Du är en annan jag

Vi har alla fötts till jorden en speciell dag! Enligt legenden sitter mångudinnan Ixchél på månen och väver livets väv, i 260 enheter av symboler och toner.  Dagen då jag föddes var symbolen den Vita brobyggaren mellan världarna och tonen elva. Det säger vem jag är och vilken vision som följer mitt liv.

 

 

Livets många ansikten

Det här är ett av många redskap som öppnar upp ett annat perspektiv på livet. Du är en annan jag, därför att livets alla dagar har olika karaktär och vi lever dem tillsammans. Samtidigt är vi olika, eftersom var och en är född en dag med sin speciella ton och symbol. Du är en annan jag och jag lär mig mer om mig själv i mötet med dig!

Dagen då jag föddes var symbolen den vita brobyggaren mellan världarna, mellan den himmelska världen och den jordiska världen. Min Mayasol talar även om döden. Dagen jag föddes var ton elva. Det säger väldigt mycket om vem jag är och vilken vision som följer mitt liv. Någon har sagt om mig att jag vårdar själar, det var hennes upplevelser från våra möten.

Man kan se de 260 enheterna som en daglig kalender

eller om man vill, att varje ruta i väven motsvarar 100 år, och kalendern får då symbolisera den 26 000-åriga cykeln som vi befinner oss i. När jag fick förklarat för mig vem jag är, vilken MAYA-sol jag är, började jag mer förstå varför mitt liv och jag är som jag är.

Förklaringen hjälpte mig att förstå varför vissa saker inte var möjliga att tänka ut eller utföra en viss dag, men gick så mycket lättare dagen därpå, vilket tidigare varit ett mysterium för mig. En person kan kännas triggande och mer triggande en viss dag. En dag kan kännas jobbig och en annan verkligen "bli" som jag vill.

Det var med den kunskapen som jag började "TACKA" också för det som gick mig emot, alltså det som inte blev som jag själv hade tänkt. Livet blev så mycket lättare, saker blev lättare att acceptera.

Genom Mayaindianernas kalender har jag lärt mig mer om hur jag förhåller mig till sådant jag inte kan ta till mig, och sådant jag inte vill förstå. Det beror inte på att man är trög eller ovillig, utan att man inte kan förstå sådant som ingen förklarat. Med vidgad blick kommer man längre, frågorna blir fler, mysteriet med själva livet blir mer intressant!!

20 symboler och 13 toner

Det finns röda symboler, som är igångsättande.

Vita symboler, som förädlar anden.

Blå som transformerar och slutligen

Gula, som mognar, fullkomnar,

och så börjar det om med röda symboler igen.

Vi står i olika förhållande till varandra beroende på vilken symbol vi är. Du kan gå in på länken nedan. När du först kommer in i kalendern är det dagens kvalité, Maya-solen för just den dagen som är idag, som du ser. Skrollar du ner kan du skriva in din egen födelsemånad - dag och år för att se vilken Maya-sol du själv är, den symbolen och tonen det var den dagen du föddes till jorden.

Symbolen i mitten är du,

till höger om din egen Maya-sol ser du din planetariska partner, som fungerar för dig som en semesterdag, vila avkoppling. Du lär dig inget nytt om dig och livet en dag med den färgen, och mer exakt med den symbolen som står till höger om din. Du känner dig bekväm och bekräftad en sådan dag eller i en sådan persons sällskap som är född en dag med den symbolen.

Till vänster ser du din motsatskin, en symbol som visar dig sådant du inte vill se. Det du inte vill, inte på egen hand vill förstå, har du den här färgen och mer fördjupat, exakt den här symbolen, till hjälp att få utveckla, eftersom den dagens kvalité eller en person med den symbolen visar dig just sådant du inte vill.

Nedanför din egen symbol finns din okulta partner. Det är den färgen och exakt den symbolen som allra bäst visar det du inte kan se eller förstå. Det kan vara en person med den symbolen eller en sådan dag som undervisar dig i sådant du inte kan finna svar på i dig själv.

Mest exakt/starkast blir det om inte bara symbolen ( alltså också färgen), men även tonen stämmer överens med den du själv är, som visas i bilden med din Maya-sol.

Symbolen ovanför din Maya-sol och tonen som symboliseras med streck och/eller punkter ovanför din Maya-sol, är din exakta guide. Guiden symboliserar det du strävar efter, vill vara och uppnå.

För oss med ton 1,6 eller 11 i vår Mayasol har vi oss själva som guidande energi, vilket kan göra att andra upplever oss som dominanta eller självsäkra, vilket vi ju också är! Vi behöver inte gå via en annan symbol utan har vårt eget uttryck och vår egen karaktär som guide.

Det finns totalt tretton toner, som går från 1- enhet, via dualitet till trefald, självexisterande 4, .... tillbaka till enhet och tonen 13, för att därefter bli tonen 1 igen, i en ny vågformel.

Du ser hela din vågformel till höger och du ser din symbols placering i ordning efter vilken ton du är.

Vårt solsystems kretsgång genom Vintergatan

tar Jorden genom cykliska tidsåldrar. Maya-indianernas väv är en bild av den nya gyllene tidsåldern. Jose Argülles Mayan Oracle – Calendars Date Viewer, Dreamspell Audio hittar du här nedanför. José Argülles, som förövrigt spelade fantastiskt på pan-flöjt, som jag hade förmånen att få lyssna till på en konferens i Istanbul för några år sedan, har gjort en intuitiv tolking av den gamla kalendern så att den är möjlig att använda idag.

Det finns häften som han skrivit, som blivit översatta till svenska från spanska, som jag studerade på egen hand dagligen under flera års tid. Min förståelse för hur allting hänger ihop, att det här livet är mycket större än oss själva, bekräftades verkligen genom den här gedigna kunskapen, som känns så rätt också efter att jag verkligen trängt in i den. Här hittar du mycker mer än det jag berättat och på engelska i Dreamspell Tzolkin. 

Dela den här sidan