12 Stegs Säkerhetsplan - WebbApp för dator och mobil

I en kris fungerar inte hjärnan. Därför gäller att lära sig hur man kan förebygga kriser, djupa känslomässiga dalar, mental djup oro och fastlåsta tankar. Någon annan kan lära ut, genom att själv skapa sin egen 12 Stegs säkerhetsplan. Använd den sedan i mobilen.

Det är en webbapp som du bäst söker i sökfältet på din dator 12stegsplan

På Ellipse hemsida finns det en presentationslänk på svenska, som berättar och förklarar varför, hur och när du kan använda webbappen, så att du får hjälp att öka din självkänsla och kan sätta dig säkerhet. Du lägger in mobilnummer till hjälpare, sparar stödjande minnen, bilder, musik och foton. Här är länken som visar dig hur du kan skapa din egen säkerhetsplan:

https://youtu.be/UoQDqncT7WY

När du loggat in och skapat din egen 12stegs säkerhetsplan, kan du använda den i  mobilen.

Du behöver inte alltid arbeta med alla 12 stegen, bara om du eller den vän som du hjälper är i riktig kris. Använd så många av de 12 stegen som känns bra för dig, tills du hanterat det stora eller lilla problemet...


Lär dig hur appen fungerar - det hjälper dig att bli en bättre hjälpare för andra i kris. I en akut situation gäller det att redan veta vad man ska göra! Hitta till de Fyra F:en, under Bibliotek i webbappen 12 stegs säkerhetsplan.

Har du frågor under vägens gång, när du lyssnat på länken och gått in i 12 Stegs säkerhetsplan,  är du välkommen att höra av dig!

Vi har zoommöten för människor som vill konsultera oss för att lära sig mer om hur man förebygger självmord, om interventioner och postvention om hur hjärnan fungerar,

om vikten av interventioner, om att aktivt följa sin intuition och ställa frågor, berätta hur viktig en person är och att du finns där för att stödja och hjälpa hen,

och om efterlevandestöd, om hur viktigt det är att hela familjen snarast efter ett självmord får stöd genom Person med Levd Erfarenhet (PLE), som tätt och regelbundet finns med familjen som en första hjälp -  Tidig stöd och debriefing behöver ges den efterlevande familjen, de på arbetsplatsen/ i skolan. Stöd och tät uppföljning behöver ges så länge som personerna behöver det stödet..

Vad har er verksamhet för behov? Hör av dig till stensmarkmaiellen@gmail.com eller på 0455-680580

Vänligen Maiellen

Erasmus+projektet ELLIPSE; Nätbaserat Livslångt Lärande I Prevention av Självmord i Europa (E-Lifelong Learning In Prevention of Suicid in Europe)

Du hittar mer om oss och om projektet på www.e-llipse.com

Anna Baran, Psykiatriker f.d. Överläkare Mellanvården i Karlshamn, forskare, koordinator för Ellipse-projektet 2019-2022. Anna har tagit fram appen tillsammans med oss andra i projektet.

Maiellen Stensmark - projektdeltagare i Ellipse-projektet. Du hittar mer information här på hemsidan Räddaliv.se, under fliken kontakt. 

Dela den här sidan