12 Stegs Säkerhetsplan

Det är en webbapp som du bäst söker i sökfältet på din dator 12stegsplan

Här följer en presentationslänk, som berättar och förklarar varför, hur och när du kan arbeta med webbappen för att öka din självkänsla, må bättre, lära dig mer och visar dig hur du kan skapa din egen säkerhetsplan:

https://youtu.be/UoQDqncT7WY

När du loggat in, när du har skapat din egen 12stegs säkerhetsplan, kan du arbeta med den från mobilen likväl som från datorn.

Du behöver inte alltid arbeta med alla 12 stegen, bara om du eller den vän som du hjälper är i riktig kris. Använd så många av de 12 stegen som känns bra för dig, tills du hanterat det stora eller lilla problemet som du valt att arbeta med.

Arbeta och lär dig hur appen fungerar - det hjälper dig så att du blir en bättre hjälpare för andra i kris. I en akut situation gäller det att redan veta vad man ska göra! Hitta till de Fyra F:en, under Bibliotek i webbappen 12 stegs säkerhetsplan.

I en kris fungerar inte hjärnan. Därför gäller att lära sig hur man kan förebygga kriser, djupa känslomässiga dalar, mental djup oro och fastlåsta tankar.

Har du frågor under vägens gång, när du lyssnat på länken och gått in i 12 Stegs säkerhetsplan, så är du välkommen att höra av dig!

Vi kommer att ha zoommöten för människor som vill konsultera oss för att lära sig mer om hur man förebygger självmord, om interventioner och postvention om hur hjärnan fungerar,

om vikten av interventioner, om att aktivt följa sin intuition och ställa frågor, berätta hur viktig en person är och att du finns där för att stödja och hjälpa hen,

och om efterlevandestöd, om hur viktigt det är att hela familjen snarast efter ett självmord får stöd genom Person med Levd Erfarenhet (PLE), som tätt och regelbundet finns med familjen som en första hjälp - att tidig debriefing ges den efterlevande familjen, de på arbetsplatsen/ i skolan, att uppföljning och stöd ges personer under den tid som behövs efter den svåra förlusten.

Vad har er verksamhet för behov?

Vänligen Maiellen

Erasmus+projektet ELLIPSE; Nätbaserat Livslångt Lärande I Prevention av Självmord i Europa (E-Lifelong Learning In Prevention of Suicid in Europe)

Du hittar mer om oss och om projektet på www.e-llipse.com

Anna Baran, Psykiatriker Överläkare och forskare, Mellanvården i Karlshamn, koordinator för Ellipse-projektet 2019-2022, har tagit fram appen tillsammans med oss andra i projektet

Maiellen Stensmark - partner i Ellipse-projektet genom SPES Blekinge Du hittar mer information på www.spesblekinge.se och 

Dela den här sidan