Olika människor hanterar sorg på olika sätt. Det känns bra att själv sätta ord på - och att höra andra i familjen berätta hur de mår och sätta ord på sin förlust.

Samtal i familjegruppen minskar oron för varandra, stärker omvårdnaden om de sköraste, ger tröst och tillit i sorgeprocessen, så att man på något konstigt sätt både kan känna en känsla av att vara buren i sin sorg och samtidigt känna att man behövs för någon annan.

För mer information se hemsidan: spes.se/blekinge

Postvention i Blekinge fick sitt namn genom Erasmus+-projektet ELLIPSE

Det började redan 2014-2015. Det var några år när inte så många deltog i SPES-träffarna som hölls en gång i månad. Istället för att berätta om en träff längre fram i  tiden så erbjöds hela familjen att delta i ett samtal redan nästa dag.

På familjens önskemål träffades vi igen redan två dagar senare. På den vägen blev det. Vi träffades väldigt tätt den första tiden, fram till begravningen och ett tag till, för att sedan glesa ut våra träffar.

Genom ELLIPSE-projektet fick Postvention i Blekinge sitt namn och har blivit en del av Ellipse Gatekeeper+ utbildningsprogram. Den 10/9 2020, på den Internationella suicidpreventiva dagen i Region Blekinge, berättade Maiellen på ett seminarium om erfarenheterna av Postvention i Blekinge, om hur de efterlevande som fått stödet beskrivit på vilket sätt det hjälpt dem. 

Det viktigaste är: * Tidigt samtalsstöd - nära i tid efter att den närstående tagit sitt liv.    * att alla i familjen samlas. * att en utomstående Person med Levd Erfarenhet av att en närstående tagit sitt liv håller i samtalen och blir en möjliggörare. * det förmedlar hopp. * Samtalen hjälper familjen att sörja tillsammans och stödja varandra i processen.

Dela den här sidan

Efterlevandestöd i SPES Blekinge 


Efter ett självmord kan vi ge tidigt, återkommande stöd för hela familjen.

Vi träffas så ofta ni önskar under den första tiden och på årsdagar om ni vill, på plats ni själva väljer.


Samtalsträffar 


Samtalsträffar som kommit en bit i sorgeprocessen. Läs mer på spes.se/blekinge


Nu använder vi inte längre det engelska ordet Postvention. Istället försöker vi få in familjestödet som det första steget!


Hoppas andra regioner och speskretsar tar efter vårt initiativ. Det bästa vore förstås om samhället tog ansvar för att efterlevande alltid ges den här insatsen. Använd oss, skulle jag vilja säga. Vi med egen erfarenhet av självmord i familjen, som själva fått stöd att bearbeta sorgen, efter att ha deltagit i verksamhet som vår, fått till exempel Ellipse utbildning och hunnit få lite perspektiv på den egna sorgen, Vi är de som kan klara av att stödja andra, i dessa svåra möten och som själva skulle må bra av att kunna få användning av vår erfarenhet genom att ge stöd till en annan familj.