trots roller och positioner i samhället? Generositet, ödmjukhet, med utgångspunkt i alla människors lika värde, tar oss till det samhälle jag vill vara med och skapa.

Se din medmänniska, betrakta henne som du ser dig själv och skapa tillsammans ”ett himmelrike” för a l l a här på jorden. Det kräver uppoffring, ett sätt att bemöta sin medmänniska som om hon vore en annan DU: I min tanke är DU en annan JAG.

Genom planer i samverkan kan samhället förebygga självmord!❤❤❤

"Det är inget rop på hjälp, det här är verklighet"

2019-03-24

I samhället ökar grav psykisk ohälsa och skillnaderna mellan hur människor lever. Någon har sagt att vi är är påväg tillbaks till hur det var på 30-talet.  Självmord orsakades av fattigdom, social skam, familjetragedier/konflikter/otrogenhet, uppgivenhet i en till synes outredbar livssituation och hög ålder redan på 1600-1700-talen, enligt en studie av Maria Werner, docent i historia, Lunds universitet, som har tittat på 700 fall av utredningar om självmord.

"- Argumentationen är slut. Vet inte varför jag ringer dig. Sonen åkte klockan tre. Jag fyllde år i veckan. Hade jag inte haft den ångestdämpande medicinen hade det inte gått. Det är en trygghet att ha den. Jag mår ytterligare extremt dåligt. Ångesten är starkare, det är speciellt jobbigt att träffa honom nu. Sista gången. Adrenalinpåslaget är enormt. Beroendet av tabletterna kommer kanske efter 6-7 månader. Kostanden för två läkarbesök ligger hos kronofogden, det blir flera tusen.

- Varför tog inte socialtjänsten den räkningen?

- De ställer upp så långt det går. Jag skickade fullmakt på mailen till doktorn att hon får bryta sekretessen till socialtjänsten och prata med dem. Vi har det så bra han och jag, står så nära varandra. Jobbigt vid separationerna. Jag har suicidtankar varje timme, trycker bort allting. Balanserar på en tunn lina. Han stannade två dagar och jag skulle aldrig ta en droppe när han är här. Smygdricka går inte. Tabletterna gör det lättare. På apoteket säger de att det är narkotikaklassade grejer. Doktorn är en smart människa.  Att jag inte pratar med dig, eller med någon annan, är för att jag inte har någon framtid.  Ja, jag är lite avtrubbad, lite full, påverkad.

- Ja, det är bara när du är påverkad som du pratar och ringer mig. Nu var det länge sedan.

- Jag vet att du i all välvilja pratar om SIP (Samordnad Individuell Plan), att samhället ska ställa upp. Doktorn skrev ett utlåtande. Jag ser i patientjournalen. Det tog en vecka tills försäkringskassan (FK) gav mig avslag. De tittar bara på hur det ser ut just nu. De ser inte historiken, hur det kommit sig att jag är där jag är nu. Med mitt handikapp, suicidtankar 24X7 beslutar de att jag ska direkt till arbetsförmedlingen. Men det finns inte på kartan. Besviken på samhället. Slängde allt från FK. Läkaren skrev att jag inte kan samtala och söka jobb, att ett nej kan få min situation att tippa över. Sjukutlåtandet har de på socialen fått. Nej jag överklagar inte, men läkaren har redan skickat in något. I mitt mående är det från FK som ett myggbett. Situationen är förödande, det funkar inte. Jag har inget, det handlar om en massa pengar. Jag har värre problem, kronofogden och fordringsägare söker mig. Fick hjälp av min anhöriga (som inte heller har något längre) när min son hälsade på".

Den person som är arbetsoförmögen behöver hjälp att få en struktur, att göra en plan, i samverkan, tillsammans med berörda myndigheter och behandlande aktörer. För att garanteras livsutrymme behövs en garanterad basinkomst till utgifter för mat, boende, mediciner, vård och det nödvändigaste. Men också nödvändiga samhällsinsatser, att kunna tillhöra en gemenskap och ta del av aktiviteter i livsbevarande riktning!

Genom planer, i samverkan, kan samhället förebygga självmord!❤❤❤

Överbelastat nervsystem ger stressreaktioner, som vården inte har kapacitet att möta!

2019-03-18

När nervsystemet överbelastas leder kroppens stressreaktion till att missförstånd uppstår, saker feltolkas och tunnelseende uppstår. Tillsammans med störd sömn och rubbad dygnsrytm försvåras situationen. Då krävs hjälp så att hjärnan hittar till vila! Rätt andningsteknik och att fysisk och mental vila växlas med fysisk och mental aktivitet, är bra redskap. Dessa enkla råd stöder kroppens egen process för att släppa de låsningar och blockeringar som uppstått, som en följd av kroppens eget system, till skydd, försvar och för att ge extra styrka. Det är en naturlig kroppslig reaktion som svar på den stress och belastning som hotar att skada hjärnan. Kroppens reaktion tillhör förflutna tider, då vilda djur kunde hota existensen. Reaktionen är ett naturligt sätt för kroppen att ge överlevnad! Men utan förståelse för den processen, ett helhetsperspektiv som oftast samtalsterapeuter idag arbetar utifrån, fortsätter stressen att öka. Det gör den genom att bröstandningen i sig ger upphov till en stressreaktion – istället för att andningen från magen syresätter kroppen och skapar vila.

Den psykiska ohälsan är omfattande i hela befolkningen. Den månad som barn och unga som minst ska behöva vänta för ett första besök hos BUP, på grund av den stora efterfrågan, är en alltför lång tid. Det är stor brist är på psykologer och psykiatriker och de är inte fler nu än de varit de senaste 7-8 åren, fast mängden unga som söker har ökat. Ökningen av antalet hjälpbehövande och dålig tillgång till kunskap om hur hälsa skapas, gör att den psykiska ohälsan ökar.

Det finns samtals- och kroppsterapeuter av många slag, vars behandling inte alltid ingår i högkostnadsskyddet. Informationen om var man hittar dem finns inte på vårdcentralen eller i akutvården. Det råder en ojämlik situation, där stora gruppers hälsa och liv sätts på spel, i brist på erkännande av människors olika behov och de olika vägar till ökat välbefinnande, kroppslig och själslig hälsa, som finns. Många är enbart hänvisade till den offentliga vården, som ofta arbetar mer traditionellt. Hur kunskapen, om hur man ger sig själv-hjälp och måste ta ett eget helhetsansvar för sin egen hälsa, ska nå hela befolkningen behöver bli en gemensam samhällsfråga!

Tillsammans räddar vi liv! ❤❤❤

Mindfulness som bot mot ensamhet genom att träna i mobilen!

2019-03-10

Mindfulness öppnar dörren och leder till bot mot ensamhetskänslor. Genom att använda en app för att öka acceptansen underlättades den psykiska ohälsan. Enligt en nyligen publicerad amerikansk studie om användning av Mindfulness i träning av acceptans, så minskade ensamheten med 22 % och de som ingick i studien ökade sina sociala kontakter med 2 per dag. Resultaten nåddes efter två veckors dagligt användning av ett digitalt program! Acceptera tankar, känslor och bilder som dyker upp i tankarna, är budskapet. Det är ett tidigare outforskat område inom vetenskapen men ensamheten ökar och kan vara skadlig. Det här förmedlade Nyheterna P1, vetenskapsradion på onsdagsmorgon den 6/3 kl. 6.45.

Tillsammans räddar vi liv!❤❤❤

Det är livsviktigt att kristeam förebygger självmord och finns för efterlevande!

2019-03-03

I vårt samhälle ökar psykisk ohälsa genom att sorg förträngs, bearbetning skjuts upp. Ett av våra största samhällsproblem, självmord, ges inte tillräckliga, förebyggande insatser. När det värsta skett har inte samhället någon krisverksamhet för offer efter självmord. Det är svårt att gå vidare med sitt eget liv efter en närståendes självmord. Ett obearbetat självmord leder till depression och kan leda till eget självmord. Forskning har slagit fast att det är nödvändigt att efterlevande får rätt krisbearbetning, men det är en ickefråga i hälso- och sjukvården och för kommunernas kristeam.

Hur gå man genom djupaste sorg och smärta?

Efterlevande vittnar om hur betydelsefullt det är att få samtala med någon som själv genomlidit en närståendes självmord. Det ger bekräftelse och hopp. Hoppet handlar om att våga möta sina känslor, av sorg och saknad, av övergivenhet, uppgivenhet, skuld och självanklagelser. Med rätt stöd kan man klara av att uthärda dessa svåra och djupa känslor, bearbeta dem genom fas efter fas och hitta strategier för att kunna hantera dem.

Det går inte att andas, panik och hysteri utlöser kroppens akutlarm. Väcker det rädslor i dem omkring vill de lyfta bort problemet, vill dämpa en naturlig reaktion. Mediciner som blockerar djupa känslor, ger förutom biverkningar effekten att de försvårar möjligheten att kunna bearbeta en naturlig reaktion. Ett omedelbart, tillgängligt stöd behövs hos de efterlevande. De behöver i sin egen takt sätta ord på den chock som slagit ut förmågan till andra tankar, som upprepat kör om samma film, med följd att känslorna blir övermäktiga.

Det är nödvändigt med lyssnade, tryggt stöd till hjälp att lugna tankarna. Familjer behöver stöttning i att kunna bära varandra genom sorgen. Chock, förnekande, kräver stöd av person med egen erfarenhet av svår förlust. Att möta någon som själv gått igenom djup smärta, som kan bekräfta och vet vad det handlar om, ger hopp. Det behövs samtalsstöd, hjälp att hitta till nya tankar som löser upp känslomässiga låsningar.

Ingen ska behöva vara med om självmord – Ingen ska behöva må så att det leder till självmord.

Tillsammans behöver vi rädda liv!❤❤❤

Negativa tankar kan dra ner en i skiten

2019-02-22

Den negativa gyttjan av rädsla, skam, skuld ångest, som inte går att greppa med tanken blir ett moment 22, som inte går att ta sig upp ur på egen hand. När man upprepat en negativ tanke för sig själv en massa gånger blir den tanken den verklighet som omsluter en, som gyttjan, som för varje rörelse i kroppen, gör att den sjunker djupare.

 

Tänker du på och är med om positiva saker utvecklar kroppen själv en kraft som helar dig och det går att lyfta tankarna! Du kan hitta alternativa vägar, blir mer vidsynt och öppnare. Medan en tung, avslutande tanke, smalnar synfältet och då behövs omgående hjälp för att du inte helt ska omslutas av tankar som du inte ensam tar dig fri från.

 

En människa binder själv den snara som gör att hon inte ser någon annan utväg än att ta sitt eget liv. Livet är skört. Man måste verkligen förstå att det är man själv som bär på livets nycklar. Det är inte allt det där som hänt, som hopat sig, den djupa sorgen, utanförskapet, alla känslor man drunknar i, som är orsaken.

 

Känslorna ger information, kunskap som leder till förståelse för hur allt hänger ihop. Människor med ett lösningsinriktat synsätt, som arbetar för livet och ljuset, kan förklara hur en livshotande situation kan vända. Ju längre tid processen i gyttjan har pågått, desto längre tid tar det upp ur ångest och självdestruktivitet. Desto djupare en tagg gnagt sig in, desto större är motståndet mot insatsen för att dra ut den. Motståndet sitter i tanken.

 

Varje cell i en människas kropp bär livet, trots de mest svåra förhållanden. Det är genom sin förståelse, av att ta sig ut ur sin ångest och smärta, som en människa utvecklas! Från något som hållit personen fast, till ny förståelse, som kommer ur det som verkar övermäktigt.

 

Stängs en dörr kan en ny öppnas. Det blir en utmaning att se vilka möjligheter den innehåller!

 

För den som tvingats bända upp sig själv och tar sig vidare i livet väntar något helt annat. Livet tar nya vändningar. Känslor ger bara information, som man behöver befria sig ifrån - bearbeta sig fri från, genom att känna känslan, vara i den och sedan släppa den.

 

Genom motgångar och svårigheter sker det i bästa fall en slags pånyttfödelse. Det är en process som kan ta tid, beroende på hur hårt det inre motståndet och kampen inom personen är. Steget är att berätta, om de innersta rädslorna, hur det kändes innan det nu vänder. Och sedan, som ett mantra, kunna upprepa ”jag är tacksam att jag vaknar till en ny dag”.

 

Människor som verkligen vill förändra sina liv, efterlevande efter någons självmord, som tar över tankesnurrorna hos den som inte såg någon utväg, ställs inför att själva bearbeta den närståendes gyttja.

 

Självmord är onödigt. Hjälp finns när du är i livet! Avbryt din monolog som gör att du fastnar ännu mer. Låt dig inte tvingas berätta din story ännu en gång. Lyssna till hjälpen för att kunna bearbeta din upplevelse, ändra din tanke!

 

Känslor kan vara underbara också, som när en önskan går i uppfyllelse! Om önskan inte är orimligt stor kan jag uppleva en lycklig känsla varje dag och flera gånger om dagen – som läker, likt solens strålar, vinden, fågelns sång, stilla tårar av tacksamhet och allt som påminner om att livet är en underbar växtplats!❤❤❤

 

Tillsammans kan vi utvecklas mer på en dag, än det som ensam tar ett helt liv! 

God man komplicerar för efterlevande

2019-02-17

Paret var inte gifta och hade inte skrivit något testamente mellan sig om vad som skulle hända om en av dem avlider.

 

De har två gemensamma barn, byggt sitt drömhus och lever ett lyckligt liv tillsammans. Mannen insjuknar plötsligt i en psykos. Förloppet leder mycket snabbt till ett tragiskt självmord. Hans familj chockas djupt men tvingas anpassa sig till en ny livssituation och ta sig igenom ett svårt sorgearbete.

 

Kvinnan är plötsligt ensam vårdnadshavare och familjeförsörjare. Det är mycket praktiska beslut som ska tas. Vägen tillbaka till arbete och fungerande vardag för henne och barnen kantas av djup sorg och saknad.

 

När bodelningen ska göras står det klart att en god man behöver utses för att tillvarata barnens rätt till arvet efter sin far. Kvinnan får inte leva i orubbat bo och själv besluta var hon och hennes minderåriga barn ska bo, eller om de av olika skäl väljer eller behöver flytta. Det kan vara känslomässiga skäl eller ekonomiska svårigheter att bo kvar som väger in och gör att mamman och barnen, i en nära eller avlägsen framtid, vill kunna sälja sitt hus och söka sig en annan bostad.

 

En redan svår livssituation kompliceras genom att lagen ställer barnens rätt till arv efter sin far framför deras mors rätt att själv göra ställningstagande till var hon och barnen ska bo. Hon är vårdnadshavare men kan inte tillgodose barnens intressen i fråga om arvet, eftersom de är intressenter i samma arvskifte, menar lagen.

 

Hade hon och hennes avlidne man varit gifta skulle hon, som ensam vårdnadshavare efter hans död, stått helt fri att agera enligt egna önskemål, med sitt och barnens bästa för ögonen. Hon hade kunnat besluta i alla frågor som rör sin och barnens livssituation så länge de är minderåriga. Att en god man blir utsedd komplicerar livssitutuationen för den efterlevande föräldern. Den dag barnen blir myndiga kommer de oavsett att ha sin lagliga rätt till arvet efter sin far.

 

Den kommunala överförmyndarnämndens regelverk när det gäller situationer som denna behöver ses över. Hon är den som bäst kan forma barnens och sin egen livssituation, efter vad hon finner bäst, oavsett om hon varit gift med pappan när han dog eller inte. ❤❤❤

 

Tillsammans behöver vi göra livet lättare för efterlevande!

Du har ett värde i dig själv! Orsak att leva kvar på jorden!

2019-02-10

Är Sverige 2019 ett samhälle där lag och rätt ska värnas till varje pris, även om skammen håller på att leda den skyldige till självmord?

Frågan är högaktuell och ställs i belysning av noll-visionen i självmord som antagits i Sverige.

 

Skuldsanering betyder att man gör en avbetalningsplan för en del av en skuld och fordringsägaren skriver samtidigt av en större del av skulden. I det här fallet finns inget kvar som kan utmätas, ingen inkomst. Situationen leder till nya oegentligheter, ett moment 22.

 

Kan privatpersoner bortse från mycket stora lånade belopp som inte betalas tillbaka? Inte på grund av girighet, utan spekulativa felsatsningar, som rullat på och blivit till enorma privata skulder. Kan man bortse från stora fordringar för att rädda sin väns liv?

 

Ett pilotprojekt ska hjälpa kriminella som hoppat av, att börja om, till ny kommun. Det var en av nyheterna i veckan som gått. Till avhoppare måste även den räknas som ännu inte dömts, men dömer sig själv, vilket utan ingripande leder till självmord!

 

En högt belånad person, vars skam är så stor att han inte orkar möta någon, i rädsla att bli igenkänd av tidigare affärspartners och kollegor, har förlorat all värdighet. Han talar om de, som före honom i historien, gjort stora misslyckade affärer och har tagit sitt liv. Ekonomisk krasch och förlust av allt man har byggt upp och ägt innebär att vänner lämnar. Men klassresan nedåt skulle, om han överlever det här, ge en förebild för en ny tid.

 

Din svåraste roll är väntan på hur din omgivning ser sitt ansvar. Din situation och samhället behöver förändras och förhindra att du tar ditt liv.💔

 

Du betalar ett högt pris. Icke dömd, dömer du dig själv, isolerar dig från omgivningen, från vänner, från människor som trodde på dig, din egen familj, som gör klassresan nedåt med dig. De behöver ge dig förlåtelse, kunna bortse från vad det inneburit för dem, för att ge dig kvar en plats i samhället och i livet. Förhoppningsvis ändrar det ditt fokus, förhindrar det ditt självmord.

 

Du behöver därför hjälp att hantera dina tankar och känslor, för att kunna lära dig leva med den skuld du bär. Hur ska du annars kunna möta dem som talar om utmätning, fordran, åtal och ändå vinna brottningen inom dig själv och kämpa för livet?

 

Du har redan suttit av ditt straff, genom din ångest som härjar varje vaken stund, korta sömnlösa nätter, ensam, isolerad, ångerfull. Förmår du ta emot hjälp av någon som vill ge dig ett livsutrymme, när du inte ser dig värd det?

 

Socialtjänsten, psykiatrin och människor med suicidprevention som kompetens, känner väl till din situation. Men lagen ger dem ingen rätt att agera om du själv inte samtycker.

 

Samhället får stora kostnader på grund av lagar, sekretess som stänger dörrar mellan myndigheter, lagar förhindrar dem att ge hjälp till behövande som inte medverkar. Närstående betalar ett mycket högt pris. De hamnar i kläm och förlorar sin möjlighet att involveras. Ett moment 22 är inbyggt i samhällsapparaten som hårdast drabbar de mest behövande.

 

Tillsammans åstadkoms den förändring som räddar liv! ❤❤❤

Vi slår rot i andra som en väg till helande!

2019-02-02

 

Alla människor har behov av ett sammanhang och behöver sätta ner sina rötter!

Utan tillhörighet och beröring kan vi inte leva, då räcker inte vår egen kraft och energi till. Det här är så självklart för alla som har sina rötter fast i sin kultur, hembygd, familj, som delar tillsammans med andra, att de inte kan identifiera det här behovet av existentiell grund hos andra!

 

En extrovert, utåtriktad, lättillgänglig, öppen människa, liksom en introvert, inåtriktad, tyst och reserverad, kan bägge uppleva en skörhet i sin själ, djupt inom sig själva känna en ensamhet. Den ger behov av att skapa relation till någon annan, för att kunna sätta ner sina rötter, jorda sig, men också för att kunna se den högre meningen i tillvaron, kunna höja sig själv, hitta och höra till ett högre, ett större, sammanhang.

 

Det energetiska tillståndet inom människan bestämmer hur man ser på sin fysiska värld, hur var och en upplever verkligheten. Det manifesteras utåt. I vår tid kan en människas bägge hjärnhalvor (manligt/kvinnligt) fungera sammanslaget som en funktion, endera i ett lycksaligt medvetandetillstånd eller manifesteras ett helvete, om vibrationerna i min varelses resonans är tillräcklig låg.

 

När jag får kläm på att gudskraften arbetar så här börjar jag medvetet manifestera, med positiv avsikt av hög vibration, så att magiska vägar kan öppna sig. Om man inte ser det ännu innebär det att man inte resonerar med det medvetandet, är i samma energetiska våglängd.

 

Det går till så att känslan av fantastisk salighet och vetande vaknar, lämnar spår i vardagen, men blir inte synligt förrän jag utfört det inre arbetet jag behöver göra för att bli fullt helad.

 

Det börjar med att älska sig själv! Gör det du drömmer om och älskar, istället för alla de saker du inte vill göra. Var i kärleksfulla relationer. Ta bort alla lågt vibrerande energier från ditt varande. Gör allt du kan för att vibrera högt! Börja lev som en stjärnvarelse på jorden!

 

Ha tilltro oavsett vad! Lyft upp dig själv! Låt din ande vara fri! Släpp alla låga frekvenser, allt av skuld! Det finns ljusa krafter till vår hjälp!

Den här kunskapen räddar liv! ❤❤❤

En metod jag tror på!

2019-01-27

Tänk om friskt är sjukt och sjukt är friskt … Att förlorat en närstående i självmord gör en sjuk av sorg. Vägen ur sorgen är omsorg och samtalsterapi. Självmord suger musten ur en och livet värker. Man behöver ha egen erfarenhet för att orka prata om det här. Därför saknas efterlevandestöd. Vi som sörjer har inget val. Vi måste prata ut om det, för att själva kunna leva lyckliga igen.

 

Att ha stark psykisk och själslig smärta, depression med djupa känslor av ångest, skam, skuld, otillräcklighet, utsatthet, är livshotande och så kvävande att en människa kan gå under. Det krävs hjälp utifrån. Någon måste kasta ut en livboj, ge första hjälpen. Du klarar inte av att i längden må så här på egen hand.

 

Jag såg tre alternativ, men det fanns bara en väg

1: Blunda som om det hemska inte hade hänt, mig. Det klarade inte jag, som är för känslig. De män som aldrig lärt sig sätta ord på sina känslor brottas själva, tills sjukdom bryter ut och spränger dem i bitar.

2: Försöka hitta någon att prata med, men vem kunde hjälpa mig? Jag pratade med alla, grät öppet, som om jag var tokig. Gick till olika doktorer, i rädsla för att bli tvingad ta tabletter. Antidepressiv medicin kan inte ta bort att min dotter är död. Jag fick ingen hjälp att hitta ut ur sorgen.

3: Kom efter något år till en kognitiv beteendeterapeut som förmodligen räddade mitt liv!

 

Senare hittade jag till anhörigföreningen SPES, där många var lika fast i sin sorg som jag var. Fick bekräftelse av andra i sorg, men växte ur föreningen. Jag anade varför först när jag ställde en fråga på riksträffen i höstas. Av närmare hundra svarade endast 5 ja på min fråga om de gått i kvalificerad samtalsterapi.

 

Mitt liv kunde inte gått vidare utan hjälp av lösningsinriktat slag. Jag fick hjälp att bearbeta mina upplevelser. Vi utgick från mina tankar om mig själv och min förlust, långt bortom symptom och diagnoser. Det var räddningen för mig och fungerade bättre sedan jag bytt terapeut! Mitt mål blev ta mig igenom sorgen och kunna leva ett härligt liv igen! Trots förlusten. Jag kunde inte längre identifiera mig med sorg och depression. Ingen skulle behöva leva så!

 

Människor verkar inte förstå när jag förklarar, en del känner sig ifrågasatta. Vi är många som omvandlar egen sorg genom att hjälpa andra, som inte heller fått någon kvalificerad hjälp. Det är något vi vill göra, att lindra för någon annan, ge hopp, om att det går att leva med sorgen.

 

Men det alla med psykisk ohälsa behöver är samtalsterapi med problemorienterat fokus, istället för att läkare betraktar patienten med diagnostiserande fokus, tablettutskrivning, och symtomidentifiering. Det håller människor fast i psykisk ohälsa.

 

Jag kan inte blunda för det faktum att det är vi, som har den här kunskapen, som måste förändra samhället! Jag ser ett samband mellan att inte ha fått tidigt samtalsstöd och förhöjd risk att själv senare ta sitt liv, efter långvarigt smärtsamt psykiskt lidande, efter att ha brottas med depression eller annan psykiatrisk diagnos, effekter av mediciners och andra psykiatriska behandlingars påverkan och biverkan och därigenom oförmögen att på djupet bearbeta tidigare upplevelser.

 

Av de som tar sitt liv är flest män, medelålders och äldre. Tänk om de fått lära sig samtala och gråta ut strax efter förlusten som kanske skedde redan under uppväxtåren. Alla bär vi, var och en, sin historia, sin ryggsäck av utvecklingskapital vars pusselbitar istället skulle leda till människans och själens mognad, med insikter om sig själv och livet.❤❤❤

Kunskap räddar liv!

Dela den här sidan